Hlavní obsah stránky

UDÁLOSTI: Kniha, konference i výstava o Mahenovi

JIŘINA KÁDNEROVÁ kadnerovaj@volny.cz

Pavel Josef Šafařík, Antonín Sova, Vilém Závada, František Hrubín, Karel Toman, Václav Hrabě a Jiří Mahen... Co spojuje všechna tato jména? Byli to a jsou literáti a všichni byli ve své době současně knihovníky. Těmito slovy zahájil ředitel Moravské zemské knihovny v Brně (MZK) Tomáš Kubíček výstavu Jiří Mahen knihovník národní, spojenou současně s prezentací knihy emeritního ředitele této knihovny Jaromíra Kubíčka Dějiny veřejných lidových knihoven v českých zemích.

Kniha vyšla ke stému výročí zákona o veřejných knihovnách obecních, vydala ji MZK  a představil ji sám autor. Jedná se o dílo, jaké dosud u nás nebylo napsáno – přehledné dějiny veřejných knihoven českých zemí od samých počátků přes rozvoj po roce 1848 a zejména koncem 19. století do přijetí prvního knihovního zákona v roce 1919, kniha pokračuje knihovnictvím mezi dvěma válkami včetně rozmachu knihovnických časopisů a vzdělávání knihovníků. Samostatná kapitola je věnována knihovnám v období Protektorátu Čechy a Morava a dále v letech 1945–1989. Další léta jsou uvedena chronologií událostí.

Významné knihovnické osobnosti mají samostatné medailonky. Nechybí ani zajímavé přílohy: anketa časopisu Světozor z roku 1870 a výsledky statistického šetření Zemského statistického úřadu království Českého v českých obecních knihovnách v roce 1910.  Knihu doplňuje seznam literatury, který čítá 86 položek, a jmenný a místní rejstřík. Autor také připomíná legendární plakát Braňte knihu s texty Jiřího Mahena a obrázky Josefa Lady, vydanou poprvé Spolkem obecních knihoven v roce 1942; plakát byl znovu vydán a zdobí dnes mnohé veřejné knihovny.

O osobnosti Jaromíra Kubíčka i o této knize jako dalším unikátu Brna, protože podobná práce dosud v oboru chyběla, hovořila její recenzentka Květa Cempírková, emeritní ředitelka Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích. Připomněla, že je jen málo těch, kteří by byli vůbec schopni podobné dílo zpracovat a napsat, všechna fakta a data zjistit a ověřit. Bude po mnoho let sloužit nejen knihovnám a knihovníkům, ale je cenné rovněž svojí faktografií i pro starosty obcí.

Vernisáž výstavy Jiří Mahen knihovník národní ve výstavní síni MZK, mimochodem připravené také Jaromírem Kubíčkem, byla vyvrcholením a zakončením dvoudenní odborné konference o Mahenovi, kterou uspořádala dnešní Knihovna Jiřího Mahena v Brně, jejímž ředitelem byl mnoho let právě Jiří Mahen. Konferenci představila současná ředitelka knihovny Libuše Nivnická. Posteskla si, že dnešní mladí lidé mnohdy nevědí, kdo Jiří Mahen byl, ačkoliv v Brně bydlí a knihovnu s jeho jménem navštěvují. Pozvala přítomné také do Památníku Jiřího Mahena, v němž po rekonstrukci expozice připomíná dobu, kdy ve vile Mahen s rodinou žil. Ve vestibulu Moravské zemské knihovny byla v rámci projektu Oči Brna rovněž instalována vitrína o Jiřím Mahelovi, kterou připravila Monika Kratochvílová.

Tomáš Kubíček zakončil úvodní slovo vernisáže Mahenovým citátem: Poslání knihy je především v tom – a nemůžeme to dosti zdůrazňovati – aby se lidé naučili domýšleti všechny situace. Poslání všech knihoven je především v tom, aby lidstvo, vycházejíc z nich, vidělo jasně do všech nitek kteréhokoliv případu lidského dění. A doplnil svými slovy: Mahenova osobnost zavazuje. Máme-li svého křestního otce, je jím právě Mahen.