Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V červnovém čísle Čtenáře je volně k dispozici příspěvek Michaely Mrázové: Knihovny v Japonsku.

Aktuální číslo: Červen 2020

Redakce doporučuje:

KNIHOVNY A SENIOŘI
Klub seniorů při SVK v Hradci Králové
Činnost MěK v Brumově-Bylnici v době nouzového stavu
Tým seniorů-dobrovolníků ve Vsetíně
Virtuální univerzita 3. věku za časů koronaviru

KNIHOVNY V NOVÉM
Jezerka – knihovna, která láká na knihy i šicí stroje
Přehled literatury k tématu architektura knihoven

Nové studijní texty pro knihovníky
Knihovny v Japonsku
Výsledky průzkumu o spolupráci knihoven a škol ve vzdělávání
Vítězství projektu „deFacto workshop“ v mezinárodní soutěži

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 06/2020

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Místní knihovna Kořenec – putování až na konec kraje

Číslo 06/2020

ZE SVĚTA

Číslo 06/2020

KNIHOVNY V NOVÉM: Přehled literatury k tématu architektura knihoven

Zajímavé tipy na zahraniční publikace zaměřené nejen na výstavbu a rekonstrukce knihoven.

Číslo 06/2020

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Červenec

Číslo 06/2020

RECENZE: Hrdinové a jejich skutečné předobrazy

Nicolas CARREAU. Skutečné životy hrdinů. Přel. Helena Beguivinová. Praha: Argo, 2019, 232 s. ISBN 978-80-257-2833-8