Hlavní obsah stránky

Leden 2021

Redakce doporučuje:

KNIHOVNY V NOVÉM
–Městská knihovna Sokolov: Rozjezd přibržděný covidem

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE NA LÉTA 2021–2027
– K čemu je užitečná nová koncepce?
– Představení koncepce Ministerstvem kultury
– Nový (k)rok pro Koncepci v MKP

Oceněné knihovny roku 2020 budou vyhlášeny až letos
Konference Knihovny současnosti očima organizátorky a účastnice
Vzdělávání knihovníků a učitelů – exkurz do historie
Dostupnost služeb knihoven uživatelům se specifickými potřebami – průzkum
Po stopách maďarských oborových časopisů
Představení Knihovny mezinárodních vztahů Otto Picka

 

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027: K čemu je užitečná nová koncepce rozvoje knihoven

Informační a komunikační technologie proměňují naši práci, ekonomiku, vzdělávání i volný čas a stále více zasahují do našeho každodenního života. Změny se nemohou vyhnout ani tak tradiční instituci, jakou je knihovna.

TÉMA: Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027: Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–27

V srpnu 2020 vzala vláda ČR na vědomí zásadní strategický materiál na podporu rozvoje oblasti knihoven.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

TÉMA: Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027: Nový (k)rok pro Koncepci

Obsah koncepce tvoří tři tematické pilíře. Knihovny by se měly podle nich profilovat jako opora občanské společnosti a přirozená centra místních komunit, jako vzdělávací a vzdělanost podporující instituce a jako správci kulturního a znalostního bohatství.

UDÁLOSTI: Ocenění nejlepších za rok 2020

V listopadu byly vyhlášeny již tradiční ceny pro nejlepší knihovny roku v kategoriích „základní knihovna“, „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“ a „Městská knihovna roku“; byla opět udělena i cena MARK pro nejlepšího mladého knihovníka do 35 let. Redakce Čtenáře požádala předsedy jednotlivých komisí o zhodnocení posledního ročníku, který probíhal za zvlášť komplikovaných okolností.

UDÁLOSTI: Konference Knihovny současnosti 2020 a téma vzdělávání uživatelů

V roce 2020 se konference Knihovny současnosti konala na netradičním místě (online), v netradičním termínu (2.–4. 11. místo obvyklé poloviny září), naopak tradičně probíhala po dobu tří dnů.

UDÁLOSTI: Knihovny současnosti 2020

Může se zdát, že uspořádat online setkání je jednodušší než zorganizovat gigantickou třídenní konferenci v Olomouci. Prostě si všichni v jednu chvíli zapnou počítač a budou si povídat a poslouchat nebo se na sebe jenom dívat...

NEUŠLO NÁM

UDÁLOSTI: Lze nahradit osobní setkání? (zpráva o videokonferenci hudebních knihoven)

VZDĚLÁVÁNÍ: Udržitelnost v knihovnách

VZDĚLÁVÁNÍ: Vzdělávání knihovníků a učitelů – exkurz do historie. 1. část

Vzhledem k obsáhlému tématu se budeme v tomto čísle věnovat pouze vzdělávání knihovníků od prvních knihovnických kurzů až po současné možnosti. Příště se zaměříme na vzdělávání učitelů od vydání Všeobecného školního řádu pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech císařských dědičných zemích až po současnost.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Základní dokumenty knihovny a jejich přístupnost pro lidi se specifickými potřebami

PRŮZKUMY: Dostupnost služeb knihoven uživatelům se specifickými potřebami 2020. ​​​​​​​1. část

V období dubna a května 2020 proběhl mezi knihovnami v ČR průzkum mapující dostupnost služeb knihoven osobám se specifickými potřebami. Cílem bylo zjistit rozsah a úroveň služeb poskytovaných knihovnami těmto osobám v praxi. Navazuje na průzkumy z let 2007 a 2014, a přináší tak i možnost srovnání.

INSPIRACE: Knížky do dětských domovů

Projekt Knížky do dětských domovů vznikl jako reakce na přání dětí, které v těchto domovech žijí. Vhled na projekt vám umožní jeho organizátorka, dále knihovnice pracující tam, kde proběhla jedna ze sbírek knih, a psycholožka.

PŘEDSTAVUJEME: Trojboj v srdci Prahy

Přejmenování knihovny, její rekonstrukce a přechod na nový knihovní systém. Žena prý vydrží víc než člověk. A když je navíc vedoucí knihovny, musí zvládnout i trojboj…

ZE ZAHRANIČÍ: Po stopách maďarských oborových časopisů

Postřehy autorky článku ze studijní cesty do Budapešti.

RECENZE: Příručka CoderDojo pro knihovny

Příručka pro kluby programování a kódování pro děti a mládež zvané CoderDojo.

KNIHOVNY V NOVÉM: Rozjezd přibržděný covidem

Provoz Městské knihovny Sokolov v nových prostorách byl slavnostně zahájen 1. 9. 2020, tedy v ne zrovna ideálním čase těsně před nástupem druhé vlny epidemie koronaviru.

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ. Únor