Hlavní obsah stránky

VÝSTAVA | Antonín J. Čermák – 150. výročí narození

Fotogalerie Antonín J. Čermák - portrét

Kdy: 28. 4. 2023 od 9:00 - 30. 5. 2023 do 18:00

Kde: Malá galerie a půjčovna 1. patro

Připomínka slavného kladenského rodáka k 150. výročí narození

U příležitosti 150. výročí narození Antonína Josefa Čermáka, kladenského rodáka a někdejšího slavného starosty Chicaga připomínáme tuto nepřehlédnutelnou osobnost výstavou v Malé galerii.

Vernisáž proběhla 27. 4 . 2023 v 17:30.

V rámci slavnostního otevření výstavy jsme promítli krátký dokument z návštěvy populárního politika v Čechách a úvodní řeč pronesl Michal Pupcsik z Muzea kladenského venkova.

 

Antonín J. Čermák se narodil v rodině horníka v domě čp. 844 v tehdejší V. ulici v Novém Kladně.

Pravděpodobně v r. 1874 se s rodiči vystěhoval do USA. Nejprve bydleli v Chicagu, ve čtvrti zvané Plzeň, kde žila silná česká menšina, poté se odstěhovali do hornického města Braidwood ve státě Illinois. Zde se také již ve 13 letech stal zaměstnancem důlní společnosti Chicago and Wilmington Coal Company. V r. 1889 odešel do Chicaga a pracoval zde nejprve na železnici, v r. 1892 založil vlastní povoznickou firmu, kterou později předal svému otci a sám se stal společníkem pozemkové firmy. Mezitím si doplnil chybějící vzdělání a začal svou politickou kariéru. Od r. 1902 člen sněmovny státu Illianois za Demokratickou stranu. Zastával četné funkce v chicagské městské správě a v r. 1931 byl zvolen 35. starostou Chicaga.

Kladno a svůj rodný domek navštívil 10. 8. 1932 mezi 11. a 16. hodinou v rámci své evropské cesty. 

V r. 1933 zasažen střelou atentátníka určenou americkému prezidentovi Rooseveltovi a zranění podlehl. V červnu 1935 mu byla odhalena pamětní deska na jeho rodném domě, po jeho asanaci deska znovuodhalena v r. 1993 na žulovém balvanu na třídě Čs. armády.

_______________________________________________________________________________________________________________________

Na výstavu o Antonínu J. Čermákovi v Malé galerii tematicky navazuje výběr knih z našeho fondu vystavený půjčovně.

Česká emigrace do USA včera a dnes

Události, okolnosti, osobnosti, literatura, film, hudba

Amerika, země, která se v 16., 19. a 20. století stala domovem mnoha Čechů, kteří se rozhodli z různých existenčních, finančních i osobních důvodů emigrovat. Jedni utíkali za nejistých dob krachu vídeňské burzy, jiní za lepšími pracovními místy a další prostě jen proto, že zatoužili po rozletu a svobodě. Mnozí Češi přijížděli do Ameriky převážně se svými rodinami, což bylo v tehdejších dobách zcela netypické.

Většina přistěhovalců totiž do USA přišla osamoceně. Zpravidla se nejdříve stěhovali muži v produktivním věku a za nimi je následovali další příslušníci rodiny. Z naší vlasti utíkali chudí i bohatí, slavní i neslavní napříč všemi odvětvími, mezi nimiž byli horníci, prodavači, zpěváci, herci nebo režiséři.

Z našich nejslavnějších osobností si můžeme připomenout a vyzdvihnout jména velikánů, kterými ve své době byli Antonín Josef Čermák, Jaroslav Škvorecký, Waldemar Matuška, Jan Tříska nebo Miloš Forman. Že stojí na prahu ráje, tak si zřejmě připadali všichni ti, co emigrovali, otevírali se jim nové možnosti, volněji se jim dýchalo i žilo. Vše bylo jiné, než u nás.

Ovšem ne vždy byly dny v USA zalité sluncem.  Byly doby, kdy se v ulicích měst proháněli skuteční gangsteři a padouši proti kterým bylo třeba silně bojovat. K nejznámějším patřil Alphonse Gabriel Capone, zvaný Al Capone.

Opomeneme-li tuto temnou stránku USA, kromě zla v těch dobách vznikalo i mnoho dobrého a potěšení přinášejícího, zejména v umění, hudební scéně a literatuře.

Z nejznámějších a dodnes uznávaných autorů, kteří v tu dobu tvořili, je třeba vyzdvihnout jména, kterými jsou Ernest Hemingway, John Steinbeck, Francis Scott Fitzgerald a jejich díla Stařec a moře, O myších a lidech nebo Velký Gatsby.