Hlavní obsah stránky

Říjen 2019

Redakce doporučuje:

TÉMA: GRANTY
Dotace MK pro knihovny
Doporučení k projektům Knihovna 21. století
Možnosti financování investičních akcí knihoven z Evropských fondů

Střípky z konference IFLA v Aténách
O spolupráci Sdružení místních samospráv ČR s knihovnami
QR kódy a jejich využití v knihovnách
Čtenářský klub Knihomilové UO
Iniciativa Za knihovny!

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET
Zlínský kraj

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

CONTENTS – INHALT

TÉMA: Granty: Dotace Ministerstva kultury pro knihovny

TÉMA: Granty: Doporučení k projektům Knihovna 21. století

Knihovna 21. století je program Ministerstva kultury (MK), jehož účelem je poskytnutí dotací  na rozmanitou podporu čtenářství nejrůznějším uživatelským skupinám.

TÉMA: Granty: Možnosti financování investičních akcí knihoven z Evropských strukturálních a investičních fondů

V současné době se hojně diskutuje o možnostech českých knihoven čerpat na rozvoj investiční prostředky z evropských fondů. Národní dotace ze zdrojů Ministerstva kultury (MK) často nedosahují takové výše a nemají takovou formu, aby pokryly rozsáhlejší investiční akce. Kupodivu, možnosti tu v současném evropském programovém období (2014–2020) byly a zřejmě budou i v následujícím období (2021–2027).

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: QR kódy a jejich využití v knihovnách

QR kód je nástupcem, dalším vývojovým stupněm či vylepšením konvenčních čárových kódů. Do QR kódu se vejde poměrně zajímavé množství obsahu. Jak tedy vypadá?

ZE ZAHRANIČÍ: Střípky z konference IFLA v Aténách

V řeckém hlavním městě Aténách proběhla letos již 85. konference IFLA. Jejím hlavním tématem bylo Libraries: dialogue to change

Vítěz letní soutěže

UDÁLOSTI: Ozvěme se! Za knihovny!

V červnu 2019 proběhla celostátní kampaň Za knihovny!. Knihovníci zveřejnili u příležitosti stého výročí knihovnického zákona prohlášení, v němž formulují jasné požadavky na zlepšení platových podmínek v oboru. 

Knihy jedou na „léčení“ do Německa

UDÁLOSTI: Konference Architektura a výstavba knihoven

Konference se uskutečnila v červnu v Obecním domě v Praze. Navázala na valnou hromadu SKIP, která na stejném místě proběhla předchozí den. Kromě několika příspěvků z domácího prostředí byl prostor věnován především zahraničním hostům z různých států Evropy. 

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

UDÁLOSTI: Jak nastartovat obecní knihovnu?: Projekt o spolupráci Sdružení místních samospráv České republiky s knihovnami

Sdružení místních samospráv vzdělává zaměstnance i volené zástupce obcí I. typu prostřednictvím specifických vzdělávacích programů. Jedním druhem těchto aktivit jsou odborné stáže, zaměřené vždy na konkrétní téma.

ČTENÁŘSKÉ KLUBY: Proč vůbec čtenářský klub?

Zkušenosti z Ústí nad Orlicí

UDÁLOSTI: Nový depozitář v dohledu 

KNIHOVNÍCI A EX LIBRIS. 6. část

Zlínský kraj

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Čtenářský spolek a knihovna ve Zlíně

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Baťova knihovna ve Zlíně

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: První knihovní zákon a Uherské Hradiště

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Veřejné obecní knihovny na Valašsku

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Masarykova veřejná knihovna „na Vsetíně“ v letech 1918–1940

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Kronika o veřejné knihovně v Bystřici pod Hostýnem

KNIHOVNICKÝ CESTOPIS ANEB WALKEROVI NA CESTÁCH PO KNIHOVNÁCH – 9. část

Prochodit boty mezi čtenáři: knihovny Zlínského kraje

ZE SVĚTA

Zahraniční knižní novinky pro praxi veřejných knihoven

Dnešním prvním příspěvkem zavádíme novou rubriku, která bude zpravidla s dvouměsíční periodicitou jako referenční služba přinášet anotované informace o vybraných knižních novinkách z fondu knihovny Studijního a informačního oddělení Knihovnického institutu NK ČR zaměřených na praxi veřejných knihoven.

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Listopad