Hlavní obsah stránky

Vzdělávání a nabídka kurzů

Knihovníci Středočeského kraje mohou absolvovat řadu přednášek, odborných seminářů, kurzů s různým zaměřením i tematikou. Tyto vzdělávací akce jsou organizovány v rámci regionálních funkcí financovaných Středočeským krajem.  Mimo výše uvedené aktivity jsou pro knihovníky pořádány pravidelné porady, setkání, exkurze apod.

Kurzy počítačové gramotnosti se konají za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, v rámci podprogramu VISK2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Řada těchto kurzů je realizována také v pověřených knihovnách (v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami). Tím je umožněn snazší přístup všem knihovníkům v jednotlivých regionech.

Mimořádná situace v ČR - Upozornění:

V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným 12.3.2020 se bohužel neuskuteční vzdělávací akce pro knihovníky naplánované v období do 31.5.2020.

Zrušené vzdělávací akce:

  • Výtvarný seminář v Labyrintu Kladno - 1.4.2020
  • Bookstart - S knížkou do života - 8.4.2020
  • Canva: Jednoduchý grafický nástroj online - 16.4.2020
  • Textový a grafický editor MS Publisher - 30.4.2020
  • Kurz knihovnického minima - od 13.5.2020

Další aktivity se budou / nebudou konat s ohledem na aktuální stav.

Nabídka aktuálních kurzů

Poptávka knihovnického vzdělávání

Studijní materiály z přednášek a porad

Možnosti rekvalifikace v knihovnickém oboru

E-learningové kurzy a samostudium