Hlavní obsah stránky

OD REDAKČNÍHO STOLU

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

kdybyste měli odhadnout, který článek elektronické verze našeho časopisu je s velkou převahou nejčtenější, domnívám se, že by se většina z vás „trefila“. Vzhledem k enormnímu zájmu odborné veřejnosti jsme na webu Čtenáře umožnili volný přístup k rozhovoru s Vítem Richterem, který byl uveřejněn v červnovém čísle.

Rozhovor vznikal před všemi turbulentními událostmi, které pak následovaly v poměrně rychlém sledu. Doufejme, že znovuzvolení dr. Richtera do čela Ústřední knihovnické rady ČR je předzvěstí dalších rozumných, koncepčních a prozíravých kroků kompetentních osob a institucí. Pro nás v redakci byla vaše reakce natolik inspirující, že jsme se rozhodli vytvořit nové pravidlo a počínaje říjnem vždy nechat jeden vybraný článek čísla na webu volně přístupný.

Česká knihovnická obec si vůbec poslední dobou nemůže na nedostatek událostí stěžovat. Centrem letošního ročníku Knihoven současnosti byla opět krásná, starobylá i progresivní Olomouc. Připravované Memorandum o vzájemné spolupráci Asociace knihoven vysokých škol ČR, Asociace knihoven muzeí a galerií ČR, SKIP a SDRUK bylo podepsáno právě tam. Na konferenci první den vystoupila i ředitelka brémské městské knihovny, předsedkyně německé knihovnické asociace a budoucí prezidentka IFLA paní Barbara Lison. Zatímco otázka případné nové budovy Národní knihovny ČR je v mlhách a souvisí i s událostmi výše popsanými, Národní technická knihovna počátkem září v důstojném stylu oslavila desáté výročí své existence – gratulujeme! Rozhovory s Barbarou Lison i ředitelem NTK Martinem Svobodou budou uveřejněny v příštích číslech Čtenáře.

A co najdete v čísle říjnovém? Podzimní měsíce bývají mimo jiné také obdobím vyhlašování dotačních programů. Jaké jsou dotační možnosti a „jak na granty“ je náplní rubriky Téma. Z ostatních článků bych ráda upozornila na informaci ze srpnové konference IFLA a na celý historický blok – tentokrát věnovaný Zlínskému kraji a Valašsku. Ten se nemůže (a ani nechce) vyhnout osobnosti Tomáše Bati, jeho vztahu ke knihám a vzdělání, a tedy i vzniku závodní knihovny. Věřím, že i další články si najdou své čtenáře.

Tento editorial vzniká v období četných knihovnických akcí probíhajících v rámci Týdne knihoven, a tak se těšíme na vaše inspirující příspěvky o nápaditých akcích, o které byste se chtěli podělit.

Nejen pro všechny další akce, ale i pro „běžnou knihovničinu“ přejeme hodně sil, invence a výdrže.

PAVLA VLKOVÁ