Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D., Mgr. Lenka Dostálová, Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Lucie Macháčková, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Marie Otavová, PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová.

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V lednovém čísle Čtenáře nabízíme na webu volně k dispozici koncepční materiál Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách 2022 a článek Lenky Pruckové Živá síla v oblasti vzdělávání, kultury, inkluze a informací ke stejnému tématu.

Aktuální číslo: Leden 2023

Redakce doporučuje:

Manifest IFLA/UNESCO o veřejných knihovnách 2022
Rozhovor s Alenou Wachtlovou, vedoucí Knihovny roku 2022 z Prahy-Dolních Chaber
Rozvoj komunikativních kompetencí v knihovně
Památník národního písemnictví v novém
Milan Kundera v MZK – rozhovor s Tomášem Kubíčkem

Cyklus o krajanských knihovnách: Knihovna Českého krajanského spolku v Athénách
Knihovny v novém: Nový depozitář Vědecké knihovny v Olomouci; Architekt Tomáš Hořava a jeho úvaha o neformálních skupinách v knihovně
Periodika na území dnešní ČR: Extraordinari Wochentliche Postzeitung – první noviny na našem území
Příloha „Vizuální identita knihoven“: Historie a zavedení jednotného vizuálního stylu v NK ČR

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 12/2022

PSALO SE JINDE

Číslo 12/2022

Vánoční okénko: Dva sněhuláci

Číslo 12/2022

Vánoční okénko: Tajné bobování

Číslo 12/2022

ZE SVĚTA

Číslo 12/2022

AUDIOKNIŽNÍ PRŮVODCE: 10. část: Poslech, který informuje i vzdělává

Zdaleka ne všechnu nabídku, která plní knihkupecké pulty, najdeme také v audioknižním zpracování. Zúžený výběr není dán jen menším publikem, ale i specifiky mluveného slova. Nahrávky mluveného slova vykazují daleko větší stabilitu v čase, tedy stárnou podstatně pomaleji než většina knižní (nad)produkce, je proto třeba pečlivě vážit, které tituly budou zajímavé nejen za rok dva, ale i třeba za deset let. A to se týká jak beletrie, tak literatury faktu, biografií a dokumentů.