Hlavní obsah stránky

Pro zdravotně znevýhodněné uživatele

Přístup do knihovny

 • Bezbariérový vstup je umístěn u zadního vchodu, který je přístupný přes dvůr za hlavní budovou.
 • V knihovně není k dispozici výtah. Rádi Vás obsloužíme v prostorách služeb v přízemí.
 • Pro nevidomé návštěvníky je k dispozici orientační zvukový majáček, který pomocí akustického hlášení usnadňuje nevidomým a slabozrakým osobám prostorovou orientaci a poskytuje věcnou informaci.
 • Klíč k bezbariérovému WC je k vyzvednutí u pracovníka návratu knih v přízemí.

Zvuková knihovna

Pro slabozraké a nevidomé uživatele

 • Fond Zvukové knihovny tvoří nahrávky literárních děl všech žánrů načtených profesionály mluveného slova a zvukové přepisy filmů.
 • Uživatelem Zvukové knihovny SVK se může stát pouze osoba se zrakovým či jiným zdravotním postižením, jež znesnadňuje či znemožňuje čtení knih v tištěné podobě nebo běžným způsobem. Tuto skutečnost je nutné doložit potvrzením odborného či praktického lékaře, předložením průkazu ZTP/P, případně potvrzením Tyflocentra, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR či jiné organizace pro nevidomé a slabozraké. K zřízení čtenářské legitimace potřebujete také platný občanský průkaz nebo jiný průkaz totožnosti s fotografií, v němž jsou potvrzeny údaje o trvalém či přechodném pobytu na území ČR. S dítětem mladším 15 let přijde poprvé do knihovny zákonný zástupce, který podepíše přihlášku.
 • Registrace všech uživatelů Zvukové knihovny je zdarma.
 • Více informací k registraci

Nabídka služeb

 • výpůjčky zvukových knih na CD ve formátu MP3
 • výpůjčky zvukový knih na magnetofonových kazetách
 • kopírování zvukových knih na paměťová média
 • půjčování flash disků
 • půjčování MP3 přehrávačů
 • možnost půjčení tištěného katalogu zvukových knih
 • donášková služba (Uživatelé z Kladna a blízkého okolí mohou využít naši donáškovou službu. Objednané dokumenty jim v dohodnutém čase zdarma přineseme až do místa bydliště.)
 • zásilková služba (Mimokladenským čtenářům nabízíme zasílání požadovaných titulů poštou. Zásilky jsou posílány jako slepecký tisk a jsou zdarma.)

Nabídka zvukových knih

Novinky zvukových knih červenec 2023
Novinky zvukových knih srpen 2023
Novinky zvukových knih září 2023

Novinky zvukových knih říjen 2023

Novinky zvukových knih listopad 2023

Novinky zvukových knih prosinec 2023

Novinky zvukových knih leden 2024

Novinky zvukových knih únor 2024

Novinky zvukových knih březen 2024

Novinky zvukových knih duben 2024

Novinky zvukových knih květen 2024

Seznamy zvukových knih podle žánru

Biografie, autobiografie, deníky
Bitvy, války, politika, bankovnictví, justice
Česká literatura, romány, dramata
Detektivka, krimi, trhiller
Historické romány, historická krimi
Humanitní vědy - náboženství, filozofie, psychologie, sociologie
Humor, vtip, satira, groteska
Naučná literatura, příroda, historie, cestopisy
Povídky, fejetony, poezie, báje, hudba
Pro děti a mládež
Přepis filmu s komentářem
Sci-fi, fantasy, záhady
Vesnický román pro ženy, rodinné ságy
Zahraniční literatura, romány, dramata

Dokumenty a formuláře

Provozní řád Zvukové knihovny (audio)
Potvrzení lékaře
Přihláška pro imobilní čtenáře starší 15 let
Přihláška pro imobilní čtenáře mladší 15 let
Plná moc k zastupování
Základní informace pro čtenáře Zvukové knihovny

Napište nám

Kontakt

Středočeská vědecká knihovna v Kladně, p. o.
Gen. Klapálka 1641
272 01 Kladno
Telefon: 607 079 149
E-mail: zvukovky@svkkl.cz