Hlavní obsah stránky

PŘEDSTAVUJEME: Veřejná knihovna – srdce obce

LENKA DOSTÁLOVÁ Lenka.Dostalova@mzk.cz

DOSTÁLOVÁ, Lenka a Tomáš HOŘAVA. Veřejná knihovna – srdce obce. Brno: Moravská zemská knihovna, 2023. 12 s. Fotografie: archiv MZK. Grafická úprava a sazba: Zuzana Hořavová.

Ráda bych vám představila nový publikační počin, který vznikl v rámci činnosti Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven, a to informační skládačku Veřejná knihovna – srdce obce. Podnětem k jejímu vydání byly opakující se dotazy z knihoven, které se týkaly vybavení a organizace knihovních prostorů, technických dotazů na materiály knihovního mobiliáře apod. Brožura je určená nejen knihovníkům, ale také zřizovatelům a provozovatelům knihoven, případně dalším spolupracujícím osobám nebo institucím, které zajímá současné pojetí veřejné knihovny.

Informační skládačka je souhrnem praktických rad a inspirativních nápadů týkajících se otázek, jak zrekonstruovat či zmodernizovat prostory knihovny tak, aby reflektovaly potřebu uživatelů i zaměstnanců dnešních veřejných knihoven. Členění brožury odpovídá jednotlivým prostorům veřejné knihovny, komentovány jsou různé aspekty – od umístění v obci po vybavení nábytkem. Dokument může rovněž posloužit jako podpůrný materiál při komunikaci s architekty nebo designéry a také při vyjednávání o finanční podpoře vaší knihovny a jejím dalším rozvoji. Součástí je také pracovní list v podobě QR kódu. Dokument obsahuje čtyři okruhy otázek, pomocí kterých zjistíme informace o stavu a potřebách knihovny a jejích uživatelů. Tento pracovní list lze využít i při přípravě koncepce knihovny. Fotografie doprovázející text jsou příkladem zajímavých řešení a netradičního pojetí prostorů knihoven.

Brožura vznikla ve spolupráci s architektem Tomášem Hořavou, který je autorem třinácti realizací veřejných knihoven a mohl přispět k odbornému potenciálu metodického centra. Tato spolupráce znovu potvrdila známý fakt, že dvojí pohled na věc je pro výsledek zajímavější než pohled jediného autora.

Publikace je k dispozici ke stažení na webových stránkách Metodického centra pro výstavbu a rekonstrukci knihoven: https://mcvrk.mzk.cz/files/uploads/Bro%C5%BEura-verze%20pro%20WEB.pdf. Tištěná forma brožury se distribuovala do krajských knihoven, které ji budou dále distribuovat mezi pověřené knihovny.

Potěší nás, pokud se tato publikace stane inspirací a podnětem k proměně knihoven bez ohledu na jejich velikost.