Hlavní obsah stránky

Září 2020

Redakce doporučuje:

TŘICÁTÉ VÝROČÍ OBNOVENÍ SKIP
– Rozhovor s Romanem Giebischem, předsedou SKIP
– Vyznání pamětníků i následovníků
– Ještě trocha vzpomínání

KNIHOVNY V NOVÉM
–Městská knihovna Soběslav – Hradní knihovna
– Makerspace – dílny v knihovnách

Rozhovor s Vítem Richterem, novým generálním ředitelem NK ČR
K počátkům knihovnictví v Olomouci
Týden knihoven s Wikipedií 2020
Bibliobus Knihovny města Plzně
Národní digitální knihovna a jak se zapojit

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Třicáté výročí obnovení SKIP: SKIP – každodenní součást mého života

Rozhovor s Romanem Giebischem, předsedou SKIP

TÉMA: Třicáté výročí obnovení SKIP: Slovo pamětníků (i následovníků)

TÉMA: Třicáté výročí obnovení SKIP: Když slyším SKIP, hned je mi líp!

TÉMA: Třicáté výročí obnovení SKIP: Co pro mě znamená SKIP

TÉMA: Třicáté výročí obnovení SKIP: Být součástí velkých věcí

TÉMA: Třicáté výročí obnovení SKIP: Ještě trocha vzpomínání

VYDÁVÁNÍ KNIH V ČR: Bilance vydávání knih v ČR v roce 2019 (2. část)

Druhá část textu obsahuje souhrnné údaje o státních vydavatelích i vydavatelích vysokých škol a univerzit, struktuře knižní produkce a vydávání překladů.

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna Těšany

ROZHOVOR s PhDr. Vítem Richterem, novým generálním ředitelem NK ČR: Snaha o nápravu katastrofy

KNIHOVNA VE VEŘEJNÉM PROSTORU: O Bibliobusu Knihovny města Plzně

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ KNIHOVEN: Library advocacy 4: Hodnoty jako základ efektivní komunikace

V další části ze série Library advocacy se budeme věnovat postavení hodnot v tomto konceptu. Ujasníme si, jak nejlépe stanovit hodnoty, které knihovna vytváří, a jakým způsobem je definovat a zviditelnit. Ukážeme si také, jaký je jejich význam pro efektivní komunikaci a argumentaci.

Z HISTORIE: K počátkům veřejného knihovnictví v Olomouci

V loňském roce jsme si připomínali sté výročí vydání prvního knihovního zákona. Historie olomoucké veřejné knihovny však sahá ještě dál – až k zárodku národních bojů a snah o prosazení českého jazyka a kultury.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Národní digitální knihovna – jak se mohou zapojit knihovny a jejich uživatelé

Národní digitální knihovna nově nabízí službu vzdáleného přístupu k plným textům dokumentů chráněných autorským zákonem. Kromě toho obsahuje plné texty dokumentů, které jsou z hlediska autorského práva volné, tj. byly vydány v minulých staletích až do začátku 20. století.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Týden knihoven s Wikipedií 2020

Jedním z wikiprojektů iniciovaných v České republice spolkem Wikimedia a realizovaným ve spolupráci se SKIP je Týden knihoven s Wikipedií. Vyzývá tuzemské knihovníky a knihovnice k zapojení do tvorby Wikipedie a doplnění informací souvisejících s knihovnami či jejich regionálním působením do této největší internetové encyklopedie.

INSPIRACE – Putování ve šlépějích Jana Amose Komenského 2: Náprava škol a Zlatý Amos

Ke Komenskému se v otázkách výchovy a vzdělávání obracíme již čtyři století. Které z jeho myšlenek jsou stále nosné, které překonané a co zmizelo v překladu? Probíhající Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského mohou být dobrou příležitostí k ohlédnutí a inspiraci.

KNIHOVNY V NOVÉM: Hradní knihovna

Městská knihovna Soběslav  již delší dobu nevyhovovala moderním požadavkům. Ve stejném období město řešilo ještě jiný pustnoucí objekt, soběslavský hrad. A tak vznikl unikátní projekt.

KNIHOVNY V NOVÉM: Dílny v knihovnách – pojďme to propojit

Říkáte tomu různě: dílna, makerspace, laboratoř, itlab, kreativní hnízdo, půda… Jedná se o rozšíření služeb knihoven o technologie různého druhu – ozoboti, 3D tiskárny, 3D skenery, šicí stroje, nahrávací studia, virtuální realita… Hračičky.

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Říjen