Hlavní obsah stránky

UDÁLOSTI: Setkání „starých přátel“ v Příbrami 2019

DANIELA WIMMEROVÁ Wimmerova.D@seznam.cz

Na konci května skončilo již 15. setkání knihovnických seniorů, které letos proběhlo v Příbrami, Milíně a v Rožmitále pod Třemšínem. Jako vždy, když se potkají „staří přátelé“, byla to příjemná a velmi podařená akce.

Organizování setkání se letos ujali členové středočeského SKIP a především Knihovna Jana Drdy v Příbrami. K celkovému úspěchu také výrazně přispěli pracovníci Knihovny manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem a Obecní knihovny Dr. Emanuela Bořického v Milíně. Díky skvělé spolupráci a hlavně dobrým vzájemným vztahům se podařilo připravit velmi atraktivní program, nezapomnělo se na nezbytný prostor k přátelskému popovídání a přihlíželo se i k vyššímu věku účastníků.

Den první

Senioři se sjeli první den do Příbrami. Přestože mnozí tuto knihovnu znali, byli příjemně překvapeni vylepšením prostorů nedávnou rekonstrukcí. Zbývá ještě dokončit úpravu dětského oddělení, a tak bude důvod k další návštěvě. Oficiálně setkání zahájila ředitelka příbramské knihovny Zdeňka Šmídová, za regionální SKIP Naďa Čížková a za město Příbram místostarostka Zorka Brožíková. Po „kolaudaci“ renovovaných prostorů a osvěžení při kávě a ochutnání pečiva, které připravily příbramské knihovnice, nastal čas na přesun do motorestu u Milína. Někteří zavzpomínali na setkání „venkovských knihovníků“ před pěti lety – ubytování je stále na dobré úrovni a personál nejen vstřícný, ale dokonce i usměvavý.

Večerní program otevřela Naďa Čížková svou prezentací Jan Drda, jak ho možná neznáte. Zajímavé skutečnosti ze života tohoto spisovatele měly za úkol představit ho jako živou osobu, a ne jen jako „autora povinné četby“. Podařilo se to vrchovatou měrou. Zbytek večera byl věnován hlavně vzpomínání na ročník minulý, který se uskutečnil v Českém Krumlově. K osvěžení paměti posloužilo DVD Mirka Bláhy, který promítání ještě doplnil patřičným komentářem a připomenutím „veselých příhod z natáčení“.

Den druhý

Byl věnován návštěvě zajímavých knihoven v okolí a poznávání krás a osobností navštíveného regionu. První zastavení patřilo kostelu Povýšení svatého Kříže ve Starém Rožmitále, který je neodmyslitelně spjat s učitelem a hudebním skladatelem Jakubem Janem Rybou. Zde na nás čekala velmi příjemná průvodkyně Ivana Hoyerová, mj. tajemnice Společnosti J. J. Ryby a zástupkyně ředitele ZUŠ J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem. Její vystoupení bylo excelentní a nezapomenutelné. Bylo vidět, že nejen zná podrobně život a dílo J. J. Ryby, ale že je i jeho nadšenou propagátorkou. V účastnících setkání našla vnímavé a vděčné posluchače. Celkový zážitek z návštěvy kostela byl umocněn ukázkami z České mše vánoční, kterou zde před mnoha lety Ryba zkomponoval. Ty byly předvedeny na dobových historických varhanách.

Vzpomínání na Jakuba Jana Rybu pokračovalo v Brdském památníku, kde paní Hoyerová doplnila některé podrobnosti z Rybova života a představila i další zajímavé osobnosti Rožmitálu pod Třemšínem.

Následovala návštěva Knihovny manželů Tomanových, jež byla oceněná titulem Městská knihovna roku 2014. Příjemné prostředí, ochotné knihovnice a zájem čtenářů potvrdily, že udělené ocenění se dostalo do správných rukou. Potěšitelný je i stále vzrůstající počet dětských čtenářů, což je v současnosti jev téměř nevídaný.

Večerní program proběhl v Obecní knihovně Dr. Emanuela Bořického v Milíně (Knihovna roku 2013). Po seznámení s činností knihovny a prohlídce jejích prostor – i tady jsme konstatovali, že získané ocenění patří kolektivu pracovnic knihovny plným právem – mohli účastníci zhlédnout animovaný film o J. J. Rybovi, který natočili členové dětského amatérského filmového kroužku. Příjemný večer umocnil raut a zvláště vystoupení hudební skupiny NeBeZeMě. Atmosféra byla přátelská a došlo i na společný zpěv.

Den třetí

Čas pokročil a nastal den třetí – poslední. Po snídani jsme se opět přesunuli do Příbrami, kde většina účastníků netrpělivě očekávala slíbenou návštěvu Svaté Hory. Toto poutní místo prošlo nedávno rozsáhlou renovací. Ačkoli počasí v průběhu setkání bylo proměnlivé, chvílemi pršelo a bylo dost chladno, příchodem na Svatou Horu se změnilo jako na objednávku. Nastal krásný slunečný den, obloha byla blankytně modrá, a tak měli hned všichni slavnostní náladu. Opravená památka se předváděla v celé své kráse a příjemná průvodkyně zasvěceně seznamovala účastníky s historií této proslulé lokality. Definitivní tečku potom představoval společný oběd v refektáři. Pak už nastal čas odjezdů. Díky skvělé organizaci příbramských knihovnic nebyl problém dojet na nádraží včas.

Co zbývá dodat?

Naše řady se tenčí – mnozí již nemohou přijet kvůli zdravotnímu stavu, někteří odcházejí nadobro a zůstávají s námi jen ve vzpomínkách –, ale zároveň i rozšiřují, protože „čerství důchodci“ nechtějí jen tak opustit knihovnické řady. Pro většinu lidí, pro které bylo jejich zaměstnání spíše životním posláním, je i nadále důležité vědět, co se v oboru děje. Proto patří velký dík Jaroslavě Biolkové, bývalé ředitelce přerovské knihovny a dlouholeté funkcionářce moravského SKIP, za skvělý nápad organizovat setkání knihovnických seniorů. Poděkování patří těm regionálním organizacím, které již pomohly setkání uskutečnit (Lipník nad Bečvou, Kroměříž, Pelhřimov, Vsetín, Svitavy, Ústí nad Labem, Vyškov, Louny, Šumperk, Praha, Olomouc, Klatovy, Liberec, Český Krumlov, Příbram). Stále však ještě existuje několik regionů, které dosud senioři nenavštívili. Tak snad příště…

Velký dík patří samozřejmě všem, kteří se podíleli na organizaci tohoto jubilejního setkání. Vše bylo skvěle připraveno a proběhlo bez zádrhelů. Loučili jsme se s přáním, ať se vše daří, knihovny vzkvétají a čtenáři přibývají. Šestnácté setkání knihovnických seniorů je zatím naplánováno na první týden června 2020 a mělo by se uskutečnit na Náchodsku. Někdy brzy tedy zase nashledanou!

Jménem všech spokojených knihovnických seniorů

Daniela Wimmerová