Hlavní obsah stránky

ČTENÁŘSTVÍ: Knížka pro ostravské prvňáčky

IRENA ŠŤASTNÁ stastna@kmo.cz

Příspěvek informuje o pilotním projektu Knihovny města Ostravy zaměřeném na ostravské prvňáčky. Knihovna se spolu s ostatními svými aktivitami snaží cíleně působit na nejmenší čtenáře a napomáhat jim v cestě ke čtení. 

Příprava knížky Nevšední den knihovnice Květy pokračuje mílovými kroky. Publikace, u jejíhož zrodu stojí Knihovna města Ostravy, cílí na podporu čtenářské gramotnosti a tříbení čtenářských dovedností ostravských dětí ve věku 6–7 let. Financování smysluplného projektu schválili na prvním únorovém zasedání radní města. Za každou kapitolou je uvedena vždy trojice kontrolních otázek, jež ověřují porozumění textu, což je pro začínající čtenáře klíčová dovednost, kterou je nezbytné trénovat.

Pro spolupráci jsme oslovili šikovné lidi z regionu. Pro vznik základní dějové linky jsme vytyčili s předstihem některé zásadní momenty. Třeba postavu hornického skřítka nebo prostředí knihovny, kde se děj odehrává. A spisovatelka Lenka Rožnovská vystavěla celý, podotýkám, že velice zdařilý, dobrodružný příběh. Spolupráce byla plynulá a bezvadná, komentuje Irena Šťastná, ředitelka Knihovny města Ostravy, která pilotní projekt iniciovala. Autorka Lenka Rožnovská se specializuje na tvorbu pro děti předškolního a mladšího školního věku, má na svém kontě již čtyři desítky knih pro děti, některé příběhy či pohádky byly zdramatizovány pro vysílání v rozhlase.

Autorkou ilustrací je výtvarnice Denisa Fialová. Je absolventkou Pedagogické fakulty Ostravské univerzity – Katedry výtvarné tvorby, ateliéru malby a má víceletou praxi v grafických studiích; působila rovněž jako asistent ateliéru Nová média Fakulty umění Ostravské univerzity i jako pedagog Střední soukromé umělecké školy Ostrava. V případě ilustrací pro nás bylo stěžejní, aby spolu text i ilustrace ladily, provazovaly se a napomáhaly udržet čtenářskou pozornost začínajícího čtenáře. Proto máme i ilustrované pracovní listy jakožto nedílnou součást knížky. Podporují u dětí hravost a rozvíjejí dále jak slovotvorbu, tak dovednost malých čtenářů zaměřit se při četbě na detail. V důsledku to znamená kultivaci pozorného čtení u začínajících čtenářů, připomíná Šťastná.

Novou publikaci dostanou všichni ostravští prvňáčci, kteří zamíří poprvé do lavic v září 2023, a to během prvního roku své školní docházky. Stane se tak například při slavnostním pasování prvňáčků na čtenáře, které probíhá ve všech pobočkách Knihovny města Ostravy. Děti se mohou těšit na bezplatnou roční registraci do knihovny; ta je připravena pro každého žáka první třídy.

Knížka pro ostravské prvňáčky je další aktivitou Knihovny města Ostravy, cílenou na nejmenší a napomáhající jejich cestě ke čtení. Zároveň se tato kniha Nevšední den knihovnice Květy dostane také do sociálně vyloučených lokalit v Ostravě, což je zásadní moment, protože knížky získají děti po návštěvě knihovny spolu se svou školní třídou.

Připomenout lze i další dětské projekty určené mladším dětem, třeba Bookstart – S knížkou do života. Jemnou motoriku i řečové dovednosti prostřednictvím zpěvu, říkadel, pohybu rozvíjíme spolu s dětmi a jejich rodiči dokonce už v devatenácti klubech v jednotlivých pobočkách v Ostravě. O tyto aktivity je ze strany rodičů výrazný zájem. Nejnovější kluby vznikly letos či loni v knihovnách v Heřmanicích, Bartovicích, ve Svinově a Hošťálkovicích, doplnila Irena Šťastná, ředitelka Knihovny města Ostravy.