Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D., Mgr. Lenka Dostálová, Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Lucie Macháčková, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Marie Otavová, PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová.

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V lednovém čísle Čtenáře nabízíme na webu volně k dispozici koncepční materiál Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách 2022 a článek Lenky Pruckové Živá síla v oblasti vzdělávání, kultury, inkluze a informací ke stejnému tématu.

Aktuální číslo: Únor 2023

Redakce doporučuje:

Česko-slovenská spolupráce v oblasti knihovnictví
—Spolupráce knihovnických spolků
—Akviziční semináře a bibliografická kolokvia
—Profesní styky mezi SVK v Hradci Králové a Banské Bystrici

Rozhovor s Brianou Čechovou, ředitelkou Knihovny a tiskárny pro nevidomé K. E. Macana
Sto let MěK ve Frýdku-Místku
Manifest pro zelené knihovny
Projekt Naučit se učit

Cyklus o krajanských knihovnách: Česká knihovna na Islandu
Knihovny v novém: Pobočky Městské knihovny Jihlava – Březinova a Horní Kosov
Periodika na území dnešní ČR: Pražské poštovské noviny – nejstarší česky psané noviny
Příloha „Vizuální identita knihoven“: Městská knihovna v Praze

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 03/2023

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Pracovní list – Mapování díla K. Čapka

Číslo 03/2023

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Klasika v novém kabátku

Číslo 03/2023

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Zajímavé deskové hry k tématu

Číslo 03/2023

Anketa – 75 let časopisu Čtenář

Číslo 03/2023

LEGISLATIVA: Zvyšují se poplatky za výpůjčky v knihovnách

Počátkem roku 2023 začala platit dlouho očekávaná a projednávaná novela autorského zákona, jejímž hlavním cílem byly implementace evropské Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Jak vyplývá z názvu směrnice, jejím hlavním tématem je vyrovnání podmínek mezi autory a nakladateli na jedné straně a internetovými platformami jako agregátory na straně druhé.