Hlavní obsah stránky

Organizační struktura

1. Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Mgr. Roman Hájek
ředitel

1.1. Útvar ředitele

1.1.1. Projektový manager

Ing. Jana Soukupová

1.1.2. Sekretariát, spisová služba

Jitka Veltruská
sekretariát

1.1.3. Pracoviště IT a automatizace

Andrej Chalupník
Ing. Michaela Kukić

1.1.4. Pracoviště ekonomické správy

Kateřina Leščáková
zástupce ředitele, ekonom
Bc. Iva Dubecká
Lenka Radkovičová
Mgr. Jana Štulcová
Ing. Zuzana Vacková

1.1.5. Pracoviště technické správy

Zdena Bílová
Zuzana Trgyňová
Josef Jindra
Kateřina Mendlová
František Veselý

1.2. Oddělení edukace a komunikace

DiS. Barbora Šabartová
vedoucí oddělení
Jitka Hrušková
zástupce vedoucí oddělení
Mgr. Kristýna Froňková

1.3. Oddělení služeb veřejnosti

PhDr. Ivana Feldmanová
vedoucí oddělení

1.3.1. Pracoviště výpůjčních služeb

Tereza Cimburková
Jitka Nachtmannová
Monika Tučková
Eva Šmatláková
Věra Češpivová
Ludmila Hrnčířová
Petra Krejchová
Bc. Michaela Kuklová
Jaroslava Tichá

1.3.2. Pracoviště informačních služeb

Alena Malečková
Mgr. Hana Mikulenková
Bc. Kristýna Šimlová Louthanová
Tomáš Landsinger
Bc. Jitka Sochůrková

1.3.3. Pracoviště MVS

Silvia Matějková
zástupce vedoucí oddělení
email: mvs@svkkl.cz

1.3.4. Pracoviště správy knihovního fondu

Michal Chvorinov
Ilias Popovský
Anna Vajtová
Bc. David Hrbek

1.4. Oddělení doplňování a zpracování knihovního fondu

Mgr. Alena Vávrová
vedoucí oddělení

1.4.1. Pracoviště akvizice

Jana Hermanová
Alena Chámová
Kateřina Týblová DiS.

1.4.2. Pracoviště katalogizace

Jana Kolísková
Věra Kudrová
Věra Neumannová
Miroslava Nováková
Jitka Volfová

1.4.3. Pracoviště doplňování a zpracování seriálů

Iveta Vachalcová
Aneta Šilhová

1.4.4. Pracoviště revize knihovního fondu

Petra Hodanová
Bc. Eva Mertová DiS.
zástupce vedoucí oddělení

1.4.5. Pracoviště bibliografie

Hana Minksová
Bc. Jitka Slavíková
Libuše Šimová DiS.

1.4.6. Pracoviště digitalizace

Vladislava Burantová
Diana Kessnerová

1.4.7. Knihařská dílna

Rostislav Blecha

1.5. Oddělení krajských a regionálních funkcí | Krajské knihovnické centrum SVK v Kladně

PhDr. Radek Liška
vedoucí oddělení

1.5.1. Krajské metodické pracoviště

Mgr. Ladislava Cukrová
Zuzana Kantová
Mgr. Eva Petermanová
Bc. Eva Šenfeldová
zástupce vedoucího oddělení

1.5.2. Regionální metodické pracoviště

Vladimíra Dörflerová
Bc. Ivana Doubravová DiS.
Ing. Jitka Poupová
Jan Hochman

1.5.3. Redakce časopisu Čtenář

PhDr. Jaroslav Císař
PhDr. Pavla Vlková