Hlavní obsah stránky

Regionální funkce

Regionální funkce knihoven, poskytované podle §2 písm. H) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), mají zaručit občanům dostupnost veřejných knihovnických a informačních služeb ve všech místech České republiky a přispět k vyrovnání rozdílů v kvalitě těchto služeb obyvatelům měst a malých obcí.

Celostátně metodicky řídí výkon RF a vyhodnocuje jejich plnění Národní knihovna ČR. V každém kraji České republiky zajišťuje plnění výkonu regionálních funkcí krajská knihovna ve spolupráci s pověřenými knihovnami.

Tyto knihovny pak formou metodické pomoci poskytují základním knihovnám především poradenské, konzultační, vzdělávací služby. Dále budují výměnné fondy a půjčují knihovnám výměnné soubory knihovních dokumentů. V rámci těchto služeb pak plní další činnosti (např. plánovací a rozborová činnost, pomoc při revizi a aktualizaci knihovního fondu, pomoc při automatizaci knihoven aj.), které přispívají k rozvoji a dostupnosti knihovních služeb ve všech místech ČR.

Regionální funkce v našem kraji

Od reorganizace RF platné od 1. ledna 2006 se regionální funkce řídily Koncepcí podpory knihoven z rozpočtu Středočeského kraje. Podle této reorganizace byl nově Středočeský kraj pro potřeby RF rozčleněn na 5 regionů (oproti dřívějším 14 regionům, které víceméně kopírovaly hranice okresů). V současné době se SVK řídí Koncepcí regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2023–2026. Plný text aktualizované verze zde.

Středočeská vědecká knihovna v Kladně (SVK) prostřednictvím svého odboru Krajské knihovnické centrum (KKC) plní funkci ústřední knihovny Středočeského kraje, metodického a poradenského centra knihoven Středočeského kraje a ve spolupráci s pověřenými knihovnami zajišťuje plnění regionálních funkcí.

Pověřené knihovny ve Středočeském kraji jsou: Městská knihovna Benešov, Městská knihovna Kutná Hora, Knihovna města Mladá Boleslav a Knihovna Jana Drdy Příbram. Středočeská vědecká knihovna v Kladně plní zároveň funkci pověřené knihovny.

Pověřené knihovnyPověřené knihovny

Městská knihovna Benešov
Městská knihovna Kutná Hora
Knihovna města Mladá Boleslav
Knihovna Jana Drdy Příbram
Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Soubory pro profesionální knihovny - postup

Mozaika knihoven Středočeského kraje