Hlavní obsah stránky

Jak hledat v katalogu

Katalog obsahuje záznamy knih, seriálů a dalších dokumentů z fondu SVK v Kladně, které je možné si vyžádat k výpůjčce. V prostředí katalogu můžete pracovat také s databází regionální literatury (články, knihy, seriály), se soubory autorit, regionálních osobností, památek a místopisu a s některými dalšími informačními zdroji. K volbě databáze použijte odkaz Zdroje.

Jednoduché vyhledávání

Po spuštění stránky s online katalogem se nacházíte v možnosti Vyhledávání / Jednoduché vyhledávání, které umožňuje zadat hledaný termín do vyhledávacího pole a vyhledat tak záznamy, které zadaný termín obsahují (ve všech polích, názvech, autorech, klíčových slovech apod.).

V rozbalovacím seznamu vyberte název pole (Všechna pole, Autor, Název atd.), zapište výraz složený z jednoho nebo více slov a klikněte na tlačítko Hledej

Slova oddělujte mezerou; nezáleží na pořadí slov a na velkých a malých písmenech. Můžete vyhledávat i bez diakritiky.

Co můžete uvést do termínu?

  • více slov, které se v indexu budou nacházet současně, nezávisle na pořadí
  • jedno slovo
  • část slova – pravostranné rozšíření nahradíte hvězdičkou např. technolog*
  • frázi v dvojitých uvozovkách – část textu „kurz pro kvalifikované“

Rozšířené vyhledávání

Umožňuje pomocí limit zadat složitější podmínky pro vyhledávání, zvolit zobrazení záznamů a způsob jejich řazení.

Dole na stránce v záložce limity můžete zatržením příslušných hodnot omezit výběr záznamů. Je možné vyznačit více hodnot z různých limit.

V záložce Nastavení zvolíte, jakým způsobem se mají vyhledané záznamy zobrazit, způsob třídění a počet záznamů na stránku.

Kritéria pro vyhledávání můžete kombinovat, je možné přidat více vyhledávacích polí (kliknutím na +) a dotazy kombinovat pomocí vyhledávacích operátorů. Vyhledávací operátory umožňují přesněji formulovat dotaz.

Formulářová políčka

Zobrazení vyhledaných záznamů:

Vyhledané záznamy se zobrazí ve zvoleném zobrazovacím formátu a v pořadí podle zadaného kritéria třídění (zadává se v záložce Nastavení v Rozšířeném vyhledávání).

Jednotlivé záznamy zobrazíte klepnutím na název nebo obrázek s obálkou. Pomocí ikony Půjčit pod obrázkem můžete jednotlivé dokumenty přímo objednávat k výpůjčce. Jestliže se chystáte vypůjčit si více dokumentů, použijte košík a záznamy vkládejte do košíku pomocí ikony Do košíku. Objednávku výpůjčky pak provedete hromadně.

Symbol lupy představuje odkaz na záznamy související s údajem, který je vedle lupy uveden (použití tohoto odkazu může znamenat přechod do jiného zdroje).

Práce s košíkem

Vyhledané záznamy můžete vložit do košíku.

Vkládat můžete v detailu záznamu jednotlivé dokumenty nebo vy výsledcích vyhledávání máte možnost vložit do košíku všechny vybrané záznamy nebo záznamy zobrazené na stránce.

Vložení provedete kliknutím na ikonu Do košíku, v seznamu záznamů můžete vybrat, které záznamy chcete do košíku vložit. Obsah košíku zobrazíte kliknutím na ikonu V košíku v pravém horním rohu.

Záznamy v košíku můžete dále vybírat (zaškrtnutím políčka před názvem záznamu) a pak je použít k vytvoření žádanky, po jejímž odeslání do knihovny budou příslušné dokumenty připraveny k výpůjčce nebo rezervovány.

Záznamy v košíku můžete také vytisknout, vyexportovat ve zvoleném formátu do souboru nebo odeslat na zvolenou e-mailovou adresu.

Přihlášení

Kdykoli můžete použít odkaz Přihlásit a zadat své přihlašovací údaje: číslo průkazu nebo e-mailovou adresu, heslo.

Přihlásit se můžete také pomocí funkce MojeID.

Po přihlášení můžete odesílat žádanky a prohlížet si své konto. Můžete spravovat svoje dokumenty.

Přihlásit se je možné také v okně žádanky bezprostředně před jejím odesláním. Přihlášení je platné po celou dobu, dokud nepoužijete odkaz Odhlásit.

Konto čtenáře

Konto se zobrazí, je-li uživatel přihlášen.

Obsahem konta jsou přehledy vašich výpůjček, rezervací, žádanek, dluhů, stavu finančního konta, historie vašich výpůjček a seznamy vašich dokumentů.

Z obrazovky konta můžete také prodloužit dobu výpůjčky dokumentů nebo změnit své heslo.

Předregistrace

Jestliže nejste dosud čtenářem a máte zájem se jím stát, využijte odkaz Předregistrace v horním menu. Vyplňte své základní osobní údaje a odešlete vyplněný formulář do databáze SVK.

Platnost předregistrace je 7 kalendářních dní.

Předregistrovaní čtenáři si mohou nyní vyžádat až 5 dokumentů k výpůjčce. Před samotnou výpůjčkou je nutné dostavit se na pracoviště registrace s platným dokladem totožnosti a registraci dokončit.

Zdroje

Databáze SVK obsahuje kromě dokumentů určených k výpůjčce i další databáze:

  • databáze vytvářené v SVK – regionální literatura (články, knihy), soubory regionálních osobností a památek, databázi novinek v katalogu
  • licencované databáze – jsou k dispozici po přihlášení (EBSCO, Press Reader plné texty novin a časopisů z celého světa, NAXOS Music Library hudební databáze s kolekcí nahrávek hudby)

Vyberte si zdroj, ve kterém chcete vyhledávat a klikněte na tlačítko Uložit. Nyní vyhledáváte ve vámi zvoleném zdroji.