Hlavní obsah stránky

Bookstart ve Středočeském kraji

Středočeský kraj podporuje knihovny zapojené do projektu S knížkou do života - Bookstart

             
Podpora spočívá v poskytování finančního příspěvku:

  1. na nákup dvou typů setů pro děti – pro letošní rok již byly poptány a objednány.
    Nákup bude řešen vždy na začátku kalendářního roku. Přesnější informace budou aktuálně doplněny.
  2. na uspořádání vzdělávacích akcí pro rodiče s dětmi – je stanoven finanční limit na jednu knihovnu – 15 000 Kč / rok. 
    Finanční příspěvek na lektorné mohou zájemci žádat kontinuálně celý rok.

První kroky

Pokud má knihovna (resp. obec) zájem o zapojení do projektu S knížkou do života - Bookstart, nejprve se seznámí s nastavenými pravidly projektu - https://www.sknizkoudozivota.cz/pravidla-projektu-a-podminky-ucasti/. Jejich dodržení je podmínkou pro čerpání krajské podpory. Další podmínkou je členství ve SKIP (Svazu knihovníků a informačních pracovníků) – https://www.skipcr.cz/clenstvi.

Následně se zájemci / knihovny mohou obracet přímo na Středočeskou vědeckou knihovnu v Kladně, na kontaktní osobu: Radek Liška, e-mail: liska@svkkl.cz, tel. 721 284 079. 

Podpora vzdělávací akce

Jednou z podmínek zapojení do projektu S knížkou do života - Bookstart  je realizace čtyř relevantních akcí pro rodiče s dětmi za rok. Jedná se o aktivity na podporu rozvoje dětí a dětského čtenářství, vzdělávací akce pro rodiče dětí (ve věku 0-3 a 3-6 let) a vytváření komunity rodičů a jejich dětí. Právě na odměny pro lektory těchto vzdělávacích akcí je možné získat finanční prostředky od Středočeského kraje, prostřednictvím Středočeské vědecké knihovny. Knihovna zapojená do projektu může požádat o příspěvek prostřednictvím formuláře, který je ke stažení ZDE.

Databáze vzdělávacích aktivit

Pro vzájemnou inspiraci a usnadnění práce na projektu S knížkou do života - Bookstart bude sloužit databáze vzdělávacích aktivit. Databáze bude postupně doplňována a na základě dotazu z ní může každá zapojená knihovna získat tipy na témata akcí i na vhodné lektory. Mohou do ní informacemi přispět i knihovny a lektoři sami vyplněním krátkého formuláře ZDE.

 

                                    

Zdroj: obrázky byly vytvořeny umělou inteligencí