Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘ – MĚSÍČNÍK PRO KNIHOVNY

Časopis Čtenář je celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis (zal. 1949). Přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů, velikostí a zaměření v rámci celé České republiky. Je platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností, jeho součástí je soustavné vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Periodicita: měsíčník, vychází vždy v polovině daného měsíce

Vydavatel: Středočeská vědecká knihovna v Kladně

ISSN: 0011-2321 (Print), ISSN 1805-4064 (Online)

Redakční rada: PhDr. Radek Liška (předseda), Mgr. Svatomíra Fojtová, Mgr. Zlata Houšková, Mgr. Veronika Hyblerová Trachtová, Mgr. Martina Košanová, Mgr. Petra Miturová, PhDr. Klára Rösslerová, Ph.D., PhDr. Vít Richter, PhDr. Renáta Salátová

Předplatné tištěné verze: 460 Kč

Elektronická verze: posledních šest čísel časopisu je dostupných v elektronické verzi pouze předplatitelům tištěné verze. Materiály starší než šest měsíců jsou dostupné volně BEZ REGISTRACE. Máte-li zájem o jednotlivá čísla nebo články a nejste předplatitel, spojte se s redakcí časopisu.

Časopis je vydáván s podporou Středočeského kraje a Ministerstva kultury z programu Knihovna 21. století.

Středočeský kraj Ministerstvo kultury

AKTUÁLNĚ

V listopadovém čísle Čtenáře, které právě vyšlo, je volně k dispozici druhá část seriálu Míly Lince Kreativní centra Městské knihovny v
Praze
 o specifické pobočce DOK16.

Aktuální číslo: Listopad 2020

Redakce doporučuje:

DOPAD KORONAVIROVÉ SITUACE
NA KNIHOVNY

– Konference CovidCON
– Zahraniční knihovny v době koronavirové
– Pohled z Britských ostrovů
– Univerzitní knihovna Ostravské univerzity za epidemie (dotazníkové šetření)

KNIHOVNY V NOVÉM
– Rekonstrukce Městské knihovny Bílovec
– Architekt Rem Koolhaas, vizionář i provokatér

Čtenářství a Facebook
Role romského asistenta v KMO
Kreativní centrum MKP – řemeslnická dílna DOK16

 

Další čísla

Archiv

Nejčtenější články vydané za poslední měsíc

Číslo 11/2020

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

Číslo 11/2020

RECENZE: Čtení je kulturní vetřelec

TRÁVNÍČEK, Jiří. Kulturní vetřelec: dějiny čtení – kalendárium. Brno: Host, 2020. 272 s. ISBN 978-80-275-0245-5

Číslo 11/2020

INSPIRACE – Putování ve šlépějích Jana Amose Komenského 4: Hodinářské stroje a zastavený čas

Sotva byly tříleté Národní oslavy Jana Amose Komenského zahájeny, soukolí se začalo zasekávat. Kvůli epidemii covidu-19 se nejprve čas úplně zastavil a s druhou vlnou se vše, v jistém smyslu v ještě horším scénáři, opakuje. Všechny naplánované akce, výstavy, přednášky či soutěže se posouvají a ruší. Dobře namazaný a seřízený stroj se zadrhl a organizátoři včetně knihovníků začínají být apatičtí. Nikomu se nechce začínat s přípravami znovu a znovu.

Číslo 11/2020

INSPIRACE: Role romského asistenta v Knihovně města Ostravy

Veřejné knihovny v současnosti slouží mimo jiné jako centra vzdělávání, volnočasových aktivit a setkávání. Jsou v tomto jedinečné – otevřené všem bez ohledu na sociální status nebo věk, současně jsou schopny poskytovat služby přímo na míru různorodým sociálním skupinám. 

Číslo 11/2020

KNIHOVNY V NOVÉM: Rekonstrukce Městské knihovny Bílovec