Hlavní obsah stránky

Marek Příhoda: Ukrajina po Majdanu

Fotogalerie Marek Příhoda: Ukrajina po Majdanu

Kdy: 25. 5. 2022 od 17:30

Kde: velká studovna

Co: přednáška

Proměny země od roku 2014 po současnost

Naše hlavní města jsou od sebe vzdálena pouhých 1415 km. Vzdušnou čarou dokonce jen 1142. Ukrajinští občané jsou od naší Sametové revoluce významnou součástí českého pracovního trhu a některé obory – jako například stavebnictví – jsou na jejich práci téměř závislé. Naše řeč má stejné kořeny a další, co nás také spojuje, je historická zkušenost s Ruskem. Bohužel!

PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. z Ústavu východoevropských studií FF UK  se vám pokusí poskytnout základní přehled o proměnách společnosti a politickém dění na Ukrajině od revolučních událostí přelomu let 2013 a 2014 do současnosti. Zvláštní pozornost bude věnovat okolnostem anexe Krymu a války na Donbasu. Dotkneme se rovněž prezidentských a parlamentních voleb v roce 2019, osobnosti Volodymyra Zelenského a jeho nástupu do prezidentského úřadu. Přednáška pomůže všem zájemcům porozumět aktuálním problémům, s nimiž se Ukrajina potýká, a zasadit dramatické události posledních měsíců do širších historických souvislostí.

Vstupné na přednášku: 50 Kč – vstupenky budou k zakoupení na místě v den konání přednášky.

 

PhDr. Marek Příhoda, Ph.D. (*1976) postupně absolvoval magisterská studia oborů politologie (2000), rusistika (2001), historie (2001) a kroatistika (2004) na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (FF UK). V dubnu roku 2008 ukončil postgraduální studium oboru Slovanské literatury na FF UK. Od listopadu 2004 asistent (od května 2008 odborný asistent) Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK (nyní Ústavu východoevropských studií). Od března 2006 do ledna 2011 vedoucí Semináře východoevropských studií Ústavu slavistických a východoevropských studií FF UK, od února 2011 do prosince 2017 ředitel Ústavu východoevropských studií FF UK, od února 2018 výkonný ředitel Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska FF UK.

Mezi hlavní oblasti jeho odborného zájmu patří písemnictví a dějiny východní a jihovýchodní Evropy období středověku a raného novověku. Pravidelně komentuje aktuální dění v Rusku a na Ukrajině. Autor řady studií a odborných článků. Od doby svých vysokoškolských studií opakovaně navštěvoval Ukrajinu, v posledních letech přednášel a podílel se na společných vědeckých projektech s ukrajinskými univerzitami.  

 

V našem fondu naleznete následující tituly: 

Rusko a slovanský svět

Střední, jižní a východní Evropa a rok 1918