Hlavní obsah stránky

Vzdělávání a nabídka kurzů

Knihovníci Středočeského kraje mohou absolvovat řadu přednášek, odborných seminářů, kurzů s různým zaměřením i tematikou. Tyto vzdělávací akce jsou organizovány v rámci regionálních funkcí financovaných Středočeským krajem.  Mimo výše uvedené aktivity jsou pro knihovníky pořádány pravidelné porady, setkání, exkurze apod.

Kurzy počítačové gramotnosti se konají za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, v rámci podprogramu VISK2 – Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Jsou realizovány ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně a také v pověřených knihovnách - Městské knihovně Benešov, Knihovně Kutná Hora, Knihovně města Mladá Boleslav a Knihovně Jana Drdy Příbram. Tím je umožněn snazší přístup všem knihovníkům v jednotlivých regionech. 

Učebna / PC učebna SVK v Kladně se nachází v podkroví budovy na adrese Gen. Klapálka 1624, Kladno.

Mnohé vzdělávací aktivity jsou přeneseny do online prostředí. Sledujte prosím naši webovou stránku a Nabídku aktuálních kurzů:

Nabídka aktuálních kurzů

Poptávka knihovnického vzdělávání

Studijní materiály z přednášek a porad

Možnosti rekvalifikace v knihovnickém oboru

E-learningové kurzy a samostudium