Hlavní obsah stránky

Červen 2019

Redakce doporučuje:

LITERÁRNÍ SAMIZDAT
Historie samizdatu u nás
Encyklopedie Český literární samizdat a jak vznikala
Knihovna Libri prohibiti

Akviziční portál
Rozhovor s jubilantem V. Richterem
Z knihoven v malých obcích: Místní knihovna Skomelno
Historie právní úpravy knihoven
Noc s Andersenem podevatenácté
Knihovnický cestopis po knihovnách Jihomoravského kraje

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET
Jihomoravský kraj

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

CONTENTS – INHALT

TÉMA: Český literární samizdat: Jak vznikala encyklopedie literárního samizdatu

O něco více než 300 hesel samizdatových edic, časopisů a sborníků, která jsou zahrnuta do encyklopedie Český literární samizdat 1949–1989 (Academia a ÚČL AV ČR 2018), představuje jen část tohoto specifického fenoménu českého písemnictví z doby komunistického režimu. Principem samizdatu bylo utajení: čtenář byl rád, že se na jednu až dvě noci dostal k jinak nedostupné literatuře, a na totožnost vydavatele (tedy opisovače) se neptal.

NEUŠLO NÁM

TÉMA: Český literární samizdat: Český literární samizdat: recenze

PŘIBÁŇ, Michal a kol. Český literární samizdat 1949–1989: edice, časopisy, sborníky. Praha: Academia a Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018. 612 s. ISBN 978-80-200-2903-4 (Academia), 978-80-88069-69-0 (ÚČL).

TÉMA: Český literární samizdat: Unikátní knihovna Libri prohibiti

Knihovna československé exilové a samizdatové literatury Libri prohibiti sídlí v Praze na Senovážném náměstí č. 2. Vznikla z potřeby soustředit dříve zakázanou produkci exilových a samizdatových vydavatelů. Veřejnosti byla otevřena za přítomnosti prezidenta Václava Havla dne 22. října 1990.

ROZHOVOR s PhDr. Vítem Richterem: Národní knihovna bez budoucnosti?

Rozhovor s ředitelem Knihovnického institutu NK ČR, předsedou Ústřední knihovnické rady, bývalým předsedou SKIP a jeho současným čestným předsedou – prostě knihovníkem na několik set procent.

KRONIKA: Jubileum Štěpánky Běhalové

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Akviziční portál

Městská knihovna Antonína Marka Turnov se podílela na vzniku nové aplikace Akviziční portál, který byl spuštěn na podzim roku 2017. Společnými silami ji knihovníci posouvají kupředu dodnes. Co je smyslem portálu? A proč se knihovna rozhodla jít tímto směrem? 

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Koncepce webu Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Recept vítěze letošního jubilejního 20. ročníku soutěže Biblioweb o nejlepší webovou prezentaci knihovny.

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Malý pohled do historie právní úpravy knihoven. 1. část

Jsme v roce 1919, kdy spatřily světlo světa dva právní předpisy, jimiž byly zavedeny veřejné knihovny. Šlo o zákon č. 430/1919 Sb. z. a n., o veřejných knihovnách obecních, který nabyl účinnosti 30. 7. 1919, a jeho prováděcí nařízení vlády č. 607/1919 Sb. z. a n.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

UDÁLOSTI: Noc s Andersenem již podevatenácté

Noc s Andersenem proběhla 29. března na 1775 místech. Ve více než 20 zemích světa zažilo pohádkové dobrodružství mezi knížkami celkem 98 853 malých i velkých účastníků!

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Místo pro setkávání lidí a výměnu informací

Místní knihovna Skomelno

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Knihovny a knihovní zákon 1919 v Jihomoravském kraji

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Knihovna jako místo živého dialogu

Knihovna Jiřího Mahena v Brně je od svého vzniku v roce 1921 bytostně spjata s městem  Brnem a především se „svými Brňáky“, pro které je tato  téměř stoletá dáma prostě  nestárnoucí „Mahenkou“. Její  historie je neodmyslitelně spjata s osobností, jejíž  jméno nese. 

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Počátky knihovnictví v Hodoníně

KNIHOVNÍCI A EX LIBRIS. 3. část

Jihomoravský kraj

PSALO SE JINDE

KNIHOVNICKÝ CESTOPIS ANEB WALKEROVI NA CESTÁCH PO KNIHOVNÁCH. 6. část

Pohostinné knihovny na jihu Moravy: knihovny Jihomoravského kraje

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Červenec