Hlavní obsah stránky

KNIHOVNY V NOVÉM: Příběh rekonstrukcí Knihovny Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem

ZUZANA ŠIMÁČKOVÁ zsimackova@mk-roudnice.cz

Knihovna Ervína Špindlera v Roudnici nad Labem sídlí od roku 1947 v budově bývalé záložny na Karlově náměstí č. p. 19 v blízkosti radnice v památkové zóně města. Budova pochází zřejmě z 19. století, ale lze předpokládat, že na jejím místě stával objekt již mnohem dříve. Stav budovy začal být zcela nevyhovující, chybělo sociální zázemí, sklady a kanceláře. O přístavbě a první rekonstrukci prostor bylo rozhodnuto v roce 1982, k další došlo v roce 2022.

Původně se jednalo o dům s širokým průčelím do náměstí a menším schodišťovým křídlem ve dvorní části. Knihovna zahájila svou činnost pouze v přízemních prostorách, postupně však své služby rozšiřovala. V roce 1948 byla zřízena studovna a čítárna a v roce 1949 půjčovna knih pro děti a mládež. Kromě poskytování knihovnických služeb sloužila i jako kulturní centrum; pořádala pro obyvatele Roudnice nad Labem řadu kulturních a vzdělávacích akcí: výstavy, besedy, koncerty, přednášky apod.

První rekonstrukce 1988 a úvahy o další

Stav budovy začal být zcela nevyhovující, chybělo sociální zázemí, sklady a kanceláře. Před první přístavbou a rekonstrukcí prostor musely být knižní fond i sklady provizorně přemístěny do prostor městského úřadu, kde knihovna poskytovala čtenářům své služby. Rekonstruovaná budova byla pak slavnostně otevřena v roce 1988. Dvoupatrová přístavba, která zahrnovala kancelářské prostory, kotelnu a hlavně nezbytné knižní sklady, byla umístěna ve dvorní části objektu. Knihovna byla také vybavena novým knihovnickým nábytkem „Biblio“.

O další rekonstrukci objektu se uvažovalo v roce 2009. Byl vypracován velkorysý projekt, který zahrnoval rozšíření skladů do dvorního traktu, změny dispozic některých místností včetně využití půdních prostor, vybudování nového schodiště z druhého do třetího nadzemního podlaží, montáž výtahu z prvního do třetího patra, opravu konstrukce podlah a výměnu podlahových krytin, výměnu oken a dveří, nová sociální zařízení včetně montáže vzduchotechniky pro odvětrávání, kompletní výměnu elektrorozvodů a osvětlení a opravu venkovní fasády. Tento projekt však nakonec realizován nebyl. Čas prokázal, že toto rozhodnutí bylo částečně správné. Některé z navrhovaných úprav, které tvořily podstatnou část celkové investice – rozšíření skladových prostor, předispozice místností a využití půdních prostor, vybudování nového schodiště do třetího patra – se ukázaly jako neúčelné.

Druhá rekonstrukce 2022

Budova tak na svou modernizaci musela počkat dalších třináct let, kdy představitelé města Roudnice nad Labem schválili projekt na rozsáhlou rekonstrukci. Projekt zahrnoval opravu uliční i dvorní fasády, vnitřní výmalbu, výměnu oken a dveří, kompletní výměnu elektroinstalace a osvětlení, položení nových podlahových krytin a předispozici nových sociálních zařízení včetně toalet pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Jednou z nejpodstatnějších změn, kterou musím zdůraznit, je instalace rampy u vchodu do knihovny a plošiny pro přístup do patra, kde se nachází sál a oddělení pro děti a mládež. „Nová“ knihovna nyní odpovídá aktuálním požadavkům pro veřejné budovy včetně bezbariérového přístupu, který v knihovně zcela chyběl. Kromě stavebních úprav jsou nově vybaveny i interiéry půjčoven v obou odděleních, můžeme se pochlubit novými výpůjčními pulty i knihovními regály. Díky novému uspořádání regálů jsme v oddělení pro dospělé mohli vytvořit našimi čtenáři a návštěvníky hojně využívaný „obýváček“, kde mohou v klidu číst denní tisk nebo rozjímat nad knížkou. Rekonstrukci celkově považuji za velice zdařilou. Domnívám se, že se podařilo zachovat a skloubit historické prvky budovy s moderním interiérem a Roudnice nad Labem se může pyšnit důstojným kulturním zařízením.

Knihovna Ervína Špindlera je organizační složkou města Roudnice nad Labem a budova je majetkem města. Náklady na projekt (včetně nového vybavení) přesáhly 9 milionů korun. Stavební práce byly zahájeny v červnu 2022 a trvaly do listopadu 2022. Vzhledem k tomu, že se tato rekonstrukce stala prvním úspěšně dokončeným projektem aktuální výzvy Ministerstva pro místní rozvoj zaměřené na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení knihoven, podařilo tak se získat z IROP finanční podporu ve výši 6,7 milionu korun. Rekonstrukce Knihovny Ervína Špindlera je skvělou ukázkou toho, jak mohou prostředky, které Ministerstvo pro místní rozvoj rozděluje z fondů EU, v regionech pomáhat. Díky modernizaci staré knihovny vznikl bezbariérový prostor, který bude sloužit také jako komunitní a vzdělávací centrum. Přeji knihovně mnoho spokojených návštěvníků a vášnivých čtenářů. Jako vystudovaný knihovník jsem z výsledku opravdu nadšený, ohodnotil výsledek rekonstrukce ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš, jeden z prvních návštěvníků rekonstruované knihovny.

 

Foto: archiv Knihovny E. Špindlera