Hlavní obsah stránky

KNIHOVNY V NOVÉM: Radikální proměna Městské knihovny Rakovník

MILENA KŘIKAVOVÁ mkrikavova@knihovna-rakovnik.cz

Své služby nabízí rakovnická knihovna – označovaná postupně jako měšťanská, veřejná, městská, okresní a posléze znovu jako městská – již od roku 1841. Od svého vzniku se mnohokrát stěhovala. Za celou svoji dlouhou historii se nacházela na celkem čtrnácti různých místech ve městě. To vše se zásadně změnilo teprve v červnu 2023 – po dlouhých 182 letech!

Na žádné ze svých dosavadních lokací však knihovna nenalezla vyhovující podmínky pro svou činnost i pro přibývající oddělení: dětské oddělení, čítárnu, hudební oddělení, informační centrum atd. Po celou svoji existenci nebyla všechna oddělení knihovny pohromadě, každé se nacházelo v jiné budově. Sklady knih byly umístěny ve zcela nevyhovujících podmínkách v okolních obcích, vzdálených od Rakovníka 10–15 kilometrů. Vedení knihovny dlouhodobě poukazovalo na špatné podmínky, situace se však nelepšila. 

Po listopadu 1989 se tehdejší prostory knihovny staly předmětem restitučního nároku a knihovna se musela znovu stěhovat. Půjčovna pro dospělé čtenáře nalezla útočiště v dřívějším zasedacím sále v budově bývalého okresního výboru komunistické strany v ulici Na Sekyře. Ostatní složky knihovny (vedení, dětské oddělení a hudební oddělení, půjčovna DVD) se přesunuly do zrekonstruovaného historického domu čp. 114 na Husově náměstí. Na těchto místech, vzdálených od sebe zhruba čtvrt kilometru a oddělených rušnou ulicí Na Sekyře, působila knihovna až do současnosti. Navzdory značným omezením, která byla s provozem knihovny v uvedených budovách spojena, se knihovně dařilo rozšiřovat a zlepšovat své služby. 

Cesta k získání vlastní budovy

Tento proces nebyl ani krátký, ani jednoduchý. O přestavbě tří nesourodých domů – dvou z 19. století a třetího z druhé poloviny 20. století – na nároží Husova a Žižkova náměstí v historickém centru města Rakovníka pro účely městské knihovny rozhodlo zastupitelstvo města již v roce 2006. 

Ve spolupráci s vedením knihovny byl vypracován návrh na vnitřní uspořádání a náplň trojice rekonstruovaných budov, na jehož základě pak v roce 2007 vznikla detailní projektová dokumentace. Projekt vypracovaný renomovaným architektonickým studiem rakovnického architekta Karla Zusky počítal s úplným vybouráním prostřední budovy, postavené ve druhé polovině 20. století a sevřené z obou stran historickými domy z 19. století, a jejím nahrazením moderní architektonickou konstrukcí ze skla, kovu a betonu s prosklenou čelní stěnou. Toto odvážné řešení vzbudilo u části konzervativně založené rakovnické veřejnosti nesouhlas. Umístění takto výrazné moderní stavby v městské památkové zóně, nadto v blízkosti hlavního rakovnické-ho kostela, gotického chrámu sv. Bartoloměje, považovala – navzdory příznivému stanovisku příslušného orgánu památkové péče – za problematické. Překonat předsudky a dosáhnout zachování návrhu budovy v původní, odvážně moderní podobě stálo nemalé úsilí.

Po nadějném začátku však přišlo ustrnutí. Městské zastupitelstvo upřelo svou pozornost jiným směrem a ambiciózní projekt nové městské knihovny se ocitl v příslovečném šuplíku. Trvalo dlouhých třináct let, než vedení města znovu našlo pochopení pro mimořádnou důležitost knihovny ve společenském, kulturním, ale i sociálním organismu města.

 

Oživení odloženého záměru

V roce 2018 dostal odložený záměr znovu zelenou. Knihovna uvítala vzkříšení projektu se zdrženlivou nadějí. Na rozdíl od vedoucích představitelů města se většina ostatních městských zastupitelů stavěla vůči náročnému projektu s předpokládanými náklady v obnosu vyšších desítek milionů korun odmítavě… Přesvědčit potřebnou většinu, že Rakovník potřebuje důstojnou a moderní budovu městské knihovny, bylo mimořádně obtížné. Nakonec se však potřebnou podporu pro uskutečnění velkého snu mnoha generací rakovnických knihovníků a čtenářů podařilo získat. 

Po nezbytné aktualizaci projektu, zohledňující současné požadavky knihovny, rostoucí objem její činnosti i výhled do budoucna, se v lednu roku 2021 začalo konečně stavět. Navzdory všem nesnázím: pandemii covid-19, dramatickému růstu cen stavebních materiálů a mnoha dalším potížím, které průběh náročné stavby komplikovaly, se podařilo během necelých třiceti měsíců vytvořit dílo, které je novou ozdobou historického centra Rakovníka i ztělesněním vedoucího postavení knihovny v kulturní hierarchii města.

V průběhu května a června 2023 se všechna oddělení knihovny (dospělé, dětské, informační centrum) přestěhovala z dosavadních pronajatých prostor do nového komplexu na pomezí Husova a Žižkova náměstí. Slavnostní otevření nové knihovny proběhlo 22. 6. 2023. Veřejnosti se poprvé otevřela o čtyři dny později.

Nové prostory

Městská knihovna Rakovník se po dlouhých 182 letech dočkala své vlastní střechy nad hlavou. Nový komplex, složený ze dvou zrekonstruovaných historických budov a jedné zcela nové moderní stavby, v jejíchž útrobách vznikla i velkorysá kavárna, prostorná klubovna nebo moderní přednáškový sál, vyrostl nedaleko místa, kde v roce 1841 rakovnická knihovna svou pouť dějinami začala. 

Na začátku nabízela čtenářům několik desítek titulů knih a časopisů, které se pohodlně vešly do jedné jediné skříně. V současnosti nabízí desítky tisíc titulů, přístup k bezbřehému světu digitálních vědomostí i desítky kulturních, vzdělávacích i sportovních akcí, jimiž každoročně obohacuje dění ve městě. Městská knihovna je dnes nejstarší a zároveň nejvýznamnější kulturní institucí v Rakovníku. Usnout na vavřínech však nehodlá. Nové prostory vítá především jako příležitost a podnět ke svému dalšímu rozvoji. S novými prostory přicházejí nové možnosti. A v Rakovníku je rozhodně chceme využít.

Každý ředitel knihovny, který prošel stavbou nového objektu nebo byl přítomen rekonstrukci budovy pro potřeby knihovny, si rozhodně dokáže představit, co vše tato činnost zahrnuje. Zkušenost je to nepřenositelná, neboť každý projekt je originální, každý přístup zřizovatele je jiný, každá firma, která stavbu realizuje, má jiný přístup a nakonec i každý pracovník knihovny má jiné, vlastní představy o konečném výsledku a náplni.

Nová kapitola existence

V Rakovníku jsme koncem června zahájili novou kapitolu v historii knihovny. Pro všechny zaměstnance knihovny jde o velkou změnu – musíme se naučit „fungovat“ pohromadě, na což jsme dosud nebyli zvyklí. Důležité pro každého z nás je pochopit velkou změnu i v samotném poslání knihovny, protože nový prostor dává činnosti knihovny další rozměr a nabízí spoustu nových možností. Jak se nám to všechno společně bude dařit, to ukáže čas.

 

Foto: archiv MěK Rakovník