Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V květnovém čísle Čtenáře je volně k dispozici příspěvek Marie Šedé: Standardy pro knihovny po novele.

Stav otevření knihoven

(informace k 30. 4. 2020)
Zpracoval: Vít Richter na základě zpráv metodiček a metodiků z jednotlivých krajů

Veřejné knihovny v České republice se otevírají veřejnosti velmi rychle. V průběhu týdne od 4. 5. se otevírá většina knihoven. Veřejnost a návštěvníci knihoven vnímají otevření knihoven jako velmi pozitivní čin. O otevřené knihovny byl ze strany veřejnosti velký zájem, proto musely některé knihovny zpočátku regulovat přístup návštěvníků. Provoz některých knihoven kontrolovali hygienikové. Nebyly zaznamenány žádné problémy – knihovny i jejich návštěvníci dodržují nastavená pravidla.

Celý článek zde.

Aktuální číslo: Květen 2020

Redakce doporučuje:

KNIHOVNY ZA ČASU KORONAVIRU

Jak mě a mou práci ovlivnil koronavirus
Jak se chránit při manipulaci s knihami
Časopis Malý tvořivec spolehlivě zažene nudu
3D tisk v knihovnách

KNIHOVNY V NOVÉM

Městská knihovna Třinec – tepající srdce ocelového města
Doporučení pro výstavbu a rekonstrukci knihoven

Standardy pro knihovny po novele
Informační server jako centralizovaný zdroj informací
Library advocacy – seriál o prosazování zájmů knihoven (část 1)

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 05/2020

PSALO SE JINDE

Číslo 05/2020

UDÁLOSTI: Čtrnáctý ročník konference Kniha ve 21. století (Opava, 11.–13. 2. 2020)

Číslo 05/2020

ZE SVĚTA

Číslo 05/2020

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Červen

Číslo 05/2020

NEUŠLO NÁM