Hlavní obsah stránky

Březen 2023

Redakce doporučuje:

Dobrovolnictví v knihovnách: role a bariéry dobrovolnictví; zkušenosti z KK Karlovy Vary, MKP a MěK Třinec, Havířov a Karviná

Zvyšování poplatků za výpůjčky v knihovnách
Registr českých knih
8. workshop pro metodiky v Brně
46. seminář knihoven muzeí a galerií

Cyklus o krajanských knihovnách: Mezinárodní knihovna Okénka v Londýně
Knihovny v novém: Multimediální centrum a knihovna v Halenkovicích
Periodika na území dnešní ČR: Krameriusovy c. k. vlastenské noviny
Cyklus Nové technologie pro knihovny: E-knihy
Příloha „Děckaři děckařům“: Klasika v novém kabátku

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Dobrovolnictví v knihovnách: Dobrovolnictví v knihovnách

Dobrovolník je člověk, který ve svém volném čase bez nároku na honorář pomáhá druhým. Dobrovolnictví se vyskytuje v mnoha oblastech a knihovny netvoří výjimku. V ČR knihovny plní ve společnosti mnoho rolí a díky dobrovolníkům dosahují nemalých cílů… 

TÉMA: Dobrovolnictví v knihovnách: Dobrovolnictví v Městské knihovně v Praze

V Městské knihovně v Praze (MKP) působí dobrovolníci systematicky od roku 2012. Od samého začátku pomáhají zejména při akcích, které knihovna pro čtenáře a veřejnost pořádá. Posilují tým knihovníků pojízdných knihoven na letních akcích, kterých se účastníme nebo které sami pořádáme. Uplatnění nacházejí dobrovolníci také celoročně na pobočkách, kde mohou zužitkovat i vlastní specifické znalosti a dovednosti. Vedou kluby deskových a jiných her, doučují cizí jazyky či připravují výtvarné a další workshopy.

LEGISLATIVA: Zvyšují se poplatky za výpůjčky v knihovnách

Počátkem roku 2023 začala platit dlouho očekávaná a projednávaná novela autorského zákona, jejímž hlavním cílem byly implementace evropské Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Jak vyplývá z názvu směrnice, jejím hlavním tématem je vyrovnání podmínek mezi autory a nakladateli na jedné straně a internetovými platformami jako agregátory na straně druhé.

Memorandum o spolupráci NK ČR a SČKN  

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

Nové technologie pro knihovny: E-knihy v knihovnách

V první části nové rubriky „Nové technologie pro knihovny“ se podíváme na dvě platformy s českými e-knihami a na autentizaci čtenářů. V dalších dílech si představíme nové technologie u autentizace uživatelů, discovery, kontextového linkování, ZÍSKEJ, Centrálního portálu knihoven ČR Knihovny.cz, CELUS, e-časopisů, audioknih a AI v knihovnách.  

Anketa – 75 let časopisu Čtenář

NOVÉ PROJEKTY: Registr českých knih

Registr českých knih je název projektu, jehož řešením se zabývá Národní knihovna ČR (NK ČR) společně se Svazem českých knihkupců a nakladatelů (SČKN). Cílem projektu je vytvoření Registru českých knih, který bude centrálním místem knižních metadat v ČR a bude zajišťovat služby pro knihovny, nakladatele, distributory a knihkupce, vydavatele a národní agentury ISBN, ISMN, ISSN a CIP, SČKN a MK ČR.

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Klasika v novém kabátku

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: TOP knihy: Adaptace a odraz klasických děl v literatuře pro děti a mládež

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Pracovní list – Mapování díla K. Čapka

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Zajímavé deskové hry k tématu

PERIODIKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR: Buditelské poslání Krameriusových c. k. vlastenských novin

UDÁLOSTI: Osmý workshop pro metodiky, tentokrát v Moravské zemské knihovně

UDÁLOSTI: Setkání muzejních knihovníků ve městě pod Ještědem

Ve dnech 20.–22. 9. 2022 se uskutečnil již 46. seminář knihovníků muzeí a galerií.

UDÁLOSTI: Jak nahlédnout pod pokličku RVP v knihovně?

Když se spojí učitelka českého jazyka a literatury a knihovnice dětského oddělení v jednu osobu, mohou se dít divy.

KNIHOVNY V NOVÉM: Knihovna se symbolem stromu 

Knihovna v Halenkovicích

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Mezinárodní knihovna Okénka v Londýně

Mezinárodní knihovna Okénka funguje v České a slovenské škole Okénko v Londýně jako jedna z hlavních aktivit na podporu čtenářství pro děti i dospělé nejen v Londýně, ale po celém světě. Škola samotná vznikla v roce 2012, knihovna v té nejjednodušší formě začala nabízet knihy od roku 2014. Dnes mají čtenáři okénkářské knihovny k dispozici přes 16 000 svazků knih pro čtenáře každého věku ve třech jazycích: češtině, slovenštině a angličtině.

NAPSALI JSTE NÁM: Jak mi knihovna změnila život

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Zajímavé knižní novinky

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Duben