Hlavní obsah stránky

Trauma respektující přístup jako řešení náročného chování

Fotogalerie Martina Tatková - PORT - portrét

Kdy: 5. 10. 2023 od 8:30 - 17. 10. 2023 do 16:00

Kde: zasedací místnost

Co: akreditovaný kurz

Akreditovaný kurz pro pracovníky v oblasti vzdělávání a sociální práce

Kurz je akreditovaný u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod. č. j.: MSMT-987/2023-6-28 a u Ministerstva práce a sociálních věcí pod č. A2023/0407-SP/PC.

  • Lektorka: Mgr. Martina Tatková, DiS.
  • Datum: 5. 10. a 17. 10. 2023
  • Čas: 8:30 – 16:00
  • Adresa: Středočeská vědecká knihovna Kladno Gen. Klapálka 1641, Kladno – zasedací místnost
  • Kontakt: martina.tatkova@so-fa.cz 
  • Vstup: ZDARMA!

 

Link pro přihlášení

 

  • Chcete porozumět důvodům náročného chování u dětí a mladistvých?
  • Setkáváte se ve své praxi s dětmi, které si procházejí či prošly negativními nebo traumatickými zkušenostmi, jako je třeba domácí násilí?
  • Rádi byste je podpořili, ale nevíte jak? Co můžete dělat vy? Jak využít mezioborovou spolupráci, kdy už máte oznamovací povinnost, a co se děje potom?
  • Chtěli byste zklidnit situaci ve třídě, naučit sebe i své žáky či studenty pracovat se stresem?

 

Na co se můžete těšit?

V rámci šestnáctihodinového kurzu se seznámíte s principy trauma respektujícího přístupu a jejich uplatněním v praxi, zorientujete se v postupu včasné identifikace ohroženého dítěte (např. domácím násilím) a možnostech následné podpory včetně zapojení do mezioborové spolupráce v regionu. Díky praktickému nácviku si osvojíte funkční techniky a metody v práci s dětmi s náročným chováním, které můžete využít i k podpoře vlastního wellbeingu.

 

Mgr. Martina Tatková, DiS.

Vystudovala jsem obor Sociální práce a absolvovala řadu kurzů zaměřených mimo jiné na téma rodičovství, práva dětí či domácí násilí. Více než deset let jsem pracovala jako sociální pracovnice OSPOD, z toho tři roky jako specialistka náhradní rodinné péče. Zásadním momentem byl přechod do justice na pozici soudní sociální pracovnice. Tato práce mi umožnila obrovský osobní rozvoj. Díky své účasti v projektu Justiční akademie: Zlepšení přístupu zranitelných osob ke spravedlnosti se nyní podílím na budování nové pozice v sociální práci, včetně tvorby metodiky a e-learningového materiálu pro nové kolegy. Lektorsky se podílím na cyklu přednášek pro veřejnost z oblasti rodinného práva a dopadů rozvodu na život dítěte a rodiny. 

Society for all