Hlavní obsah stránky

SENIOŘI A KNIHOVNY: Knihovna města Ostravy a její senioři

JARMILA BUREŠOVÁ jarbur60@gmail.com

Ústřední knihovna a jejích devětadvacet poboček, to už je nějaké množství míst (velká sídlištní centra, menší pobočky v městských částech a také pobočky venkovského charakteru, kde je návštěvnost zčásti určována ročním obdobím), jsou dokladem toho, jak se dá kvalitně pracovat se seniory v různorodém ostravském prostředí.

Je to tak v pořádku: každé pracoviště je jedinečné, k čemuž přispívá i jedinečnost knihovnic a knihovníků a zcela nepochybně ti zásadní členové trojčlenky – senioři. Jak ráda uvádím: Prolejeme-li neurčité množství 60+lejíkem, nevznikne homogenní hmota, nýbrž chaos. Ani skrze trychtýř nebude výsledek uspokojivější. Ale tato kapku zlehčená úvaha je základem jakékoliv seriózní práce s lidmi.

Začínáme s respektem k přání samotných čtenářů. Chtějí se scházet? Chtějí konzumovat připravený program, nebo se ukáží jejich tvůrčí a organizační schopnosti? Potřebují ke schůzkám pouze prostor v podobě inspirujícího prostředí knihovny a schůzky vedou sami? Postupně u nás vznikaly, zanikaly a nově se hlásí kluby Generace, které mají jednotný název a logo, ne však obsah. A jsme u toho, co všechno lze v současných 14 klubech prožít. Obecně: mezigenerační volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností. Konkrétně: diskuze o knihách, kultuře, společné návštěvy výstav, představování zajímavých míst a komentované vycházky okolím, rukodělné práce, v T-hnízdě výroba T-knih pro kluby pro nejmenší děti a seniory v Alzheimer centrech, tvořivé činnosti, PC školení, společenské programy, diskuse, hry, hudba, tanec, akce venku, exkurze, cvičení, sporty, sportovní hry, dobrovolnictví, reminiscenční setkání, trénování paměti, tři kontaktní místa VU3V... Podmínkou účasti na akcích není registrace. Ani do knihovny, ani do klubu. Ve dvou pobočkách se podařilo zřídit tzv. maker places – „šicí placy“: každý s veřejně přístupným elektrickým šicím strojem a možností jeho využití i neregistrovanými návštěvníky.

Pracovat můžeme s aplikací Mentem.cz, která formou odborně sestavených zábavných PC her zlepšuje paměť, pozornost, prostorovou orientaci a další mozkové funkce. Při schůzkách užíváme osobnější přístupy, pracujeme s reminiscenční terapií, terapií prostředím, zavádíme práci s biografickým listem, biografickou knihou. Troufneme-li si či máme-li vhodného odborníka, pustíme se do expresivní terapie a užijeme si dramaterapii, muzikoterapii, arteterapii, biblioterapii, možná také poetoterapii, teatroterapii, psychodrama s řízenými dramatickými improvizacemi, terapii hrou.

A co když nás stárnutí přece jen dožene? Zvuková knihovna pro nevidomé a slabozraké v ústředí nabízí zvukové knihy, v ústředí a některých pobočkách lze využít aplikaci Tichá linka, v pobočkách nabízíme audioknihy. Lze iniciovat schůzky „svého“ klubu Generace v online režimu, stále udržovat vazby s přáteli, vítaná je pomoc knihovnicím a čtenářům psaním čtenářských anotací ke knihám, lze připravovat soutěže a testy pro děti, možné je psaní či nahrávání vzpomínek pro projekt Paměť Ostravy. Imobilní čtenář může požádat o donášku výpůjček dobrovolníkem.

Vzhledem k množství zaměstnanců věnujících se práci se seniory (cca 20–25) se ukazuje jako správná cesta průběžné vzdělávání dané skupiny. Nabízí se možnost získat odbornost díky studijnímu programu Edukační péče o seniory Slezské univerzity v Opavě. Osvědčené je sdílení dobré praxe na společných schůzkách, respekt k práci a nápadům ostatních. Pro kluby Generace je stanoven mentor, který sleduje, koordinuje a pomáhá, dodává nové zdroje informací, inspiruje a vyhledává vhodné dotační tituly pro společné projekty.

Jedinečnou práci věnovanou komunitám můžeme označit inkluzivním designem služeb v případě seniorů spočívajícím v klidné práci bez honby za statistickými výsledky.

Dovolím si shrnutí: V naší knihovně při práci se seniory nic nepředepisujeme. Pomáháme zmírnit negativní vnímání stáří ve společnosti, posilujeme sebevědomí a zčásti sociální začlenění samotných seniorů. Naše kluby vycházejí z mimořádné rozmanitosti. Kouzlo radosti ze setkávání vychází z velké části ze svobody rozhodování. Při tvorbě programů samotnými seniory bývají knihovnice taktními koordinátorkami a poučenými průvodkyněmi. Těšíme se ze spolupráce.

 

Mgr. Jarmila Burešová (*1960) pracovala v Knihovně města Ostravy (2000–2022) v oddělení pro děti a mládež jejího ústředí, poté s dětmi v pobočce ve vyloučené lokalitě, v posledních letech ve funkci vedoucí obvodu 2 knihovních služeb, také jako mentorka pro práci se seniory a matka úspěšného projektu Paměť Ostravy.