Hlavní obsah stránky

Zahraniční spolupráce

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE SVK v Kladně s Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu, Polsko, Bibliothekscentrum Koblenz, SRN a regionem Marche, provincie Fermo, Itálie.

2008

Z iniciativy zřizovatele knihovny Středočeského kraje - v rámci jeho dlouhodobé strategie rozvíjení partnerských kontaktů s regionem Opolského vojvodství, byla v únoru 2008 uzavřena rámcová dohoda o spolupráci mezi Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně (ředitelka Jiřina Kádnerová a Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smołki w Opolu (WBP) v Polsku (ředitel Tadeusz Chrobak).

6. – 8. května – návštěva ředitelky J. Kádnerové, ředitelky Středočeského divadla v Kladně Blanky Bendlové a Jiřího Skalického - vedoucího odboru kultury a památkové péče (a cestovního ruchu) Krajského úřadu Středočeského kraje v Opoli.

Ve stejném roce byla obdobná spolupráce v rámci partnerských vztahů Středočeského kraje zahájena i se Zemským knihovnickým centrem Porýní-Falc v Koblenzi, resp. Bibliothekscentrem Koblenz v SRN. Spolupráci odstartovala návštěva delegace spolkové země Porýní Pfalz v čele se zemským prezidentem panem Joachimem Mertesem ve Středočeském kraji, během které delegace navštívila i SVK v Kladně.

V rámci započaté spolupráce navštívili zástupci z Bibliothekscentrum v Koblenzi Českou republiku i Kladno v listopadu téhož roku (5. – 7. 11. 2009). Během návštěvy si prohlédli naší knihovnu a v rámci návštěvy Prahy i Krajský úřad Středočeského kraje, Národní knihovnu ČR a Městskou knihovnu v Praze.  Poslední den návštěvy byl věnován prohlídce Památníku Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami a také zcela mimořádné prohlídce soukromé vily „Rusalka“, která je v majetku potomků Antonína Dvořáka a kterou hosty provedl osobně vnuk Antonína Dvořáka.

Spolupráce SVK v Kladně s oběma knihovnami nastartovala dlouhodobou a plodnou zahraniční spolupráci, která se začala každoročně naplňovat nejen organizací vzájemných návštěv, ale i formou  výměny knih do svých fondů, informací, znalostí, odborných postupů a v neposlední řadě i přípravou a organizováním odborných a kulturních programů pro potřeby knihoven i pro veřejnost.

V rámci mezinárodní a meziregionální spolupráce podepsal v roce 2016 Středočeský kraj partnerskou smlouvu s regionem Marche v Itálii. Středočeská vědecká knihovna v Kladně se aktivně zapojila do tohoto partnerství v průběhu roku 2018. 

2009

24. – 26. 3. – návštěva kolegů z partnerské knihovny Opole v Kladně, Smečně a Kutné Hoře

21. –  24. 4. – návštěva SVK Kladno v Koblenzi, podpis Smlouvy o spolupráci

2010

6. – 9. 4. – návštěva SVK Kladno v Opole, v rámci návštěvy byla v galerii WBP slavnostně otevřena výstava Život a doba spisovatele Karla Čapka, zorganizovaná SVK v Kladně ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka.

12. – 14. 10. – návštěva kolegů z Koblenze v Kladně a Karlových Varech.

2011

26. – 29. 4. – návštěva kolegů z partnerské knihovny Opole v Kladně a na Strži v Památníku Karla Čapka, v rámci návštěvy byla v Malé galerii SVK v Kladně slavnostně otevřena výstava Panoramata slezských měst a výstava na Strži v Památníku Karla Čapka - Quo Vadis - ilustrace - zorganizované knihovnou v Opole.

20. – 23. 9. – návštěva SVK Kladno v Koblenzi.

2012

17.5. –  26. 6. – návštěva kolegů z Koblenze v Kladně, v rámci návštěvy byla v Malé galerii SVK v Kladně slavnostně otevřena výstava Světové kulturní dědictví v Porýní-Falci, zorganizovaná partnerskou knihovnou z Koblenze.  V rámci návštěvy byla dojednána spolupráce s Památníkem Lidice – příprava výstavy o Lidické tragédii v Koblenzi a na dalších místech v Německu.

17. – 19. 5. – návštěva SVK Kladno v Opole.

2013

17. – 20. 6. – návštěva kolegů z partnerské knihovny v Opole v Kladně, návštěva Národní knihovny - historické části Klementina, Národní technické knihovny, Městské knihovny Praha, Městské knihovny v Novém Strašecí, Muzea T.G. Masaryka v Lánech a Lidické galerie.

2014

5. – 7. 3. – SVK Kladno v Opole na konferenci  Doba e-čtenářství .

8. 4. – 10. 4. – SVK Kladno v Opole, v rámci návštěvy byla v galerii WBP slavnostně otevřena výstava Josef Čapek - malíř, básník, spisovatel, zorganizovaná SVK v Kladně ve spolupráci s Památníkem Karla Čapka.

11. – 14. 11. – návštěva SVK Kladno v Koblenzi , ve Falcké zemské knihovně ve Špýru,  účast na workshopu Knihovny na veřejnosti.

