Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

Na webu je tentokrát volně k přečtení článek Zuzany Kroupové Staňte se majákem v rozbouřeném informačním moři, informující o nových možnostech podpory činnosti knihoven Nadací Open Society Fund v rámci projektu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím.

Aktuální číslo: Září 2021

Redakce doporučuje:

NASTUPUJÍCÍ GENERACE
– MARK – ocenění a výzva pro mladé kolegy
– Knihovník a starosta Tomáš Pavelka
– Hana Pietrová a Ondřej Hudeček – poslední nositelé ceny MARK

KNIHOVNY V NOVÉM
– Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku v novém
– Společnou komunikací ke koncepci rozvoje knihovny i z pohledu její rekonstrukce a stavby

„Budu propagovat příspěvkové organizace“ – rozhovor s Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje
Vliv pandemie na činnost knihoven z pohledu statistiky
Vítězové ankety SUK – čteme všichni
Globální témata v knihovnách s ADRA Česká republika
Nový grant Open Society Fund pro knihovny (rozhovor s Terezou Liškovou, koordinátorkou programu Knihovny jako průvodkyně 21. stoletím)

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 09/2021

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Říjen

Číslo 09/2021

UDÁLOSTI: Vítězové ankety SUK – čteme všichni

Číslo 09/2021

VYDÁVÁNÍ KNIH V ČR: Bilance vydávání tištěných knih v ČR v roce 2020 (2. část)

Druhá část textu obsahuje souhrnné údaje o státních vydavatelích i vydavatelích vysokých škol a univerzit, struktuře knižní produkce a vydávání překladů. Vzhledem k tomu, že se tematice e-knih a zvukových knih na stránkách časopisu věnujeme průběžně, zaměřili jsme se letos pouze na tištěné knihy.

Číslo 09/2021

ZE SVĚTA

Číslo 09/2021

PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVA V PRAXI: Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a autorské honoráře

Společné a rozdílné rysy, které mají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a autorské honoráře.