Hlavní obsah stránky

Prosinec 2020

Redakce doporučuje:

DOPAD KORONAVIROVÉ SITUACE NA KNIHOVNY 2
– Situace ve Středočeském, Libereckém a Ústeckém kraji a v Kraji Vysočina
– Vliv pandemie na prostory knihoven (situace v amerických knihovnách)
– Poděkování Tomáše Zimy, rektora Univerzity Karlovy, knihovnám

KNIHOVNY V NOVÉM
– Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě po 125 letech konečně ve svém

Rozhovor s Pavlem Kárníkem, prvním knihovníkem zvoleným za senátora
Nástroje pro online komunikaci (nejen) knihovníků
Knihovna Milana Kundery v MZK
Knihovnické divadélko v Karviné
Maskoti a skřítci knihoven
Šestnáct ročníků akce Co venkovské knihovny umějí a mohou

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: Dopad koronavirové situace na knihovny 2: Pád statistických ukazatelů ve Středočeském kraji

Krajské knihovnické centrum v souvislosti s dopadem koronaviru oslovilo pověřené knihovny, které totéž učinily směrem ke knihovnám ve své působnosti. Výsledek je velmi různorodý. Co knihovna, to trochu jiný názor... Objektivně je však třeba uvést, že reagoval jen zlomek  knihoven.

TÉMA: Dopad koronavirové situace na knihovny 2: Z Kraje Vysočina 

Příspěvek sumarizuje vliv na největší knihovny v kraji. 

TÉMA: Dopad koronavirové situace na knihovny 2: Vliv koronaviru na prostředí knihoven (inspirace ze zahraničí)

Aktuálním tématem americké odborné veřejnosti specializující se na design a architekturu knihoven je navrhování knihovních prostor tak, aby byly zohledněny zdravotní a bezpečnostní požadavky související s onemocněním covid-19.

TÉMA: Dopad koronavirové situace na knihovny 2: Knihovny Ústeckého kraje a koronavirus

Souhrn základních faktů a očekávané důsledky pro fungování knihoven v budoucnosti.

TÉMA: Dopad koronavirové situace na knihovny 2: Z Libereckého kraje

V červnu 2020 proběhl dotazníkový průzkum mezi všemi knihovnami v Libereckém kraji. Jeho výsledky zohledňuje i tento článek.

TÉMA: Dopad koronavirové situace na knihovny 2: Poděkování rektora Univerzity Karlovy knihovnám

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: NKlink – nový nástroj propojující Wikidata se světem knihoven

Spolek Wikimedia úzce spolupracuje s oddělením národních jmenných autorit Národní knihovny ČR. Co tato spolupráce přináší a kam směřuje? Jak může tato novinka prospět celé knihovnické infrastruktuře?

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Nástroje pro online komunikaci (nejen) knihovníků

Přehled nástrojů a podmínek, za jakých jsou k dispozici.

Rozhovor s Mgr. Pavlem Kárníkem, ředitelem MěK Kolín a čerstvě zvoleným senátorem: Budu spolupracovat s odborníky z knihoven

INSPIRACE: ​​​​​​​Swapování v knihovně

INSPIRACE: Maskoti a skřítci lákají děti do knihovny

INSPIRACE: Knihovnické divadélko

Divadelní soubor Regionální knihovny Karviná

INSPIRACE: Kreativní centra Městské knihovny v Praze. ​​​​​​​Část 3: „3D tiskárna a Adobe“

Městská knihovna v Praze představuje kreativně-technologickou dílnu Suterén.

REJSTŘÍK ČTENÁŘ 2020, ročník 72

UDÁLOSTI: Knihovna Milana Kundery v Moravské zemské knihovně

UDÁLOSTI: Cesty proměn za uplynulých šestnáct let (Co venkovské knihovny umějí a mohou 2020)

Bilancující příspěvek je ohlédnutím za tím, co předcházelo vzniku akce Co venkovské knihovny umějí a mohou, a zhodnocením jejího 16. ročníku, který se letos konal v Holasovicích.

PSALO SE JINDE

KNIHOVNY V NOVÉM: Krajská knihovna Vysočiny – po 125 letech konečně ve svém

Inspirace – Putování ve šlépějích Jana Amose Komenského 5: Obrazy světa a svět v obrazech

Jak se ke komunikaci pomocí obrazů stavěl Jan Amos Komenský?

ZE SVĚTA

Z KNIHOVNY KNIHOVNICKÉ LITERATURY: Služby knihoven pro osoby se specifickými potřebami

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Leden

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…