Hlavní obsah stránky

Výstava časopisu Čtenář v Nostickém paláci

Fotogalerie Výstava 70 let časopisu Čtenář v Nostickém paláci - portrét

Kdy: 24. 9. 2018 - 28. 11. 2018

Kde: Ministerstvo kultury ČR, Praha - Malá Strana

Co: výstava

Expozice v přízemních prostorách Ministerstva kultury ČR v Nostickém paláci představuje historii i současnost titulu, lidi různých profesí, kteří se zasloužili o vycházení časopisu, měnící se grafiku obálky i zrcadlení doby na stránkách periodika.

Nejstarší celostátní kontinuálně vycházející knihovnický časopis je svými dosud téměř 25 000 publikovanými stránkami kronikou svého oboru. Periodikum přispívá k výměně zkušeností a inspiruje knihovny různých typů a velikostí v rámci celé České republiky, je publikační platformou pro prezentaci pracovníků knihoven před odbornou veřejností a součástí soustavného vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků ČR ve vazbě na základní koncepční materiály rozvoje této profesní oblasti.

Článek o výstavě na webu Ministerstva kultury ČR zde.