Hlavní obsah stránky

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Školní knihovna Asociace Lucerna v Bologni

MIROSLAVA MOTOŠKOVÁ motoskovam@gmail.com

Asociace Lucerna vznikla v italské Bologni v roce 2013. Její hlavní filozofií je zviditelňovat a prohlubovat česko-italské, nebo ještě lépe česko-bolognské vazby zejména kulturní formou. Rovněž česká škola, která je součástí asociace, se při výuce české vlastivědy snaží zdůrazňovat česko-italské vztahy. K tomu hojně využíváme knih fondu samostatného oddělení městské knihovny pro děti a mládež – Salaborsa Ragazzi.

Asociace Lucerna se angažuje při pořádání koncertů, přednášek, výstav či veřejných čtení, nejlépe v rámci větších cyklů, které propojují různé kulturní instituce a asociace v Bologni, jako je každoroční Mezinárodní den mateřského jazyka nebo Festa della Storia, organizovaná Bolognskou univerzitou, která je hojně navštěvovaná širokou italskou veřejností.

Lucerna od svého vzniku spolupracuje také s největší místní městskou knihovnou Salaborsa Ragazzi, umístěnou v jedné z historických budov v centru města. Jedinečnost této knihovny tkví v bohatství jejího knižního fondu a jeho rozmanitosti. Salaborsa má ve svých sbírkách knihy přesně ve stovce různých jazyků. Získávání nových knih je usnadněno tím, že se v Bologni každoročně koná velký mezinárodní veletrh dětské knihy, kterého se účastní také významná česká nakladatelství. Knihovna tak získává jak darem, tak nákupem skutečně velmi kvalitní knihy po obsahové i vydavatelské stránce. Na rozšiřování české sekce knihovny Asociace Lucerna intenzivně spolupracuje – jak výběrem přímo na veletrhu, tak nákupem knih v Čechách a jejich darováním knihovně.

Jednou z priorit knihovny Salaborsa Ragazzi je valorizovat kulturní hodnoty i jiných jazykových skupin a propagovat čtení v mateřském jazyce. S cílem lepší dostupnosti těchto knih i pro rodiny, pro které je nepraktické navštěvovat knihovnu v samém centru Bologni, vznikl v únoru 2016 projekt zapůjčení většího množství knih kulturním asociacím, které pak fungují jako malé dislokované knihovny. Mezi těmito asociacemi byla od začátku samozřejmě i Lucerna.

V praxi naše dislokovaná miniknihovna funguje následovně:

Na začátku školního roku vybereme asi 50–70 knížek s ohledem na potřeby české školy a na věkové kategorie našich žáků (předškoláci 3–6 let a školáci 7–12 let). Při každém školním setkání si děti společně s maminkami vyberou z naší malé knihovny. To samozřejmě obnáší obětavost a fyzickou námahu našich členek, které se o školu starají a musí vždy na výuku dopravit dvě bedničky knížek, protože jak víme, knihy mají velkou váhu. Tituly průběžně obměňujeme. Při výuce používáme hlavně knihy s vlastivědnou tematikou. Velmi oblíbené jsou komiksové knihy o starších i novodobých dějinách. Ve fondu máme i trilogii Jonáš Fink, odehrávající se v Praze 50. a 60. let, od italského autora Vittoria Giardina nebo knihu Matěj Šindelář – český fotbalový Mozart od jiného italského autora Fabrizia Silei. Na každém dalším setkání mají děti za úkol říci pár vět o knize, kterou si přečetly samy nebo s maminkou. 

Každému žákovi školy jsme samozřejmě nejprve zprostředkovali regulérní bezplatný zápis do Salaborsa Ragazzi. Tímto způsobem mohou využívat služeb boloňské knihovny i naši členové od Modeny, Ferrary či Rimini. První pracovní den po našem setkání, která probíhají o víkendech, nahlásíme pohyby knih mateřské knihovně. Na konci června odevzdáme všechny vypůjčené knížky k inventarizaci kmenové knihovně Salaborsa Ragazzi.

Ještě pár statistických údajů:

Celkem má Salaborsa Ragazzi ve svých fondech na 250 dětských knížek v češtině. Toto číslo se rozrůstá zhruba o 20 knih ročně.

Počty výpůjček za kalendářní roky:

2017 – 79 výpůjček, 

2018 – 127 výpůjček,

2019 – 186 výpůjček,

2020 – 79 výpůjček,

2021 – 113 výpůjček.

Nutno podotknout, že statistika je přesná disciplína, která pracuje s nepřesnými údaji.

Takže v počtu výpůjček je zahrnuta i hromadná výpůjčka asociace na začátku školního roku a eventuální výpůjčky některých malých českých čtenářů přímo v Salaborsa Ragazzi, kteří nemusí být nutně žáky naší české školy. Českou školu při Asociaci Lucerna navštěvuje průměrně 12–15 dětí v každém školním roce.

Kromě knih pro děti mají čeští krajané v Bologni k dispozici malé oddělení knih v českém jazyce, které disponuje asi 40 tituly darovanými členy Asociace Lucerna a je dislokované v jedné z poboček městské knihovny. Dospělí čtenáři jsou však méně aktivní než děti, snad i proto, že výběr je omezený a mají k dispozici i jiné zdroje včetně dnes hojně využívaných elektronických knih, které je možné si i v zahraničí přímo vypůjčovat z českých knihoven. Městská knihovna v Bologni Salaborsa nabízí také svým čtenářům digitální platformu, kde je možné si číst zdarma několik hlavních titulů českých deníků a týdeníků. České knihy z fondů městské knihovny v Bologni – jak pro děti, tak pro dospělé – je možné si vypůjčit i v odlehlehlých částech města a okolí díky bezplatné meziknihovní výpůjčce.

Autorka pracuje jako knihovnice Salaborsa Ragazzi a je koordinátorkou mezi ní a Asociací Lucerna.

Foto: M. Motošková a T. Benýšková