Hlavní obsah stránky

Organizační struktura

1. Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Mgr. Roman Hájek
ředitel

1.1. Útvar ředitele

1.1.1. HR specialistka

Mgr. Lenka Bělohradská

1.1.2. Projektová manažerka

Ing. Jana Soukupová

1.1.3. Sekretariát, spisová služba

Jitka Veltruská
sekretariát

1.1.4. Pracoviště IT a automatizace

Andrej Chalupník
Ing. Michaela Kukić

1.1.5. Pracoviště ekonomické správy

Kateřina Leščáková
zástupce ředitele, ekonom
Bc. Iva Dubecká
Lenka Radkovičová
Mgr. Jana Štulcová
Ing. Zuzana Vacková

1.1.6. Pracoviště technické správy

Zdena Bílová
Zuzana Trgyňová
Josef Jindra
Kateřina Mendlová
František Veselý

1.2. Oddělení edukace a komunikace

Dagmar Brandlová
vedoucí oddělení
Jitka Hrušková
zástupce vedoucí oddělení
Mgr. Kristýna Froňková
Mgr. Jindra Hroníková
edukátorka
Karel Pazderka

1.3. Oddělení služeb veřejnosti

PhDr. Ivana Feldmanová
vedoucí oddělení

1.3.1. Pracoviště výpůjčních služeb

Tereza Cimburková
Monika Tučková
Jitka Nachtmannová
Eva Šmatláková
Věra Češpivová
Ludmila Hrnčířová
Petra Krejchová
Jaroslava Tichá
Jan Hochman

1.3.2. Pracoviště informačních služeb

Tomáš Landsinger
Mgr. Hana Mikulenková
Bc. Kristýna Šimlová Louthanová
Jaroslav Šulák
Bc. Jitka Sochůrková

1.3.3. Pracoviště MVS

Silvia Matějková
zástupce vedoucí oddělení
email: mvs@svkkl.cz

1.3.4. Pracoviště správy knihovního fondu

Michal Chvorinov
Ilias Popovský
Anna Vajtová
Bc. David Hrbek

1.4. Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu

Bc. Eva Mertová DiS.
vedoucí oddělení

1.4.1. Pracoviště akvizice

Jana Hermanová
Alena Chámová
Kateřina Týblová DiS.

1.4.2. Pracoviště katalogizace

Věra Neumannová
Miroslava Nováková
zástupce vedoucí oddělení
Jitka Volfová

1.4.3. Pracoviště doplňování a zpracování seriálů

Mgr. Alena Vávrová
Iveta Vachalcová
Aneta Šilhová

1.4.4. Pracoviště revize knihovního fondu

Alena Malečková
Petra Hodanová

1.4.5. Pracoviště bibliografie

Hana Minksová
Bc. Jitka Slavíková
Libuše Šimová DiS.

1.4.6. Pracoviště digitalizace

Vladislava Burantová
Diana Kessnerová

1.4.7. Knihařská dílna

Rostislav Blecha
Karolína Georgová

1.5. Oddělení krajských a regionálních funkcí | Krajské knihovnické centrum SVK v Kladně

PhDr. Radek Liška
vedoucí oddělení

1.5.1. Krajské metodické pracoviště

Mgr. Ladislava Cukrová
Zuzana Kantová
Mgr. Eva Petermanová
Bc. Eva Šenfeldová
zástupce vedoucího oddělení

1.5.2. Regionální metodické pracoviště

Jan Hochman
Vladimíra Dörflerová
Bc. Ivana Doubravová DiS.
Ing. Jitka Poupová

1.5.3. Redakce časopisu Čtenář

PhDr. Jaroslav Císař
PhDr. Pavla Vlková