Hlavní obsah stránky

Září 2023

Redakce doporučuje:

70 let Knihovnického institutu
—Jak šel čas s Knihovnickým institutem
—Struktura „metoďáku“
—Oddělení vzdělávání
—Ediční oddělení

Adolf Knoll oceněný za průkopnictví v digitalizaci
9. ročník Workshopu pro pracovníky metodických oddělení ve Zlíně
Výsledky soutěže Fotíme knihovny
Vydávání znakoknih v liberecké knihovně
Cyklus o krajanských knihovnách: Školní knihovna Asociace Lucerna v Bologni
Knihovny v novém: Radikální proměna Městské knihovny v Rakovníku; Periodika na území dnešní ČR
Světozor – osvětový ilustrovaný časopis

Příloha „Děckaři děckařům“: Šifer plná kniha

Seznam článků

CONTENTS – INHALT

OD REDAKČNÍHO STOLU

TÉMA: 70 let Knihovnického institutu: Jak šel čas s Knihovnickým institutem

Knihovnický institut Národní knihovny České republiky (NK ČR) slaví sedmdesátiny. S jakými záměry se zakládal, jak se proměňoval, jaké aktivity vyvíjel a čím byl pro české knihovny a obor knihovnictví prospěšný?

TÉMA: 70 let Knihovnického institutu: Struktura „metoďáku“ v dobách jeho největší slávy

TÉMA: 70 let Knihovnického institutu: Oddělení vzdělávání

TÉMA: 70 let Knihovnického institutu: K vývoji ediční činnosti Knihovnického institutu

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Čechoamerická periodika v knihovně Náprstkova muzea: souvislosti, příběh, záchrana, digitalizace. 2.

Po představení historie a sbírek knihovny Náprstkova muzea v úvodní části, publikované v minulém čísle (Čtenář, č. 7/8, 2023, s. 272–275), je druhá část zaměřena zejména na filozofii a přístup knihovny k digitalizaci, jež umožňuje záchranu jejích vzácných fondů, a to především krajanských tisků.

UDÁLOSTI: Adolf Knoll oceněný za průkopnictví v digitalizaci

V pondělí 17. 4. 2023 byl za svou dlouholetou odbornou činnost a přínos k rozvoji knižní kultury oceněn čestnou cenou Magnesia Litera dlouholetý pracovník Národní knihovny České republiky (NK ČR) a nynější náměstek pro vědu, výzkum a mezinárodní vztahy Adolf Knoll.

UDÁLOSTI: Regionální funkce knihoven: 9. ročník Workshopu pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven

Letošní již 9. ročník workshopu probíhal na konci dubna v nově zrekonstruované Knihovně Kutná Hora.

UDÁLOSTI: V soutěži Fotíme knihovny zvítězila Knihovna Třinec

NEUŠLO NÁM

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Šifer plná kniha

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: TOP knihy na téma logické myšlení, šifry a luštění

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Fotonávod na výrobu indicií/losů

PŘÍLOHA – DĚCKAŘI DĚCKAŘŮM: Tipy na deskové hry

PERIODIKA NA ÚZEMÍ DNEŠNÍ ČR: Světozor – osvětový ilustrovaný časopis

KNIHOVNY V NOVÉM: Radikální proměna Městské knihovny Rakovník

Své služby nabízí rakovnická knihovna – označovaná postupně jako měšťanská, veřejná, městská, okresní a posléze znovu jako městská – již od roku 1841. Od svého vzniku se mnohokrát stěhovala. Za celou svoji dlouhou historii se nacházela na celkem čtrnácti různých místech ve městě. To vše se zásadně změnilo teprve v červnu 2023 – po dlouhých 182 letech!

ŠKOLA KNIHOVNĚ, KNIHOVNA ŠKOLE – 2. část: Čtenářská dílna a lekce v knihovně i škole

PŘEDSTAVUJEME: Vydávání znakoknih v liberecké knihovně

V prosinci 2022 spatřila světlo světa v pořadí již šestá speciální znaková kniha pro děti se sluchovým postižením, tzv. znakokniha. Slavnostní křest proběhl v prostorách historické obřadní síně liberecké radnice za účasti všech tvůrců, sponzorů a podporovatelů.

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME...

ZE ZAHRANIČÍ: Univerzitní knihovníci v Berlíně

Začátkem května uspořádala Asociace knihoven vysokých škol (AKVŠ) první zahraniční zájezd pro univerzitní knihovníky do Berlína.

KRAJANSKÉ KNIHOVNY: Hravá knihovnička České školy v Řezně

Česká škola v německém městě Řezně oslaví letos 10. výročí svého založení. Kromě výuky českého jazyka a reálií pro žáky od 1. do 5. třídy nabízí i další aktivity pro předškolní děti a druhostupňové žáky. Jednou z těchto aktivit je Hravá knihovnička, kterou bych vám ráda představila.

Anketa – 75 let časopisu Čtenář

SOUČASNÁ LITERATURA: Výběr z publikací o literatuře, knihách a spisovatelích z poslední doby. 2. část

Přinášíme vám druhou část přehledu publikací o literatuře, knihách a spisovatelích, které u nás vyšly v poslední době (zhruba za poslední tři roky). Přehled si neklade nárok na úplnost, přesto je dokladem šíře nabídky v této oblasti, která může až překvapit. Postupujeme podle nakladatelů.

KRONIKA: Pro krásno do knihovny…

VLKOVÁ, Pavla. Credo: jaro 2017 – jaro 2022.

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Říjen