Hlavní obsah stránky

Tisk, kopírování a skenování

V 1. patře u pultu informační služby je k dispozici multifunkční tiskárna s kopírkou a skenerem.

Tisknout, kopírovat nebo skenovat můžete sami, v případě větších objemů lze zhotovení kopie možné objednat. 

Při využití veškerých reprografických služeb je nutné respektovat zákon č. 216/2006  Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon). Tiskové rozmnoženiny se vyhotovují pouze pro osobní potřebu uživatele. Není možné rozmnožovat notové záznamy děl hudebních či hudebně dramatických. V souladu se zákonem č. 226/2003 Sb. není možné kopírovat české technické normy. 

Ceny za tisk, kopírování a skenování najdete v Ceníku.