Hlavní obsah stránky

Září 2019

Redakce doporučuje:

TÉMA: VALNÁ HROMADA SKIP, PRAHA 2019 
Vrchol, který nenastal
Rozhovor se znouzvoleným předsedou R. Giebischem
Udělení Cen českých knihovníků

Projekt CDArcha
Z historie knihovnického vzdělávání – knihovnické kurzy
Knihovny v Norsku
Setkání knihovnických seniorů
Kniha o dějinách veřejných knihoven v ČR
 

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET
Plzeňský kraj

Seznam článků

OD REDAKČNÍHO STOLU

CONTENTS – INHALT

TÉMA: Valná hromada SKIP, Praha 2019: Desátá valná hormada SKIP

Včervnu proběhla již 10. valná hromada SKIP. Program byl pestrý. Následující textová mozaika i rozhovor s nově zvoleným předsedou SKIP tuto akci reflektují.

TÉMA: Valná hromada SKIP, Praha 2019: Rozhovor s Mgr. Romanem Giebischem, Ph.D., nově zvoleným předsedou SKIP...

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME…

VYUŽITÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ: Projekt CDArcha: ochrana fondu optických datových disků v knihovnách

V roce 2018 Moravská zemská knihovna uskutečnila projekt zaměřený na archivaci dat z datových a optických disků. Projekt byl financovaný z programu VISK 3.

VZDĚLÁVÁNÍ: Z historie knihovnického vzdělávání. 1. část

Knihovnické kurzy

UDÁLOSTI: Kniha, konference i výstava o Mahenovi

RECENZE: Dokumentace lidských osudů

Láska v exilu 1949–1950: z deníků a dopisů Sylvy Šimsové a Karla Janovického. Včelákov: RONADO, 2019, 269 s. ISBN 978-80-906356-5-4.

UDÁLOSTI: Setkání „starých přátel“ v Příbrami 2019

Na konci května proběhlo již 15. setkání knihovnických seniorů.

STÁŽE V ZAHRANIČÍ: Norsko

KNIHOVNY V MALÝCH OBCÍCH: Obecní knihovna Horní Ves na Vysočině

KNIHOVNÍCI A EX LIBRIS. 5. část

Plzeňský kraj

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Knihovní zákon a Plzeň před sto lety

PRVNÍ KNIHOVNÍ ZÁKON – 100 LET: Knihovny Plzeňského kraje před a po vydání prvního knihovního zákona

KNIHOVNICKÝ CESTOPIS ANEB WALKEROVI NA CESTÁCH PO KNIHOVNÁCH – 8. část

Pustý kraj: knihovny Plzeňského kraje

PSALO SE JINDE

ZE SVĚTA

LITERÁRNÍ VÝROČÍ: Říjen