Hlavní obsah stránky

TÉMA: Benefiční a charitativní činnost v knihovnách: Spolupráce Krajské knihovny Karlovy Vary s neziskovým sektorem

EVA VODIČKOVÁ vodickova@knihovnakv.cz

Knihovny jsou místem, které je otevřené spolupráci a pomoci druhým, proto spolupráce s neziskovým sektorem pro ně představuje samozřejmost. Článek je výčtem, s kterými organizacemi spolupracuje Krajská knihovna Karlovy Vary.

Společnost Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.

V rámci služby „sociální rehabilitace“, metody spolupráce „podporované zaměstnávání“, která je zaměřena na nalezení a udržení pracovního místa v běžných podmínkách, zaměstnáváme dva klienty. Oba pomáhají s balením knih. Tato činnost je velmi důležitá k ochraně fondu knihovny a zároveň u klientů napomáhá k rozvoji jemné motoriky a komunikačních dovedností. Oba klienti jsou v úzké spolupráci s knihovnicí, která je jim nápomocna, a jeden z klientů má ke své činnosti i asistenta.

Nezisková organizace SONS ČR, z. s. 

SONS ČR, z. s., spolu s obecně prospěšnými společnostmi – Tyfloservisem, o. p. s., a krajským TyfloCentrem – poskytuje skutečně kompletní škálu služeb pro osoby se zrakovým hendikepem, dostupných pro všechny, kteří je potřebují. Pro neziskovou organizaci SONS ČR, z. s., jsme v dubnu tohoto roku zrealizovali krásnou charitativní akci. V rámci akce Den země probíhal charitativní bazar, na kterém jsme pro SONS vybrali nezanedbatelných 11 838 korun.

Knihovna také participuje jako jeden z partnerů v projektu POtMĚ. V rámci projektu byla Základní uměleckou školou v Sokolově vytvořena haptická sbírka „Vnímám, i když nevidím“. Jedná se o soubor s 51 výrobky z různých materiálů a také z keramiky. Sbírku lze rozdělit do čtyř vzájemně propojených okruhů: velké hmatové objekty (labyrinty, mísy, plastiky), hry, vůně a doplňková 2D tvorba (koláže, motta).

Soubor je deponován v krajské knihovně a má sloužit zájemcům z celé ČR, kteří si budou moci sbírku nebo jednotlivé exponáty zapůjčit na výstavy a další příležitosti. Zapůjčení je zdarma.

Se společností SONS ČR, z. s., spolupracuje Oddělení pro handicapované naší knihovny. Kolegyně z tohoto oddělení organizuje každý rok akci pod názvem Život s handicapem, jejímž cílem je zviditelnit záslužnou práci organizací, které se věnují zdravotně znevýhodněným, a zároveň ukázat, jak se těmto spoluobčanům žije v naší společnosti.

V dopoledních hodinách probíhají přednášky pro studenty středních škol. V odpoledních hodinách probíhá program pro veřejnost, tentokrát např. představení sledge hokejového týmu SKV Sharks Karlovy Vary. Součástí tohoto dne je i seznámení s podporou chráněného bydlení osob s mentálním znevýhodněním, kterou poskytuje Společnost Dolmen, z. ú.

Pod Společnost Dolmen, z. ú., také spadá tréninkové místo Oáza v Sokolově, se kterým spolupracujeme při pořádání akcí s občerstvením. Klienti jejich zařízení obsluhují návštěvníky akce. Zmiňované neziskové organizace mají pro své akce, schůze a případná jednání k dispozici prostory v Oddělení pro handicapované.

Veřejné sbírky

Neziskové organizace na podporu své činnosti a propagaci problematiky, které se věnují, pořádají veřejné sbírky za účelem získání finančních prostředků na svou činnost. Naše knihovna je nápomocna těmto sbírkám, a to prostřednictvím sbírkových míst v prostoru knihovny. Podporujeme takto sbírku Dne válečných veteránů, která probíhá každý rok. Celosvětově se slaví 11. listopadu u příležitosti konce první světové války. Květy vlčího máku pokrývaly hroby vojáků padlých na západní frontě, a staly se proto symbolem tohoto svátku. Druhou sbírkou, kterou podporujeme, je Český den proti rakovině, což je nejstarší sbírka v ČR, jež se koná už od roku 1996. Koupí měsíčku lékařského lidé podpoří boj proti rakovině. A třetí a zatím poslední podporovanou sbírkou je sbírka Světluška pro rozsvícení života nevidomých, která probíhá vždy v září.

Dobrovolnické centrum Instand, z. ú., a jiné

Jedná se o neziskovou organizaci, která zajišťuje činnost dobrovolníků v celém Karlovarském kraji. Díky tomuto centru máme zajištěny dobrovolníky v naší knihovně. Dále spolupracujeme na propagačních akcích či společných akcích pro dobrovolníky, jako je piknik či předvánoční posezení.

V rámci dobrovolnictví spolupracujeme s neziskovou organizací Nedoklubko, z. s., a s Nadačním fondem LA VIDA LOCA. Pro společnosti Nedoklubko dobrovolnice háčkují chobotničky, které se dávají dětem do inkubátorů a chapadélko chobotničky nahrazuje pupeční šňůru maminky. Nadační fond LA VIDA LOCA s projektem Život v kufříku připravuje pro děti, které jsou odložené v porodnici, kufřík, kde naleznou své první fotografie, hračky, oblečky. Tyto výrobky pocházejí od dobrovolnic z projektu Pleteme a háčkujeme pro dobrou věc v naší knihovně.

Více o dobrovolnictví v knihovnách je uvedeno v březnovém čísle Čtenáře (č. 3, s. 83–87; https://svkkl.cz/ctenar/detail/215). Existuje mnoho forem spolupráce s neziskovým sektorem. Knihovnám přinášejí nové nápady, kreativitu a rozšíření obzorů.