Hlavní obsah stránky

Červen 2021

Redakce doporučuje:

PRÁCE S DOSPÍVAJÍCÍMI
– Půda jako třetí oddělení MěK v Poličce
– Moderní technologie v knihovnách – příklad MěK Dobříš
– Projekt Onlife – informační gramotnost pro středoškoláky v knihovně
– Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy / Záložka do knihy spojuje školy

KNIHOVNY V NOVÉM
–Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice – Knihovna 21. století
– Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven

Průzkum – čtení v době koronavirové pandemie
Portál Knihověda.cz
Knihovníci – literární tvůrci: rozhovor s H. Šlesingerovou
Půjčování zážitků z MěK Česká Třebová
Do Jičína za Rumcajsem

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Práce s dospívajícími: Půda jako třetí oddělení Městské knihovny v Poličce

Centrum technického vzdělávání Půda se pro veřejnost otevřelo v září 2019. Vestavbou výtahu, sociálního zařízení a rekonstrukcí staré půdy nad knihovnou vznikla moderní, dobře dostupná veřejná učebna.

TÉMA: Práce s dospívajícími: Vstupenka knihoven do budoucnosti

Abychom se mohli bavit o moderních technologiích v knihovnách, technologiích, které dnes naprosto samozřejmě obklopují mládež, musíme se podívat o několik let zpátky.

TÉMA: Práce s dospívajícími: Informační gramotnost pro středoškoláky v knihovně – projekt Onlife

Cílem článku je představit projekt, který formou otevřených vzdělávacích zdrojů nabízí materiály pro rozvoj informační gramotnosti středoškoláků. Jde o cílovou skupinu v českém knihovnictví poněkud marginalizovanou, ale současně mimořádně potřebnou a zajímavou.

TÉMA: Práce s dospívajícími: Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy / Záložka do knihy spojuje školy

V roku 2009 Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave pri príležitosti vyhlásenia októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc po prvýkrát pripravila medzinárodný projekt na podporu čítania žiakov. Jeho hlavným cieľom bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania.

TÉMA: Práce s dospívajícími: Záložka do knihy spojuje školy v roce 2020

Knihovna Jiřího Mahena v Brně je pro rok 2021 již pošesté koordinátorem mezinárodního česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy za českou stranu. 

PRŮZKUMY: Čtení v době koronavirové pandemie

Výsledky z výzkumu Čtení v čase koronavirové pandemie z února 2021.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Portál Knihověda.cz

Knihověda.cz – Portál k dějinám české knižní kultury do roku 1800 představuje nový virtuální nástroj určený pro badatele, kteří se zabývají historickými knižními fondy a kteří využívají národní retrospektivní bibliografii. Své uživatele si však určitě najde i mezi knihovníky, vysokoškolskými studenty či širší veřejností zajímající se o minulost české knihy.

NEUŠLO NÁM

Vyšlo nové číslo elektronického časopisu Malý tvořivec – Jaro 2021.

PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVA V PRAXI: Peněžitý příspěvek na stravování

Nová rubrika zaměřená na uplatňování pracovněprávní legislativy v praxi knihoven, tj. na uplatňování zákoníku práce a návazných zákonů, vyhlášek a nařízení, které ovlivňují jejich každodenní činnost a existenci.

NAPSALI JSTE NÁM: Postesknutí…

KNIHOVNÍCI – LITERÁRNÍ TVŮRCI: Literatura a kultura je pro mě způsobem života

Helena Šlesingerová, současná ředitelka Knihovny města Plzně, je také literární autorkou a organizátorkou literárního života v plzeňském regionu, a proto jsme ji požádali o rozhovor do této rubriky. 

NEUŠLO NÁM

UDRŽITELNOST ROZVOJE V KNIHOVNÁCH: Příklady z mapy IFLA

IFLA připravila a v roce 2017 představila mapu světa, kde jsou zaznamenány příklady dobré praxe knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje z celého světa. Aktuálně obsahuje 45 příkladů z 28 zemí. Se dvěma příklady – BookStart a Knížka pro prvňáčka – je zde zastoupeno i české knihovnictví.

KRONIKA: Být múzou

Vzpomínka na Zoru Šimůnkovou (27. 6. 1965–12. 4. 2021)

INSPIRACE: Půjčování zážitků z Městské knihovny Česká Třebová

Dva projekty pro rodiny s dětmi, které budou fungovat bez ohledu na aktuální epidemickou situaci, pokud bude možné realizovat výpůjční služby, a které jsou udržitelné i při běžném fungování knihovny.

INSPIRACE: Do Jičína za Rumcajsem

V letošním roce si připomínáme 110. výročí narození spisovatele Václava Čtvrtka, který se považuje za významného pokračovatele klasiků českých pohádek. Co měl s Jičínem společného?

KRONIKA: Josef Vlček, ředitel vědecké knihovny v Hradci Králové v letech 1985–2001

KNIHOVNY V NOVÉM: Knihovna 21. století – Městská knihovna Boženy Němcové Domažlice

KNIHOVNY V NOVÉM: Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

PSALO SE JINDE

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Červenec