Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Michaela Dombrovská, Ph.D., Mgr. Lenka Dostálová, Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Lucie Macháčková, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Marie Otavová, PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová.

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

Připravujeme dubnové číslo (vyjde 19. 4.). Ani jsme se nenadáli, že budeme tak aktuální, takže uvolníme hned dva články:

  • Člověk a moc – základní téma současné ruské literatury;
  • Posilovat odolnost vůči dezinformacím – 2. část.

Aktuální číslo: Duben 2022

Redakce doporučuje:

SOUČASNÁ LITERATURA
• Člověk a moc – základní téma současné ruské literatury
KONCEPCE DIGITALIZACE
• Národní strategie
• Strategie v Moravské zemské knihovně, Krajské knihovně v Pardubicích a v Krajské
knihovně Moravskoslezského kraje v Ostravě

Rozhovor s předsedou SKIP ČR Romanem Giebischem
Kronika (80 let J. Okrouhlíkové, Poslední sbohem pro K. Sosnu, Za J. Nejezchlebovou)
Knihovny v novém – Knihovní centrum U Vokolků v Pardubicích
Příloha „Děckaři děckařům“ (první stupeň základních škol – Moderní pohádky)

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 04/2022

ZE SVĚTA

Číslo 04/2022

KRONIKA: Jak jsem potkal Járu Okrouhlíkovou

Číslo 04/2022

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Květen

Číslo 04/2022

TÉMA: Koncepce digitalizace: Původní koncepce a nová strategie digitalizace v Moravskoslezském kraji na léta 2022–2031

Číslo 04/2022

TÉMA: Koncepce digitalizace: Vytvoření národní strategie digitalizace knihovních fondů

Koncepce rozvoje knihoven na léta 2021–2027 přímo navazuje na stejnojmenný dokument z let 2017–2020. Zabývá se nejen rozvojem systému knihoven v České republice, ale také jeho propojením s širším konceptem cílů a priorit pro rozvoj České republiky do roku 2030. Digitalizace knihovních fondů se v České republice systematicky podporuje již více než dvě desetiletí, a proto není překvapením, že některé z úkolů Koncepce směřují i do této oblasti knihovnické činnosti.