Hlavní obsah stránky

Červen 2023

Redakce doporučuje:

Benefiční a charitativní činnost v knihovnách
—Knihovna Ústeckého kraje, Knihovna Třinec a KK Karlovy Vary
—Charitativní antikvariát v MZK
—Návštěva prezidenta Petra Pavla v knihovně v Karviné
—Generace Z a její přístup ke čtení
Recenze
—České děti a mládež jako čtenáři v době pandemie 2021
—sborník ke 20. výročí knihovního zákona

Cyklus o krajanských knihovnách: Školní knihovna Asociace Lucerna v Bologni
Knihovny v novém: Příběh rekonstrukcí Knihovny E. Špindlera v Roudnici n. Labem; Knihovna 21. století vzniká v Chomutově
Periodika na území dnešní ČR: Muzejník – nejstarší stále vycházející vědecký časopis
Příloha „Vizuální identita knihoven“: Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Benefiční a charitativní činnost v knihovnách: Knihovna jako parťák pro benefici

Knihovna Ústeckého kraje aktivně podporuje nejrůznější benefiční kampaně a akce. Kromě poskytování prostoru pro veřejné sbírky objíždí dobročinné festivaly, účastní se charitativních závodů nebo organizuje vlastní benefiční plesy. Ředitelka ústecké knihovny Jana Linhartová je přesvědčená, že knihovny mají potenciál být dobrými parťáky pro jakýkoliv typ benefice.

TÉMA: Benefiční a charitativní činnost v knihovnách: Charitativní antikvariát v Moravské zemské knihovně

TÉMA: Benefiční a charitativní činnost v knihovnách: Dobro žije v Třinci aneb Knihovna Třinec – Mklub: knihovna nejen pro mladé

TÉMA: Benefiční a charitativní činnost v knihovnách: Spolupráce Krajské knihovny Karlovy Vary s neziskovým sektorem

UDÁLOSTI: Prezident Petr Pavel navštívil karvinskou knihovnu

Prezident Petr Pavel během své návštěvy Moravskoslezského kraje zavítal dne 29. 3. 2023 do Karviné. Program návštěvy prezidenta republiky zahrnoval setkání se zástupci karvinských podnikatelů, sportovních a kulturních organizací, kam byla pozvána i ředitelka karvinské knihovny Markéta Kukrechtová. Uskutečnilo se v Městském informačním centru při Regionální knihovně Karviná, což bylo pro knihovnu zvlášť prestižní a významné.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Povídání o Kiosku

Kiosek je plně samoobslužná pobočka bez trvalé přítomnosti knihovníka, do které je umožněn vstup pouze čtenářům Městské knihovny v Praze (MKP). Jako na jakékoliv jiné pobočce si zde mohou knihy půjčovat, vracet a vyzvedávat rezervace. Samozřejmě si mohou v Kiosku také posedět s kvalitní knihou. V případě jakýchkoliv problémů či dotazů ze strany čtenářů je k dispozici vzdálená podpora zajišťovaná klientským centrem a jednou týdně také „živý“ knihovník; výhledově bude nahrazen neméně živým knihonátorem z titanu a křemíku.

ČTENÁŘSTVÍ: Generace Z a její přístup ke čtení, médiím a klasickým autorům

Jací jsou členové generace Z čtenáři? Jak využívají různé typy médií? A jak vnímají klasické autory? Vzhledem k jejím výročím v posledních letech zde v roli klasika vystupuje Božena Němcová a její mediální obraz a jako zástupci generace Z středoškoláci ve věku 15–20 let. V příspěvku jsou publikovány některé zajímavé výsledky práce doktorandky KISK Masarykovy univerzity v Brně.

ČTENÁŘSTVÍ: Knížka pro ostravské prvňáčky

Příspěvek informuje o pilotním projektu Knihovny města Ostravy zaměřeném na ostravské prvňáčky.

KRONIKA: Za Janou Radovou

PŘÍLOHA – VIZUÁLNÍ IDENTITA KNIHOVEN: Knihovna Jiřího Mahena v Brně: cesta k nové vizuální identitě

PERIODIKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR: Muzejník – nejstarší stále vycházející vědecký časopis 

BIBLIOGRAFIE: Edice Bibliographica a pestrý svět bibliografií

Edice Bibliographica je nejmladší edicí vydávanou Ústavem pro českou literaturu AV ČR. Shrneme-li prvních šest let jejího fungování, zjistíme, že představuje zdánlivě nudný a čtenářsky nevděčný svět v možná až nečekané pestrosti a přitažlivosti. Příspěvek navazuje na články Proměny a směřování České literární bibliografie (Čtenář, 2022, č. 6, s. 215–217), Bibliografie českého literárního samizdatu (Čtenář, 2022, č. 7–8, s. 257–259) a SAM – Statistický a analytický modul České literární bibliografie (Čtenář, 2023, č. 2, s. 62–63).

PŘEDSTAVUJEME: Veřejná knihovna – srdce obce

DOSTÁLOVÁ, Lenka a Tomáš HOŘAVA. Veřejná knihovna – srdce obce. Brno: Moravská zemská knihovna, 2023. 12 s.

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Školní knihovna Asociace Lucerna v Bologni

Asociace Lucerna vznikla v italské Bologni v roce 2013. Její hlavní filozofií je zviditelňovat a prohlubovat česko-italské, nebo ještě lépe česko-bolognské vazby zejména kulturní formou. Rovněž česká škola, která je součástí asociace, se při výuce české vlastivědy snaží zdůrazňovat česko-italské vztahy. K tomu hojně využíváme knih fondu samostatného oddělení městské knihovny pro děti a mládež – Salaborsa Ragazzi.

RECENZE: České děti a mládež jako čtenáři v době pandemie 2021

FRIEDLAENDEROVÁ, Hana, Hana LANDOVÁ, Pavlína MAZÁČOVÁ, Irena PRÁZOVÁ a Vít RICHTER. České děti a mládež jako čtenáři v době pandemie 2021. Brno–Praha: Host, 2022. 189 s. ISBN 978-80-275-1378-9

RECENZE: Sborník k 20. výročí knihovního zákona

20. výročí knihovního zákona. K vydání připravila Renáta Krejčí Salátová. Praha: Národní knihovna ČR, 2022, 115 s. ISBN 978-80-7050-765-0

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

SENIOŘI A KNIHOVNY: Knihovna města Ostravy a její senioři

KNIHOVNY V NOVÉM: Příběh rekonstrukcí Knihovny Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem

KNIHOVNY V NOVÉM: Knihovna 21. století v Chomutově vzniká z bývalých lázní

Anketa – 75 let časopisu Čtenář

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Červenec