Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V únorovém čísle Čtenáře je volně k dispozici příspěvek Miloslava Niče, zastupitele města Slaný, s názvem Veřejné knihovny v průmyslu 4.0 očima zřizovatele.

Aktuální číslo: Únor 2020

Redakce doporučuje:

PRÁCE S HISTORICKÝMI FONDY

Konference o historických fondech UK
První vydání Máchova Máje uložené v Plzni
Hromadné odkyselování knižních fondů

Veřejné knihovny v průmyslu 4.0 očima zřizovatele
Knihovny v malých obcích – Újezd u Brna, Moutnice
Rýmařovská knihovna na nové adrese
Patnácté setkání "venkovských knihovníků" v Křtinách
 

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET
Karlovarský kraj

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 02/2020

KNIHOVNICKÝ CESTOPIS ANEB WALKEROVI NA CESTÁCH PO KNIHOVNÁCH – 13. část

Karlovarský kraj

Číslo 02/2020

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Veřejná knihovna v Toužimi

Číslo 02/2020

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Veřejné knihovny v Chodově

Číslo 02/2020

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Veřejné knihovny v Karlových Varech

Vývoj v 19. a v první polovině 20. století ukazuje, že Karlovy Vary měly potřebu zabezpečovat kulturní potřeby jak lázeňských hostů, tak i stálých obyvatel. 

Číslo 01/2020

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Jak to bylo v Hradci Králové