Hlavní obsah stránky

TÉMA: Benefiční a charitativní činnost v knihovnách: Dobro žije v Třinci aneb Knihovna Třinec – Mklub: knihovna nejen pro mladé

HANA PIETROVÁ hana.pietrova@gmail.com

Knihovna je nejlepší místo na světě, kde můžete potkat mraky lidí s různými potřebami. Pro organizátora zlatý důl na nápady! Jakožto knihovnice za pultem jsem měla a vždycky budu mít velkou potřebu nejen dát lidem prostor pro sdílení příběhů, ale nejvíc mě zajímalo, co se stane, když lidi pobídnu, ponouknu, vyzvu k tomu, něco s tím udělat...

Knihovník sám nic nezmůže!

Pokud chcete dobrou benefici, zeptejte se lidí, co potřebují. Zapojte je. Ve všech možných knihovnách s různými knihovníky a uživateli to prostě bude rozdílné. Nekonečná množina pravděpodobnosti. U nás v Knihovně Třinec to fungovalo dobře tehdy, pokud jsme našli někoho/něco, kdo/co je srdcem celé iniciativy. Můžeme mu říkat nositel myšlenky, kurátor nebo iniciátor, nejlépe někdo z veřejnosti. Knihovník zde sehrává roli koordinátora či mentora týmu. Někdy přichází nositel myšlenky sám a chce pomoc od knihovny. Jindy, a to je většinou v našem případě, mám v tom prsty já. Jde o systematickou práci, kdy nabízím našim mladým uživatelům a dobrovolníkům v Mklubu možnost se zapojit nebo přijít s vlastní iniciativou něco změnit. Být iniciátorem!

Velmi pomáhá, že už máme dvanáct let prostor, kde se mladí mohou scházet, a k tomu už více než osm let pravidelně ve středy pořádáme schůzky Dobrovolnického centra K3. Na našich setkáních společně hledáme dobro. Protože víme, že touto činností se nejlépe naučíme něco o sobě samých a hlavně si mladí lidé mohou vyzkoušet tak trochu nanečisto být zodpovědní, mít roli, začít a dokončit svůj nápad.

Co se nám povedlo?

Dobro pro slony

Dobrovolníci chtěli podpořit třineckou ikonu – mladého biologa, ochránce slonů v Africe. Většina z nich ho znala jako legendu, protože o něm slyšeli od učitelů ve škole, kterou navštěvoval a kam oni chodí teď. Arthur F. Sniegon chytá pašeráky slonoviny a dělá osvětu o ochraně vzácných druhů slonů. Jeho organizace Save-Elephants (save-elephants.org) potřebuje finanční podporu stále. Pro náš tým to byla jedinečná příležitost, jak podpořit přímo nositele myšlenky. Propojili jsme se jako nikdy předtím, hledali podporovatele a partnery. Perfektní příležitost přišla, když nadace Via otevřela program Dobrodruzi, kde nabízí zdvojnásobení částky, kterou by mladí lidé do 26 let získali pro svou benefiční činnost. Naši dobrovolníci byli se svým nápadem do programu vybráni. Členové organizace Save-Elephants se s nimi sešli na schůzce za přítomnosti člena Nadace Via.

Tým Dobro pro slony představil svůj plán všem partnerům a zúčastnil se školení na téma filantropie. Všechno mohlo začít. Tým dobrovolníků se rychle rozrostl na dvacet členů. Společně uspořádali sousedskou snídani, na které v létě 2019 vybrali na ulici za bílého dne 20 000 korun. Dále na podzim uspořádali lekce pro žáky na školách o ochraně slonů, kterou navštívilo 300 žáků, s výtěžkem 3384 Kč. Celý program dobrovolníci završili Večerem pro Arthura F. Sniegone, během kterého se díky dražbě obrazů vytvořených knihovníky a dětmi vybralo 12 889 Kč. Celkem se podařilo získat a dále zdvojnásobit ve prospěch slonů 36 723 Kč.

Dobro doučuje (od začátku pandemie)

Čas je to nejdražší, co máme, a taky to je nejtvrdší měna našich dobrovolníků. Proto doučování dětí s dobrovolníky v knihovně bereme přirozeně jako dobročinnost. Knihovny byly zavřeny, děti ve školách ještě nenaskočily na online výuku a my jsme i v čase lockdownu aktivně hledali, jak můžeme naše dobrovolníky zapojit. Do toho se jednoho dne ozvali ze sociálního odboru v Třinci s žádostí o pomoc. OSPOD1 jim hlásil velký problém, že si hodně rodičů neví rady s plněním úkolů na online platformách svých dětí. Začala pro nás zatím nekončící iniciativa. Dobrovolníci doučují v knihovně skoro každý den, týdně to bývá průměrně 14 hodin. Už čtyři roky. Stali se z nás spolehliví partneři, důvěřují nám učitelé i rodiče a v současnosti probíhá samostatný nábor doučovatelů. Knihovnou prošly stovky dětí, které našly znovu chuť začít. Dobrovolníci jim dávají větší jistotu do budoucna. Naše knihovna je pak nejen místem pro vzdělání a setkávání, ale také bezpečné a pravé místo pro to, napravit své chyby a jít dál.

Dobro pro jeden svět 2023

Festival dokumentárních filmů Jeden svět nám jako knihovně dává příležitost dělat dobro každý rok trochu jinak. V minulosti proběhly různé materiální sbírky či podpory místních komunit zapojením do programu festivalu. Tento rok jsme uspořádali společně s naší úžasnou základní uměleckou školou koncert pro Jeden svět a Ukrajinu s názvem Hlavně nesmí býti smutno, sestavený z repertoáru písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Na koncert jsme zdarma pozvali Ukrajince a jejich rodiny žijící v regionu. Díky spolupráci s organizacemi (Charita, Slezská diakonie a sociální odbor města Třince), které nám pomohly rozdat 140 vstupenek, jich na koncert zavítalo více než sto. Celkem nás bylo v sále 350 a společně jsme zahájili koncert česko-ukrajinsky – písní Modlitba za Ukrajinu.

Dobročinnost do knihovny neodmyslitelně patří. Pokud vám to dává smysl, zkrátka se do toho pusťte! Nemůžete nic ztratit. Jen získáte.

Knihovna je nejlepší místo na světě, protože tam můžete experimentovat a dělat věci pro lidi a jinak!

Foto: Vlasta Casadio – Knihovna Třinec

1 Orgán sociálně-právní ochrany dětí