Hlavní obsah stránky

Únor 2021

Redakce doporučuje:

KNIHOVNY V NOVÉM
– Městská knihovna Mělník ve zrekonstruovaných prostorách Domu služeb
– Knihovna jako scéna komunitního života – názor architekta

UDRŽITELNOST ROZVOJE V KNIHOVNÁCH
– Cesta k Cílům udržitelného rozvoje
– Knihovny se připravují na příchod nové generace uživatelů
– Jak udržet udržitelnost?

Poděkování ministra kultury knihovníkům
Knihovní mapa světa – projekt IFLA
Jak testovat přístupnost webu
Výpůjčky notebooků v knihovně
Čtenářské akce pro děti a regionální knihovny
 

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

Poděkování ministra kultury knihovníkům...

TÉMA: Udržitelnost rozvoje v knihovnách: Cesta k Cílům udržitelného rozvoje

Cesta k uznání naléhavosti ochrany životního prostředí a budování udržitelné budoucnosti byla dlážděna desítkami summitů, konferencí, mezinárodních smluv a memorand. Nabízíme proto jejich stručný přehled i přiblížení agendy organizace IFLA v této oblasti.

TÉMA: Udržitelnost rozvoje v knihovnách: Knihovny se připravují na příchod nové generace uživatelů

Pohled na knihovnictví "zvenku", pár postřehů designéra, pozorujícího svět kolem sebe. Řemeslníka, jehož prací je pozorovat chování lidí a přizpůsobovat prostředí těmto poznatkům. 

TÉMA: Udržitelnost rozvoje v knihovnách: Jak udržet udržitelnost?

Hlavním komunikačním tématem roku 2021 v českých knihovnách je udržitelnost, konkrétně Cíle udržitelného rozvoje (dále SDGs) formulované Organizací spojených národů. Těchto 17 vzájemně provázaných rozvojových cílů je jediným globálně přijatým plánem na udržení lidské civilizace.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

ZE ZAHRANIČÍ: Knihovní mapa světa – IFLA Library Map of the World

Portál mapující aktivity knihoven, nazvaný Library Map of the World, vznikl pod hlavičkou IFLA jako nástroj advokacie knihoven. Poprvé byl oficiálně představen v roce 2017, jeho cílem je shromažďovat a sdílet informace o knihovnách, jejich činnosti, postavení a působení v různých zemích světa.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Jak testovat přístupnost webu. 1. část

Proč, čím a jak přístupnost webu testovat? Co zvládneme svépomocí a co nechat odborníkům?

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Samoobslužné výpůjčky notebooků v knihovně (zkušenosti z provozu). 1. část

Výpůjční služby knihoven se rozšiřují i na půjčování věcí, jednou z nich může být i elektronika. Obsahem článku je sdílení zkušeností s provozem a přiblížení některých specifických problémů, které bylo potřeba vyřešit při nasazení zcela nové služby, která dosud nemá v ČR obdobu.

RECENZE: Přístupné webové stránky – příručka pro knihovny. 1. část

CERNIŇÁKOVÁ, Eva. Přístupné webové stránky: příručka pro knihovny [online]. Praha: Národní knihovna ČR – Knihovnický institut, září 2020 – (aktualizováno průběžně) [cit. 2020-10-04]. Dostupné z: https:// prirucky.ipk.nkp.cz/pristupnost/start.

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Změněná podoba registračních kartiček

REGIONÁLNÍ ČINNOST KNIHOVEN: Čtenářské akce pro děti a regionální knihovny (nejen) v době karantény. I. část

Prezentace některých zjištění z bakalářské práce Čtenářské akce regionálních knihoven a dětský čtenář. Charakteristika a analýza čtenářských akcí pro dětského čtenáře ve třech vybraných knihovnách (Třinec, Vsetín, Uherské Hradiště). 

UDÁLOSTI: Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2020 (21. ročník konference)

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna Rajnochovice

INSPIRACE: Biblioterapie aneb Léčivé účinky četby

Zkušenosti z Regionální knihovny Karviná.

KNIHOVNÍCI – LITERÁRNÍ TVŮRCI: Jak napomoci četbě Aloise Jiráska

Rozhovor s Helenou Dvořákovou, dlouholetou pracovnicí Národní knihovny ČR, která zabrousila v důchodovém věku do jiného, ač příbuzného oboru. Pro „uspěchanější“ čtenáře 21. století mírně upravila a ve zkrácené podobě vydala známý román Aloise Jiráska Proti všem

NEUŠLO NÁM

KNIHOVNY V NOVÉM: Městská knihovna Mělník ve zrekonstruovaných prostorách Domu služeb

KNIHOVNY V NOVÉM: Agora aneb Knihovna jako scéna komunitního života

Knihovny a jejich komunitní funkce očima architekta.

PSALO SE JINDE

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Březen