Hlavní obsah stránky

TÉMA: Benefiční a charitativní činnost v knihovnách: Knihovna jako parťák pro benefici

JAN ČERNECKÝ cernecky@svkul.cz

Knihovna Ústeckého kraje aktivně podporuje nejrůznější benefiční kampaně a akce. Kromě poskytování prostoru pro veřejné sbírky objíždí dobročinné festivaly, účastní se charitativních závodů nebo organizuje vlastní benefiční plesy. Ředitelka ústecké knihovny Jana Linhartová je přesvědčená, že knihovny mají potenciál být dobrými parťáky pro jakýkoliv typ benefice.

České knihovny se v rámci své transformace proměňují z tichých půjčoven knih v živá kulturní, vzdělávací a komunitní centra, neustále navazují nová partnerství a aktivně se zapojují do nejrůznějších akcí, projektů a kampaní. V současné době je pak velmi diskutovaným tématem zapojení knihoven do benefičních akcí a kampaní. Jaké jsou v této oblasti vlastně možnosti? A může vůbec příspěvková organizace podporovat charitu? Knihovna Ústeckého kraje má v tomto ohledu jasno. Možností pomoci je podle její ředitelky nespočet, stačí jen chtít.

Zapojení do akcí jiných

Tím nejjednodušším způsobem, jak může knihovna přispět na dobročinný účel, je umožnit ve svých prostorách realizaci benefiční sbírky nebo alespoň sdílet prostřednictvím svých komunikačních kanálů informace o její existenci a možnostech, jak přispět. Mnoho knihoven se takto již pravidelně zapojuje například do sbírky ke Dni válečných veteránů, kterou každoročně v listopadu realizuje nezisková organizace Post Bellum. Tato sbírka v knihovnách obvykle probíhá tak, že je u registračních a výpůjčních pultů umístěna jedna nebo více kasiček, do nichž mohou jak návštěvníci, tak i zaměstnanci knihovny přispět libovolnou částkou a odnést si vlčí mák, jenž je symbolem této sbírkové kampaně. Obdobných benefičních sbírek a kampaní existuje celá řada. Knihovna Ústeckého kraje se zapojuje ještě například do květnové sbírky pořádané u příležitosti Českého dne boje proti rakovině nebo do říjnové sbírky Bílá pastelka.

Další možností podpory je navázání dlouhodobé spolupráce s organizacemi, jež se benefiční činnosti věnují již z podstaty své existence. Knihovna Ústeckého kraje takto začala spolupracovat například s organizací Tyflocentrum, která se zaměřuje na pomoc lidem s postižením zraku. V rámci této spolupráce v naší knihovně již druhým rokem pravidelně probíhají veřejné tančírny pro nevidomé a slabozraké.

Knihovnám, které mají kapacitu a vybavení pro účast na výjezdních akcích, se pak nabízí možnost zapojit se do nejrůznějších charitativních festivalů. Například Knihovna Ústeckého kraje se takto stala partnerem benefičního festivalu Útulek fest. Každý rok v červnu tak knihovníci z krajské knihovny vyrážejí se stánkem na tuto hudební open air akci, jejíž výtěžek je věnován podpoře opuštěných zvířat v útulcích.

Kromě zmiňovaného Útulek festu se ústečtí knihovníci pravidelně účastní ještě každoročního charitativního závodu Běh Upřímných srdcí. Výtěžek z této sportovní akce, jež tradičně probíhá na břehu ústeckého jezera Milada, putuje na pomoc hendikepovaným osobám, dětem a talentovaným mladým sportovcům.

Vlastní akce

Samostatnou kapitolou pak je realizace vlastních dobročinných akcí. Knihovna Ústeckého kraje takto realizovala již dva benefiční plesy, na nichž se dohromady vybralo necelých 60 000 korun. Pravdou je, že příspěvková organizace obvykle sama nemůže uspořádat sbírku nebo aukci, a to ani v případě, že je výtěžek určen na charitativní účely. Stačí se však při organizaci takovéto akce spojit s nadačním fondem nebo neziskovou organizací, které mají možnost tyto aktivity zaštítit. Při organizaci prvního plesu knihovny jsme například navázali spolupráci s nadačním fondem Upřímné srdce. Ve spolupráci s touto nadací jsme vytipovali rodinu, kde tatínek sám vychovává dcerku postiženou epilepsií a vývojovou vadou a syna, jemuž doktoři diagnostikovali ADHD. Stanovili jsme si poměrně střízlivý cíl, a to vybrat přibližně 7000 korun na nákup nových dioptrických brýlí, které zmiňovaný pán potřeboval a na které mu bohužel v rodinném rozpočtu nezbývaly finance. Na plese se nám nakonec podařilo vybrat přes 30 000 korun a kromě dioptrických brýlí jsme tak celé rodině mohli zaplatit týdenní pobyt v lázních, popisuje ředitelka Knihovny Ústeckého kraje Jana Linhartová.

Benefici byl zasvěcen i letošní ples ústecké krajské knihovny. Tentokrát se knihovna spojila se spolkem Felisicat, jenž v Ústí nad Labem a okolí pomáhá opuštěným a nemocným kočkám. Na tento dobročinný účel návštěvníci plesu v rámci tomboly a aukce dohromady přispěli více než 25 000 korunami.

To, co v rámci dobročinnosti dělá naše knihovna, je jen pár příkladů, kudy se mohou menší i větší knihovny v této oblasti vydat. Těch cest a možností je však samozřejmě mnohem více. Stejně jako u jakékoliv jiné aktivity, vše záleží především na lidech a na jejich ochotě udělat něco navíc nebo udělat něco trochu jinak, než jak se to dělá běžně. Faktem však je, že knihovny mají možnosti i potenciál být užitečným parťákem pro benefici téměř v jakékoliv oblasti, říká Jana Linhartová.