Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V dubnovém čísle Čtenáře, které právě vyšlo, je volně k dispozici článek Jana Kratochvíla KNIHOVNY V NOVÉM: Studenti architektury navrhují knihovny pro 21. století. Dočtete se o studentských projektech, které jsou výsledkem spolupráce Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven a Fakulty architektury VUT v Brně.

Aktuální číslo: Duben 2021

Redakce doporučuje:

DOPAD PANDEMIE NA SLUŽBY A PRÁCI KNIHOVEN
– Bookport – řešení pro uzavřené knihovny
– Virtuální univerzita třetího věku formou distančního studia
– Pedagogické minimum pro knihovníky pro děti a mládež
– Komunikace dnešní doby
KNIHOVNY V NOVÉM
– Jihočeská vědecká knihovna – Knihovna čekající na otevření
– Studenti architektury navrhují knihovny pro 21. století

Dvojrozhovor s B. Konvalinkovou a D. Petrýdesovou
E-knihy dnes a zítra (průzkum)
Spolupráce při poskytování služeb osobám se specifickými potřebami
Recenze
– Po stopách židovských autorů Středočeského kraje
– Co byste měli znát o J. A. Komenském

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 04/2021

RECENZE: Po stopách židovských autorů Středočeského kraje

BLODIGOVÁ Alexandra, Kateřina MIKULCOVÁ, Kateřina VOBORASKÁ a kol. 42 hvězd mezi nebem a zemí: po stopách židovských autorů Středočeského kraje.

Číslo 04/2021

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Květen

Číslo 04/2021

VZDĚLÁVÁNÍ: Vzdělávání knihovníků a učitelů – exkurz do historie. 2. část

Příspěvek věnovaný vzdělávání pedagogických pracovníků navazuje na úvodní materiál, zaměřený na vzdělávání knihovníků, který byl publikován v lednovém čísle Čtenáře (s. 18–20).

Číslo 04/2021

RECENZE: Co byste měli znát o J. A. Komenském

PÁNKOVÁ, Markéta. Jan Amos Komenský v kostce: malá encyklopedie českého génia staletí.

Číslo 04/2021

REGIONÁLNÍ ČINNOST KNIHOVEN: Čtenářské akce pro děti a regionální knihovny (nejen) v době karantény. II. část

Představení aktivit Masarykovy veřejné knihovny Vsetín vychází z bakalářské práce Ivany Hlaváčové s názvem Čtenářské akce regionálních knihoven a dětský čtenář.