Hlavní obsah stránky

Středočeský Kramerius 2020 a 2021

Fotogalerie Středočeský Kramerius - portrét

Kdy: 6. 10. 2021 od 10:00

Kde: velká studovna

Co: slavnostní ceremoniál

Ocenění pro nejlepší dobrovolné knihovníky Středočeského kraje Středočeský Kramerius 2020 a 2021 v Týdnu knihoven ve velké studovně

Ve středu 6. října, v rámci Týdne knihoven, se ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně uskuteční již 9. ročník slavnostního ocenění Středočeský Kramerius. Tento titul získávají dobrovolní knihovníci a knihovnice z pěti regionů Středočeského kraje, na které je kraj rozdělen za účelem poskytování podpory v rámci programu regionálních funkcí knihoven. Vzhledem ke covidové pandemii v loňském roce tradiční oceňování neproběhlo, z toho důvodu se nejprve budou udílet ceny za rok 2020 a teprve poté za rok 2021. Odměněno bude celkem 11 knihovníků.

Oceněné knihovnice získají diplom, dárkový koš a samolepku s logem Středočeský Kramerius, kterou si budou moci vylepit ve své knihovně.

Kromě několika už zavedených celostátních cen pro knihovníky z různých typů knihoven existují i ocenění regionální, která jsou zacílena na neprofesionální knihovny s dobrovolným knihovníkem, jehož práce je mnohdy nedoceněna a přitom nesmírně záslužná. Ve Středočeském kraji je více než sedm set veřejných knihoven, které působí v obcích a malých městech a lze je zařadit do kategorie neprofesionálních knihoven.

Ty nejlepší z nich nejsou pouze tradičními půjčovnami knih, ale stávají se kulturními středisky rozvíjejícími komunitní život v obci. Právě na knihovnice a knihovníky z takových knihoven je zaměřena cena Středočeský Kramerius. Oceněné schvaluje Středočeská vědecká knihovna v Kladně na základě nominací pověřených knihoven – městské knihovny v Benešově, Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami.

Účelem ocenění je podpořit aktivní dobrovolné knihovníky v jejich knihovnické práci a zároveň motivovat další, aby je následovali. Tímto knihovnickým oceněním chceme také motivovat vedení obcí k jejich podpoře. Pět výše uvedených knihoven vybírá oceněné podle řady kritérií, mezi které patří například aktivita, pořádání akcí, otevírací doba, stav knihovního fondu a jeho doplňování, aktivní komunikace s pověřenou či krajskou knihovnou, vybavení knihovny aj.

Slavnostní ceremoniál se uskuteční za přítomnosti zástupců Krajského úřadu Středočeského kraje – radního pro kulturu Mgr. Václava Švendy, předsedkyně Komise pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Středočeského kraje Mgr. Lucie Cirkvy Chocholové a vedoucí odboru kultury Mgr. Kateřiny Pešatové.
 

Harmonogram akce:

  • 10:00 - uvítání a úvodní slovo ředitele SVK
  • projev zástupce / zástupkyně Krajského úřadu
  • představení vítězných knihoven za rok 2020 - abecedně dle příslušnosti k regionu
  • slavnostní předání ocenění, květin a darů
  • projevy oceněných, zástupců obcí a pověřených knihoven

Přestávka 10 minut.

  • představení vítězných knihoven za rok 2021 - abecedně dle příslušnosti k regionu
  • slavnostní předání ocenění, květin a darů
  • projevy oceněných, zástupců obcí a pověřených knihoven
  • Slavnostní zahájení výstavy Nejlepší z nejlepších / Nejkrásnější česká kniha 2016-2020 za přítomnosti ředitele Památníku národního písemnictví  Mgr. Zdeňka Freislebena