Hlavní obsah stránky

Odkazy

Knihovny.cz

Odborné informace pro knihovníky 

Informace pro knihovny

Automatizované knihovnické systémy

Knihovnická periodika

Knihovnické elektronické konference

Metodické centrum pro výstavbu a rekonstrukci knihoven 

Knihovnické portály

Šablony webu

Vybavení knihoven

NSP a NSK

GDPR 

MDT

Podpora čtenářství

Čtenářské portály

Podpora dětského čtenářství

Literární ceny

Besedník - databáze spisovatelů, ilustrátorů, herců, cestovatelů a dalších profesí

Inspiromat

Živá knihovna
Lékotéka - odkaz na stránky Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Tematické kufříky - odkaz na stránky Knihovny Jiřího Mahena v Brně
Kompost - elektronicky vydávaný časopis Šmidingerovy knihovny ve Strakonicích
Fantastická knihovna
Biblioterapie

Noc literatury