Hlavní obsah stránky

Projekty

Rozvoj měkkých dovedností pracovníků v kulturním a kreativním sektoru ve Středočeském kraji II (2024)

Druhá vlna vzdělávacího projektu v rámci výzvy Národního plánu obnovy Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky kulturního a kreativního sektoru realizujeme sérii kurzů zaměřených na digitální dovednosti, oblast finanční gramotnosti, manažerské dovednosti včetně komunikačních.

Detail

Pracovní flexibilita a diverzita jako prostředek zatraktivnění pracovního uplatnění ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně (2024–2025)

V rámci Operačního programu Zaměstnanost plus získala knihovna podporu na tvorbu nástrojů pro rozvoj flexibilních pracovních podmínek s respektem k diverzitě.

Detail

 

Rozvoj měkkých dovedností pracovníků v kulturním a kreativním sektoru ve Středočeském kraji (2023)

V rámci výzvy Národního plánu obnovy Rozvoj kompetencí: Vzdělávací aktivity pro pracovnice a pracovníky kulturního a kreativního sektoru realizujeme sérii kurzů zaměřených na digitální dovednosti, oblast finanční gramotnosti, manažerské dovednosti včetně komunikačních.

Detail

 

Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění knihovního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p. o. (2018–2020)

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu, výzva č. 25 Knihovny, SC 3.1: Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, získala knihovna podporu na výstavbu nového centrálního depozitáře.

Detail