Hlavní obsah stránky

Aktuální informace

Leden 2023

 • Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje čtrnáctý ročník akce Březen - měsíc čtenářů s mottem ZPÁTKY DO KNIHOVEN! Logo BMČ si můžete stáhnout z https://www.skipcr.cz/o-nas/loga. Pro letošní BMČ byl vydán krásný plakát, který si můžete stáhnou na https://www.skipcr.cz/o-nas/plakaty. Knihovny své akce mohou registrovat na http://www.brezenmesicctenaru.cz/registrace/.   Více na https://www.brezenmesicctenaru.cz/
 • Čtenář roku 2023 -  oceňování nejlepších čtenářů knihoven. Každá knihovna si vedle základního formálního kritéria (počet fyzických návštěv registrovaného čtenáře za uplynulý rok) může zvolit podle své potřeby ještě další hlediska, například: rozsah zapojení čtenáře do aktivit knihovny, podpora činnosti knihovny ze strany čtenáře atd. Knihovna vybere svého nejlepšího čtenáře do 28.2.2023 a zároveň vyplní formulář. Podrobnosti na https://www.skipcr.cz/projekty/ctenar-roku
 • Knihovna, která má zájem, aby její Čtenář roku byl hodnocen v krajském nebo celostátním kole, vyplní formulář na https://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/ctenar-roku-2023/, kde uvede požadované údaje o svém nejlepším čtenáři.
 • Od 1.1.2023 se SVK řídí Koncepcí regionálních funkcí knihoven ve Středočeském kraji na období 2023–2026. Plný text aktualizované verze zde.
 • V knihovnách startuje nové komunikační téma. V letech 2023 a 2024 jím bude Mediální gramotnost. Při té příležitosti vychází český překlad příručky Mediální gramotnost v knihovně: Průvodce pro knihovnickou praxi, kterou v roce 2019 zpracovala Americká knihovnická asociace (ALA) ve spolupráci s Institutem muzejních a knihovních služeb.

 • Od 1.12.2022 začala platit nová norma ČSN ISO 690 (01 0197) Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, kterou se nahrazuje norma ČSN ISO 690 z března 2011. Více informací o normě: https://csnonline.agentura-cas.cz/Detailnormy.aspx?k=515901
 • Šťastný nový rok, pevné zdraví a spokojenost všem knihovnicím a knihovníkům přejí kolegyně kolegové z Krajského knihovnického centra SVK v Kladně.

Prosinec 2022

 • SKIP ČR vyhlašuje patnáctý ročník projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Ve školním roce 2022/2023 je to kniha spisovatelky Zuzany Pospíšilové a ilustrátorky Markéty Vydrové. Knihovny a školy mohou zakoupit jakýkoliv počet knížek za mírně zvýšenou cenu (25 Kč/kus) kvůli rostoucím nákladům na papír a energie. Pokud zásilka bude fakturována knihovně, tak poštovné činí 0 Kč od 51 výtisků, do 50 výtisků činí poštovné 90 Kč. Pokud bude fakturována škole, tak poštovné činí 90 Kč.
  Objednávky - https://forms.gle/13V4mXMCUquNbzgD7 
  Více informací na - https://www.skipcr.cz/projekty/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka/uz-jsem-ctenar-knizka-pro-prvnacka-2022-2023
 • Výkaz (Kult (MK) 12-01) je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2022. Zpravodajská jednotka (knihovna) je povinna poskytnout všechny požadované údaje. Jedná se o zákonnou povinnost. Ochrana údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Knihovny zasílají výkaz do své pověřené knihovny. 
  Termín: 31. ledna 2023. 
  Formulář ke stažení najdete na https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky 
  Časté otázky ohledně statistiky najdete na https://ipk.nkp.cz/statistika-pruzkumy-dokumenty/statistiky/stat_faq.htm

Listopad 2022