Hlavní obsah stránky

Regionální literatura

Vstup do databáze

Databáze regionální literatury (články, knihy, seriály do roku 1950) obsahuje tři typy záznamů

  • záznamy článků se vztahem k Středočeskému kraji, publikovaných v regionálních a vybraných celostátních časopisech, novinách a sbornících (viz seznam excerpovaných seriálů); zahrnuje období od roku 1992 do současnosti; období 1967 až 1991 je zpracováno v tištěných ročenkách Středočeský kraj v tisku
  • záznamy knih, které se svým obsahem vztahují k Středočeskému kraji a které se nacházejí ve fondech větších středočeských knihoven (vlastníci knih jsou uvedeni v podrobném zobrazovacím formátu, k výpůjčce je možno použít meziknihovní službu)
  • záznamy seriálů (časopisů, deníků) vydávaných na území Středočeského kraje od konce 19. stol. do poloviny 20. stol. a uchovávaných ve fondech veřejných knihoven, muzeí a archivů (vlastníci seriálu jsou uvedeni v podrobném zobrazovacím formátu)

Vyhledávání v databázi je obdobné jako v katalogu dokumentů SVK. Použitím limitu Druh dokumentu omezíte vyhledávání jen na určitý typ záznamů.