Hlavní obsah stránky

Aktuální informace

Duben 2024

 • Operační program Jan Amos Komenský administruje MŠMT a vypisuje, resp. vypíše výzvy:

  • Výzva č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání je primárně zaměřena na nestátní neziskové organizace působící v oblasti vzdělávání dětí a mládeže. Další paměťové instituce, včetně příspěvkových organizací, jsou v rámci této výzvy dle vyjádření MŠMT zamýšleny především jako dodavatelé služeb pro oprávněné žadatele. Cílovými skupinami jsou děti a mládež, pracovníci a dobrovolníci NNO, pedagogičtí pracovníci, rodiče a veřejnost. Alokace je 400 mil. Kč. Příjem žádostí je předpokládán do 30. srpna roku 2024. Více viz: https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_24_031-sablony-pro-neformalni-vzdelavani/

  • Výzva 02_24_038  Podpora občanského vzdělávání a výchovy k demokracii bude vyhlášena v prosinci 2024. Mezi oprávněné žadatele budou patřit (vedle škol, školských zařízení, vysokých škol a NNO) také paměťové instituce, tzn. také knihovny. Cílovými skupinami budou výslovně uvedeni pracovníci knihoven, muzeí a dalších paměťových institucí. V alokaci je počítáno s částkou 400 mil. Kč. Příjem žádostí je předpokládán do června roku 2025.

 • Bookstart - S knížkou do života. Od letošního roku bude podpora projektu S knížkou do života ze strany Středočeského kraje probíhat v novém režimu. Pro žádající knihovny by mělo být vše jednodušší, než tomu bylo doposud. Předpokladem je zapojení do projektu a seznámení se s jeho pravidly. Jejich dodržení je podmínkou pro čerpání krajské podpory. Další podmínkou je členství ve SKIPu.
  Středočeský kraj podporuje knihovny zapojené do projektu finančním příspěvkem:
  1. na nákup dvou typů setů pro děti
  2. na uspořádání vzdělávacích akcí pro rodiče s dětmi.
  Pro podrobné informace si můžete napsat na liska@svkkl.cz nebo příp. na senfeldova@svkkl.cz.

Březen 2024

 • Návrh zákona o veřejných kulturních institucích schválila vláda. Pro oblast paměťových a sbírkotvorných institucí (knihoven) je v danou chvíli stále optimální varianta příspěvkové organizace, proto není transformace příspěvkových organizací na veřejné kulturní instituce ze zákona povinná.

 • SKIP vyhlašuje 15. ročník soutěže MARK (MARK = mladý/mladá, moudrý/moudrá; aktivní, atraktivní; rozkvétající, rozumný/rozumná; knihovník/knihovnice). Jejím cílem je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, pedagogů a studentů/studentek oboru ve věku do 35 let a ohodnotit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v období od června 2023 do května 2024. Záštitu nad soutěží převzalo Sdružení místních samospráv ČR. 
  Soutěž má dvě kola – krajské a celostátní. Nominace do krajského kola je možné podávat do 31. 5. 2024 včetně, a to prostřednictvím online formuláře: https://forms.gle/Yevvtoj2R3MLETXt5
  Podrobnosti o soutěži včetně úplného znění pravidel a podmínek najdete na webu SKIP: https://www.skipcr.cz/oceneni/mark/15-rocnik-2024.
 • Ministerstvo kultury zveřejnilo výsledky dotačního řízení podprogramu VISK 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8/B, 9. Výsledky najdete na webových stránkách Ministerstva kultury - https://mk.gov.cz/visk-verejne-informacni-sluzby-knihoven-vyhlaseni-vysledku-na-rok-2024 nebo na stránkách dotačního programu VISK - https://visk.nkp.cz/Výsledky programů VISK 3 a K 21 budou vyhlášeny později.

Únor 2024

 • Vzdělávání pracovníků knihoven bude díky Národnímu plánu obnovy pokračovat i v roce 2024. Krajské knihovny a Sdružení knihoven získaly celkem 12 mil. Kč na vzdělávání pracovníků kulturního a kreativního sektoru. Vzdělávací aktivity budou zaměřeny na digitální dovednosti, finanční gramotnost, manažerské a komunikační dovednosti.
  Ministerstvo kultury zveřejnilo výsledky výzvy Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky KKS, Výzva č. 317 - https://mk.gov.cz/rozvoj-kompetenci-vzdelavaci-aktivity-pro-pracovnice-a-pracovniky-kks-vyzva-c-317. Středočeské vědecké knihovně v Kladně, p. o., budou přiděleny prostředky ve výši 1 508 134 Kč.
 • Zelená knihovna roku 2024 - soutěž IFLA. Až do 28. února 2024 je možné zasílat návrhy na udělení ceny IFLA Zelená knihovna roku 2024 (IFLA Green Library Award 2024). Jde již o 9. ročník této soutěže. Podrobnosti najdete v přeposlané zprávě níže a především na webu IFLA, konkrétně sekce ENSULIB, která se zabývá udržitelností: https://www.ifla.org/g/environment-sustainability-and-libraries/ifla-green-library-award/.
  Důležité je, že nominovat lze nejenom velké projekty (např. novostavby či rekonstrukce knihoven), ale i různé projekty menšího / malého rozsahu. Může být udělena i zvláštní cena za projekt, který byl realizován s minimálními náklady, ale má velký dosah. Chcete-li se podívat, které knihovny / projekty uspěly v roce 2023, navštivte web sekce ENSULIB: https://www.ifla.org/ifla-green-library-award-2023-winners-results/