Hlavní obsah stránky

Únor 2018

Redakce doporučuje:

VYSOKOŠKOLSKÉ KNIHOVNY
Současné trendy ve VŠ knihovnách v Evropě
Informační vzdělávání
Studijní program ÚISK

Koncepce národního systému analytické bibliografie
Nový seriál o světě literatury fantasy
Z. V. Tobolka

INSPIRACE
CodeWeek 2017
Knihovna Na Křižovatce – projekt studentů knihovnictví, architektury a designu

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Vysokoškolské knihovny: Informační vzdělávání ve vysokoškolských knihovnách

Na první pohled vypadá akademická obec každé univerzity či vysoké školy jako velmi homogenní skupina uživatelů. Jsou to studenti, vyučující, akademičtí pracovníci, vědci… Počkat, vždyť ona to tak homogenní skupina vlastně není!

TÉMA: Vysokoškolské knihovny: Současné trendy v evropských univerzitních knihovnách

Univerzitní knihovny v Norsku (Oslo, Bergen), Irsku (Dublin), Rakousku (Vídeň), Německu (Berlín, Mnichov), Finsku (Helsinky) a Nizozemsku (Amsterdam, Utrecht, Delft) – jak fungují, jaké poskytují služby, jak vypadají a jaké řeší problémy? Nejzajímavější poznatky ze zahraničních stáží autora.

TÉMA: Vysokoškolské knihovny: Studijní program ÚISK a kompetenční rámec knihovníků vysokých škol

Studijní obor Informační studia a knihovnictví je svou náplní stejně tak široký, jako je široké sousloví jeho názvu...

ZE STRÁNEK ČTENÁŘE… tentokrát před 52 lety

LIDÉ KOLEM ČTENÁŘE: Sylva Šimsová: Poutník mezi českým a britským knihovnictvím

NEUŠLO NÁM

ZE ZAHRANIČÍ: O antikvariátech, knižním trhu a alkoholu: rozhovor s Grzegorzem Niećem

Grzegorz Nieć je knižním entuziastou, ba přímo knižním epikurejcem. Nadto člověkem velmi rozšafným, majitelem obrovské knihovny, čítající 20 000 svazků. Sleduje vše kolem knih. Nedávno mu vyšla kniha o polském trhu antikvariátním. Čím dál více se namáčí i do českých témat.

INSPIRACE: Knihovna Na Křižovatce za první křižovatkou

V roce 2012 navázaly Knihovna Jiřího Mahena v Brně (KJM) a Kabinet informačních studií a knihovnictví MU spolupráci, aby navzdory ekonomickým problémům udržely místní pobočku KJM na Křížové 24 v provozu. Ta se stala studijním experimentálním pracovištěm, kde si studenti prakticky vyzkoušeli mezioborovou spolupráci.

INSPIRACE: CodeWeek 2017 aneb Každý si může zkusit programování

Dohromady přes tři sta dětí a víc než stovka dospělých zavítaly v říjnu do Městské knihovny v Praze, aby objevily základy programování. Ve spolupráci s neziskovou organizací Czechitas pro ně knihovna nachystala celý týden programování.

UDÁLOSTI: Konference o personální práci v knihovnách

Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové se bude 15.–16. 5. 2018 konat Konference o personální práci v knihovnách.

Koncepce národního systému analytické bibliografie

V roce 2017 Národní knihovna ČR realizovala s využitím podpory z programu VISK 1 projekt Analytická bibliografie: koncepce národního systému a příprava vzniku odborného pracoviště v NK ČR.

RECENZE: Svět za knihovnou

SMOLÍKOVÁ, Klára. Spolkla mě knihovna: od hliněných destiček k tištěné knize. Ilustroval Vojtěch Šeda. Praha: Fragment, 2017. 71 s. ISBN 978-80-2533-314-3.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

RECENZE: Autorské právo do každé rodiny

SRSTKA, Jiří a kol.: Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. 416 s. ISBN 978-80-7502-240-0.

Vznik Československa – 100 let. 2. část

Zdeněk Václav Tobolka

FANTASTICKÝ SVĚT WALKEROVÝCH – 1. část

Blouznivci, pohádkáři a vizionáři

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Březen

ZE SVĚTA

NOVINKY KNIHOVNICKÉ LITERATURY