Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V zářijovém čísle Čtenáře je volně k dispozici rozhovor šéfredaktora s PhDr. Vítem Richterem, novým generálním ředitelem NK ČR, s výmluvným názvem Snaha o nápravu katastrofy.

Aktuální číslo: Září 2020

Redakce doporučuje:

TŘICÁTÉ VÝROČÍ OBNOVENÍ SKIP
– Rozhovor s Romanem Giebischem, předsedou SKIP
– Vyznání pamětníků i následovníků
– Ještě trocha vzpomínání

KNIHOVNY V NOVÉM
–Městská knihovna Soběslav – Hradní knihovna
– Makerspace – dílny v knihovnách

Rozhovor s Vítem Richterem, novým generálním ředitelem NK ČR
K počátkům knihovnictví v Olomouci
Týden knihoven s Wikipedií 2020
Bibliobus Knihovny města Plzně
Národní digitální knihovna a jak se zapojit

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 09/2020

INSPIRACE – Putování ve šlépějích Jana Amose Komenského 2: Náprava škol a Zlatý Amos

Ke Komenskému se v otázkách výchovy a vzdělávání obracíme již čtyři století. Které z jeho myšlenek jsou stále nosné, které překonané a co zmizelo v překladu? Probíhající Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského mohou být dobrou příležitostí k ohlédnutí a inspiraci.

Číslo 09/2020

Z HISTORIE: K počátkům veřejného knihovnictví v Olomouci

V loňském roce jsme si připomínali sté výročí vydání prvního knihovního zákona. Historie olomoucké veřejné knihovny však sahá ještě dál – až k zárodku národních bojů a snah o prosazení českého jazyka a kultury.

Číslo 09/2020

ZE SVĚTA

Číslo 09/2020

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Říjen

Číslo 09/2020

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Týden knihoven s Wikipedií 2020

Jedním z wikiprojektů iniciovaných v České republice spolkem Wikimedia a realizovaným ve spolupráci se SKIP je Týden knihoven s Wikipedií. Vyzývá tuzemské knihovníky a knihovnice k zapojení do tvorby Wikipedie a doplnění informací souvisejících s knihovnami či jejich regionálním působením do této největší internetové encyklopedie.