Hlavní obsah stránky

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Týden knihoven s Wikipedií 2020

LUCIE JONÁČKOVÁ lucie.jonackova@wikimedia.cz

Jedním z wikiprojektů iniciovaných v České republice spolkem Wikimedia (představeným v předešlém čísle časopisu Čtenář, s. 274–275) a realizovaným ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků (dále SKIP) je Týden knihoven s Wikipedií. Vyzývá tuzemské knihovníky a knihovnice k zapojení do tvorby Wikipedie a doplnění informací souvisejících s knihovnami či jejich regionálním působením do této největší internetové encyklopedie.

Není náhodou, že je právě Česká republika rodištěm projektu takového formátu. Máme totiž nejhustší síť veřejných knihoven na světě. O to více překvapující je fakt, že samostatný článek na Wikipedii má pouze 105 z nich, tj. méně než 2 % z existujícího počtu. Tento nedostatek snižuje pravděpodobnost, že záslužná činnost veřejných knihoven a informace týkající se jejich fungování vejdou do povědomí veřejnosti. Jako spolek Wikimedia úzce spolupracujeme s knihovnami po celé republice. Kladli jsme si tedy otázku, která stála u zrodu projektu: Nemohli by a nechtěli by s tímto nedostatkem něco udělat ti nejpovolanější, sami knihovnice a knihovníci?

První výzva ke změně navazující na tuto myšlenku probíhala od května do října roku 2019. Zapojilo se do ní 40 knihovníků a knihovnic, kteří dohromady vylepšili 44 článků. V průběhu Týdne knihoven s Wikipedií 2019 byly rozšířeny články o obcích, ve kterých knihovny sídlí, a o informace o samotné knihovně. Navíc bylo napsáno 18 článků věnujících se výhradně knihovnám. Vzorovou ukázkou je článek o Městské knihovně Antonína Marka v Turnově. Česká Wikipedie díky tomu obsahuje další užitečné informace a podrobnosti o knihovnách, které jsou tím pro veřejnost dostupnější.

Na loňský úspěšný ročník jsme se společně se zástupci SKIP rozhodli navázat. Týden knihoven s Wikipedií má i letos stejný cíl, tedy doplnění Wikipedie o další potřebné informace. Ústřední téma v roce 2020 dále rozvíjíme a vybízíme účastníky k obohacování regionálních a místně popisných hesel mj. o podrobnosti související s lokálními a regionálními školskými institucemi, o zajímavosti i dobové fotografie. Více informací o letošní akci naleznete přímo na stránkách www.wikipedie.cz po zadání hesla „Wikipedie: Týden knihoven s Wikipedií“.

Pokud vám při čtení této výzvy proběhne hlavou Moc rád/a bych se zapojil/a, ale nevím, jak na to, v první řadě vám za takovou myšlenku děkujeme a jako Wikimedia vás v tom samozřejmě nenecháme. Víme, jak náročné může být hledání volného času v už tak nabitém pracovním dni, proto navrhujeme započítání doby strávené editováním do individuálního vzdělávání knihovnic a knihovníků.

Dále nabízíme hned několik možností podpory v průběhu Týdne knihoven i mimo něj, podle potřeb dané knihovny. Do škály naší podpůrné sítě patří v první řadě asistence s nahráváním volných děl a fotografií pod licencemi na Wikimedia Commons. Jsme vám k dispozici i online. Můžete rovněž využít možnosti tzv. online poradny, kde se s námi, zkušenými wikipedistkami a wikipedisty, dalšími dobrovolníky a dobrovolnicemi můžete poradit a konzultovat na platformě Whereby.

Navíc nezávisle na této akci pravidelně organizujeme školení pro knihovnice a knihovníky, ve kterých se naučíte pracovat s Wikipedií. Získané znalosti posléze můžete využít nejen pro zapojení do výzvy. Absolvováním takového školení získáte základy pro psaní Wikipedie, které můžete po splnění specializovaného kurzu dále předávat třeba i seniorům a seniorkám pod hlavičkou projektu Senioři píší Wikipedii, který je už popsán ve zmiňovaném předchozím příspěvku ve Čtenáři. Nejbližší kurz Základy Wikipedie (nejen) pro knihovníky pořádáme ve spolupráci s Národní knihovnou ČR již 5. 10. 2020 v pražském Klementinu. Na něj navazujeme praktickým Workshopem psaní Wikipedie, který proběhne 12. 10. na stejném místě. Sérii uzavřeme 26. 10. specializovaným kurzem Jak učit seniory psát Wikipedii. Více informací o jednotlivých akcích naleznete na Wikipedii po zadání hesla „Wikipedie:Vzdělávání/Knihovníci“. V případě potřeby nás můžete vždy kontaktovat na adrese knihovny@wikimedia.cz.

Ve spolku Wikimedia věříme, že Společně budujeme svět, ve kterém má každý člověk volný přístup k veškerým lidským znalostem a má právo k nim svobodně přispívat. Každým svým zapojením přispíváte k naplnění naší vize a své právo také naplno realizujete. Více informací k naší činnosti naleznete na webu www.wikimedia.cz.