Hlavní obsah stránky

Dokumenty

Legislativní
Koncepce, strategie, deklarace
Normy, standardy, doporučení
Mezinárodní doporučení

Metodické

Výroční zpráva - praktický návod pro neprofesionální a menší profesionální knihovny
Standard pro dobrou knihovnu, 2023 (web IPK)
Rok s knížkou do života (Bookstart)
Jak opravdu vstoupit S knížkou do života (Bookstart)
Mediální gramotnost v knihovně: Průvodce pro knihovnickou praxi
Knihovna roku. Metodika pro soutěžící knihovny, 2022 (.pdf)
Metodika pro mediální vzdělávání v knihovnách
Příručka pro začínající vedoucí pracovníky knihoven
Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven 
Přístupné webové stránky (metodická příručka)  
Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030 (.docx)
Služby knihoven knihovnám. Krajské programy regionálních funkcí na podporu knihoven, 2020 (.pdf) - 2. aktualizované vydání 
Webové stránky knihoven – přechod na protokol https
Šablona webu pro malé knihovny (Knihovna města Hradce Králové)
Web pro knihovny (Regionální knihovna Karviná)
Webovky.knihovna.cz
Jak se přihlásit do elektronické konference knihovna
Příručka Katalogizace podle RDA ve formátu MARC 21
Databanka vzdělávacích knihovnických programů
Produkty Microsoft pro knihovny z projektu TechSoup
Jak na projekt S knížkou do života (Bookstart)
Rovný přístup Knihovny a skupiny ohrožené sociálním vloučením
Rozcestník pro seniory

Vzorové

Vzorová zřizovací listina pro městskou knihovnu
Vzorová zřizovací listina pro profesionální knihovnu
Vzorová zřizovací listina pro neprofesionální knihovnu
Vzor knihovního řádu malé knihovny a poučení pro uživatele
Vzor přihlášky dospělí starší 15 let
Vzor přihlášky - děti do 15 let

Výroční zprávy

Výroční zpráva RF 2023
Výroční zpráva RF 2022
Výroční zpráva RF 2021
Výroční zpráva RF 2020
Výroční zpráva RF 2019
Výroční zpráva RF 2018
Výroční zpráva RF 2017
Výroční zpráva RF 2016
Výroční zpráva RF 2015
Výroční zpráva RF 2014
Výroční zpráva RF 2013
Výroční zpráva RF 2012
Výroční zpráva RF 2011