Hlavní obsah stránky

Říjen 2021

Redakce doporučuje:

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ
– Platformy pro knihovny 21. století
– Digitální transformace v knihovně na vesnici?
– ZÍSKEJ – pomocník pro meziknihovní výpůjční služby
– 3D tiskárnu do každé knihovny
– Digitální knihovna Memoria Kuřim

Americká knihovna v Ústí nad Labem (s rozhovorem s Anne Heaton Petrak)
Zvuková knihovna: odpovědi na časté otázky
Audioknižní poradce 1 – detektivky
Konference LIBER 2021
Komunitní centrum a knihovna Kostice
Rozhovory:
• s Ilonou Salajkovou, ředitelkou MěK Mikulov a knihovnickou osobností Jihomoravského kraje
• s Markétou Pánkovou, ředitelkou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského

KNIHOVNY V NOVÉM
– Dolní Břežany jsou místem, kde se dobře žije i čte

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Využití nových technologií v knihovnách: Platformy pro knihomily 21. století

Jedenadvacáté století je charakteristické rozmachem online světa, zejména díky rozšíření chytrých telefonů (jakožto zástupců technologického vývoje) a sociálních sítí (jakožto zástupců vývoje softwarů a aplikací). V tomto článku vám představíme tři zásadní novomediální platformy, které ovlivňují knižní scénu, a to knižní podcasty, booktube a bookstagramy. V kontextu knižního průmyslu dnes představují komunikační spojku mezi nakladatelstvími, čtenáři i spisovateli.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

TÉMA: Využití nových technologií v knihovnách: Digitální transformace knihovny na vesnici?

Jaká je digitální kultura vaší knihovny a týká se digitální transformace i knihoven v malých sídlech? Na pomoc malým knihovnám vyšla příručka Webové stránky malých knihoven, kterou v tomto příspěvku představujeme.

​​​​​​​22. KONFERENCE ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ 2021

POZOR, ZMĚNY! Akce proběhne pouze online

Více viz článek

TÉMA: Využití nových technologií v knihovnách: ZÍSKEJ – pomocník pro meziknihovní výpůjční služby

ZÍSKEJ je platforma pro sdílení fondů knihoven a doručování dokumentů, jejímž cílem je zajištění snadného poskytování meziknihovních výpůjčních služeb v tištěné i elektronické formě.  V rutinním provozu je již meziknihovní výpůjčka jak v samoobslužné, tak i v asistované verzi.

TÉMA: Využití nových technologií v knihovnách: 3D tiskárnu do každé knihovny!

TÉMA: Využití nových technologií v knihovnách: Digitální knihovna Memoria Kuřim

Mozaika regionálních dějin pohledem osobních příběhů.

INSPIRACE: Americká knihovna v Ústí nad Labem

V Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem vzniklo po půlročních přípravách malé americké centrum, nazvané American Library Ústí nad Labem (ALUL). Čtenáři se nově mohou těšit například na přednášky o americké literatuře, besedy s diplomaty, filmy nebo na konverzace v anglickém jazyce. Koordinaci veškerých aktivit nové americké knihovny v Ústí nad Labem bude zajišťovat Američanka Anne Heaton Petrak.

KNIHOVNA BEZ BARIÉR: Zvuková knihovna: odpovědi na časté otázky

K půjčování zvukových knih se váže několik základních otázek, na jejichž praktická řešení se článek zaměřuje (vychází ze zkušeností Knihovny města Hradce Králové). Tematicky navazuje na článek Nová role zvukových knihoven z letního dvojčísla.

AUDIOKNIŽNÍ PRŮVODCE: Zaposlouchejme se do detektivek. 1. část

První příspěvek ze série článků poskytujících vodítko pro nákup nosičů s mluveným slovem.

UDRŽITELNOST ROZVOJE V KNIHOVNÁCH: Knihovny pro budoucnost

Není divu, že ve světle zneklidňujících zpráv, které pravidelně vydává Mezivládní panel pro změnu klimatu, je tématem knihoven v České republice pro rok 2021 udržitelnost.

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Komunitní centrum a knihovna Kostice

PŘEDSTAVUJEME: Knihovny obstály i za ztížených podmínek

Ředitelka Městské knihovny Mikulov Ilona Salajková obdržela letos prestižní ocenění Knihovnická osobnost Jihomoravského kraje 2020. Při této příležitosti jsme ji požádali o rozhovor.

KNIHOVNÍCI – LITERÁRNÍ TVŮRCI: Komenského dílo představuje jeden z vrcholů výchovného a nápravného lidského snažení

Rozhovor s ředitelkou Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského Markétou Pánkovou. Na svém kontě má i řadu knižních publikací nebo podíl na nich.

KRONIKA: Vzpomínka na Andělu Tomanovou

UDÁLOSTI: Konference LIBER 2021

Cílem každoroční konference je identifikovat nejnaléhavější problémy vědeckých knihoven, sdílet informace a nápady, jak tyto problémy řešit, určovat trendy a budoucí vývoj a představit novinky v oboru.

RECENZE: Kafkovské pátrání po Štefánikovi

ŠLAJCH, Václav, Gabriela KYSELOVÁ a Michal BALÁŽ. Štefánik. Praha: Labyrint, 2021. 200 s. ISBN 978-80-88378-06-8

UDÁLOSTI: Patnáct let příměstského tábora litvínovské knihovny

KNIHOVNY V NOVÉM: Dolní Břežany jsou místem, kde se dobře žije i čte…

ZE SVĚTA