Hlavní obsah stránky

Virtuální Univerzita třetího věku – Kouzelná geometrie

Fotogalerie VU3V - Kouzelná geometrie

Kdy: 5. 2. 2024 od 10:00

Kde: studovna

Co: vzdělávání

Též občas s nostalgií vzpomínáte na školní léta? Máte chuť se vzdělávat a učit se novým věcem? Přijďte usednout do lavic s námi.

 

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je mimo jiné také konzultačním střediskem Virtuální Univerzity třetího věku!

Pod záštitou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze otevíráme již desátý studijní semestr:

 

Kouzelná geometrie

Příroda byla nejen životním prostředím našich prapředků poskytující stravu a úkryt, ale rovněž pramenem zkušeností a inspirací, z nichž se rodily technické znalosti, estetické cítění, prvopočátky vědeckého myšlení i první geometrické poznatky. Pojďte se společně s námi podívat na geometrii v kontextu umění a architektury.

Přednášky budou probíhat prezenčne. Pokud zvolíte studium on-line, nebudete mít nárok na pamětní list o absolvování. Pro přihlášené studenty budou uvolňovány dle harmonogramu ČZU v následujících termínech: 

 • 5. 2.
 • 19. 2.
 • 4. 3.
 • 18. 3.
 • 25. 3.
 • 15. 4.

vždy 10:00-11:30

Přednášky budou přístupné do konce letního semestru.

 

Výukový garant: PhDr. Alena Šarounová, CSc.   

Osnova přednášek

 • Několik pohledů na kružnici a kouli (PhDr. Alena Šarounová, CSc.)
 • Mnohoúhelníky a mnohostěny (PhDr. Alena Šarounová, CSc.)
 • Geometrie a architektura v dobách minulých (RNDr. Petra Surynková, Mgr. Oldřich Hykš)
 • Geometrie a moderní architektura (RNDr. Petra Surynková, Mgr. Oldřich Hykš)
 • Ornamenty (Mgr. Zuzana Štauberová)
 • Geometrie v živé přírodě (PhDr. Alena Šarounová, CSc.)

 

Přihlašovat se je možné do 5. 2. 2022 na pracovišti informačních služeb v prvním patře. (Případně po domluvě max. do 25. 2.)
 

Komu je kurz určen? 

 • občanům České republiky:
 • důchodového věku (osoba, která dosáhla věku, ve kterém má nárok na pobírání starobního důchodu)
 • invalidním důchodcům (bez rozdílu věku)


Jak se studuje?

 • výuka v tomto semestru probíhá prezenčne
 • tutor studentům spouští uvolněnou přednášku ze stránky e-senior.czu.cz
 • po každé přednášce následuje vypracování testu k ověření pochopení celého výkladu    
 • výukové materiály ke kurzům jsou během semestru kdykoli přístupné přes internet (vstupní přihlašovací jméno a heslo na portál je přidělováno na základě písemné přihlášky)
 • každý kurz obsahuje 6 vyučovacích videopřednášek
 • po splnění studijních povinností proběhne pro všechny studenty Závěrečný seminář, na kterém obdrží Pamětní list o absolvování daného semestru
 • po úspěšném absolvování 6 semestrů (kurzů) je student pozván na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze, kde obdrží Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku  
 • je možné být registrován pouze v jednom konzultačním středisku a studovat v jednom kurzu
 • pro studium se předpokládá využití PC nebo notebooku, na jiných zařízeních (tablet, mobilní telefon, smart TV, atd.) není zaručena funkčnost přehrávače videopřednášek (studentům bez potřebného technického zázemí můžeme po domluvě poskytnout v naší knihovně počítač i konzultační pomoc)

 

Podmínky pro úspěšné absolvování semestru: 

 • vyplnění přihlášky a uhrazení studijního poplatku 460 Kč před zahájením kurzu, platba v hotovosti či kartou na pracovišti IS, případně převodem na účet: 274341910/0300.
 • min. 80% účast na výuce (omluva možná 2 x, nutné samostatné doplnění přednášky)
 • minimálně jednou úspěšné vypracování testu za každou z přednášek (5 bodů z 10, počet opakování není omezen)
 • úspěšné vypracování závěrečného testu (10 bodů z 24, pět možností opakování)
 • respektování Podmínek užívání portálu www.e-senior.cz


Vzdělávací cyklus „Svět okolo nás“ obsahuje 6 absolvovaných semestrů, které se mohou realizovat nezávisle na čase. Předpokládaná doba studia 3 let se může podle situace seniora (lázně, zdravotní, rodinné problémy) libovolně prodloužit, neboť student nemusí absolvovat celé studium v časové návaznosti; libovolné semestry může vynechat a ke studiu se opět kdykoliv vrátit.

Bližší informace na: mikulenkova@svkkl.cz, tel: 725 962 297 

Kapacita kurzu: 15 osob. 

Kurzovné je nevratné vyjma případů, kdy dojde ke zrušení kurzu ze strany knihovny.