Hlavní obsah stránky

UDÁLOSTI: Ozvěme se! Za knihovny!

KATEŘINA NEKOLOVÁ katerina.nekolova@nkp.cz

V červnu 2019 proběhla celostátní kampaň Za knihovny!. Knihovníci zveřejnili u příležitosti stého výročí knihovnického zákona prohlášení, v němž formulují jasné požadavky na zlepšení platových podmínek v oboru. Dokument podepsalo během měsíce více než tisíc lidí a podpisy stále přibývají. Většinou se jedná o zaměstnance knihoven z celé republiky, ale postavili se za nás i vděční uživatelé a podporovatelé knihoven. Symbolem kampaně byla malá origami knížka s vykřičníkem, kterou si mnozí v hlavním týdnu kampaně připevnili na oděv. Kampaň je součástí dlouhodobé iniciativy za zlepšení pracovních podmínek v oboru.

Iniciativa Za knihovny! vznikla jako neformální skupina knihovníků, kteří považují platové ohodnocení v oboru za neadekvátní. I přes opakované drobné zvýšení platů v minulých letech má řada knihovnic a knihovníků problémy s pokrytím základních životních nákladů, uživením rodiny či zvládnutím ekonomicky náročných životních situací. Když v knihovnách nemáme stabilní personální situaci, těžko se pak rozvíjejí nové a moderní služby pro čtenáře. Rádi bychom měli knihovny, které nabízejí kvalitní služby, nebojí se nových přístupů a dokáží vyjít vstříc specifickým potřebám uživatelů. Je tedy nezbytné zajistit jim dobré podmínky pro fungování.

Tématem důstojného platového ohodnocení v knihovnách se zabýval už seminář, který se konal v listopadu 2018 v Národní knihovně ČR. Sešli se na něm jak špičky knihovnických odborů, tak knihovníci, kteří se dosud v oblasti pracovních podmínek neangažovali. Z debaty vyšlo najevo, že snahu o lepší ohodnocení by bylo dobré podpořit intenzivnější prezentací odborné knihovnické práce na veřejnosti. V březnu 2019 se v Klementinu uskutečnilo další setkání, kde se už začaly projednávat konkrétní kroky.

Iniciativa Za knihovny! spolupracuje jak s odbory, tak s profesní knihovnickou organizací – jsme v kontaktu, účastníme se akcí a v případě potřeby konzultujeme jednotlivé kroky. Dále diskutujeme o situaci se zástupci rozličných typů knihoven různých velikostí. Jsme otevřeni spolupráci a vítáme jakoukoli pomoc. Čím více nás bude, tím rychleji se ledy rozhýbou. 

Prohlášení zveřejněné na webových stránkách (http://www.zaknihovny.cz) podepsaly během pár týdnů stovky podporovatelů. Patří k nim převážně lidé z knihovnického oboru, ale také studenti, pedagogové, vědečtí pracovníci, politici, umělci, vděční uživatelé knihoven a další. Mnozí poslali také krátký vzkaz. Často vyzdvihují vzdělávací či komunitní funkce knihoven nebo podporu vědy a výzkumu.

Mnohé komentáře jsou velmi osobní a dokumentují význam knihoven pro jednotlivce či rodiny. Odborné knihovny připravují podklady k plnění vědeckých úkolů a řešení výzkumných zadání. Naše práce vyžaduje stále se sebevzdělávat, abychom odváděli kvalitní a kvalifikovanou práci, píše jedna z knihovnic, které prohlášení podpořily. U jednoho z podpisů si například přečteme komentář: Dodnes s láskou vzpomínám na paní knihovnici z rodného města, která ve mně podněcovala lásku k literatuře a k vědění už od dětství. Jak byla hodná a laskavá, vždy pro mě měla dobrou radu, zajímavé příběhy, které probouzely mou fantazii. Jak byla vzdělaná a šikovná, ve všem se vyznala, vždycky přesně věděla, do kterého regálu sáhnout, aby se mi knížka líbila. Během studií bych bez knihovny neměla přístup ke studijním materiálům, nenapsala bych závěrečné práce, ani jedinou esej, jediný referát. Bez knihoven bych nevystudovala a nemohla dělat to, co mě baví. (…).

Jedna ze signatářek, která pracuje v soukromé firmě, se podělila o vlastní zkušenost: Knihovníci s vysokoškolským titulem jsou hůře ohodnoceni než „dělnické“ profese. Ostatně to je důvod, proč jsem si našla práci mimo obor, který jsem vystudovala. Práce v knihovně mě bavila, ale neuživila by mě. Několik komentářů shrnuje situaci s tím, že knihovny přece není nutné obhajovat a nutnost důstojného ohodnocení knihovnické práce by měla být zřejmá.

Iniciativa Za knihovny! pokračuje. Každý podpis pod letošním prohlášením je pro nás velkým závazkem. Děkujeme všem za podporu a těšíme se na další spolupráci nejen s knihovnickým svazem a odbory, ale zejména každou a každým z vás, komu není situace v knihovnictví lhostejná.