2015

11. – 13. 5. – návštěva kolegů z partnerské knihovny Opole v Kladně, exkurze v Obecní  knihovně Milín, v  knihovně manželů Tomanových v Rožmitále pod Třemšínem, v Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, v NTK Praha, Klementinum. V rámci návštěvy byla v Malé galerii SVK v Kladně slavnostně otevřena výstava Polští laureáti Nobelovy ceny za literaturu zorganizovaná partnerskou knihovnou.

2016

29. 2. – 3. 3. – návštěva SVK Kladno v Opole, v rámci návštěvy byla otevřena v galerii WBP výstava Antonín Dvořák – život a dílo, kterou poskytl Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami.

11. – 14. 10. – návštěva kolegů z Koblenze v Kladně, exkurze NTK a Klementinum Praha, Kutné Hora – Městská knihovna, GASK). V rámci návštěvy byla v Malé galerii SVK v Kladně slavnostně otevřena výstava Obraz zahrady – umělecké zobrazení historických zahrad a krajiny ve Středním Porýní, zorganizovaná partnerskou knihovnou z Koblenze.

2017

9. 5. – 12. 5. – návštěva kolegů z Opole v SVK Kladno, exkurze do Městské knihovny v Praze, Městské knihovny Poděbrady, Městské knihovny V. Čecha v Pečkách a návštěva veletrhu Svět knihy.

2018

4. – 6. 4. – Návštěva SVK Kladno v Opole, v rámci návštěvy byla otevřena v galerii WBP výstava Bohumil Hrabal, kterou poskytlo sdružení Serpens, výstavu otevřeli  její autoři Václav Špale a Tomáš Mazal.

17. 7.  – Návštěva studentů zdravotnických oborů, lékařů a akademických funkcionářů z Univerzity v Anconě, provincie Fermo, Itálie, představení nabídky služeb SVK, seznámení s historií instituce. 

9. – 14. 9. – návštěva SVK Kladno ve Fermu, Porto san Giorgiu a Altidoně, Itálie. Navázání spolupráce s knihovnami a obecními úřady v regionu Marche. Návštěva knihovny Biblioteca Civica – Romolo Spezioli ve Fermu,  knihovny  v Porto San Giorgio a městečka Altidona.

18. – 21. 9. – návštěva SVK Kladno v Koblenzi, návštěva knihoven Stadtbibliothek Ludwigshafen – městská knihovna, Stadtbibliothek Ingelheim – městská knihovna, a účast na Landeskundliches Kolloquium - příspěvek SVK - Digitalizace ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. Akce se zúčastnili i kolegové  z Vojvodské knihovny v Opole.

2019

22. – 24. 10. – návštěva kolegů z Opole v SVK Kladno, exkurze do Národní knihovny ČR s historickou částí Klementina, do Městské knihovny v Praze, prohlídka Neviditelné výstavy v Novoměstské radnici a Městské knihovny v Kladně.

 

2008 - delegace z Německa v SVK v Kladně 2008 - delegace z Německa v SVK v Kladně 2008 - kolegové z Koblenze v Památníku A. Dvořáka 2008 - kolegové z Koblenze v Památníku A. Dvořáka 2008 - kolegové z Koblenze v SVK Kladno, přijetí p. ředitekou 2008 - kolegové z Koblenze v SVK Kladno, přijetí p. ředitekou 2008 - kolegové z Koblenze v SVK v Kladně 2008 - kolegové z Koblenze v SVK v Kladně 2009 - návštěva kolegů z Opole, Kutná Hora 2009 - návštěva kolegů z Opole, Kutná Hora 2009 - SVK v Kladně v Koblenzi 2009 - SVK v Kladně v Koblenzi 2009 - SVK v Kladně v Koblenzi, podpis smlouvy 2009 - SVK v Kladně v Koblenzi, podpis smlouvy 2010 - kolegové z Koblenze v Karlových Varech 2010 - kolegové z Koblenze v Karlových Varech 2010 - SVK v Opoli 2010 - SVK v Opoli 2010 - SVK v Opoli, otevření výstavy K. Čapka 2010 - SVK v Opoli, otevření výstavy K. Čapka 2011 - kolegové z Opole v Kladně a na Strži v Památníku Karla Čapka 2011 - kolegové z Opole v Kladně a na Strži v Památníku Karla Čapka 2011 - kolegové z Opole v Kladně, otevření výstava Panoramata slezských měst v Malé galerii SVK 2011 - kolegové z Opole v Kladně, otevření výstava Panoramata slezských měst v Malé galerii SVK 2011 - SVK v Kladně v Koblenzi 2011 - SVK v Kladně v Koblenzi 2012 - kolegové z Koblenze v Kladně, vernisáž výstavy Světové dědictví v Porýní-Falci v SVK Kladno 2012 - kolegové z Koblenze v Kladně, vernisáž výstavy Světové dědictví v Porýní-Falci v SVK Kladno 2012 - kolegové z Koblenze v Kladně, vernisáž výstavy Světové dědictví v Porýní-Falci v SVK Kladno 2012 - kolegové z Koblenze v Kladně, vernisáž výstavy Světové dědictví v Porýní-Falci v SVK Kladno 2012 - SVK Kladno v Opoli 2012 - SVK Kladno v Opoli 2013 - kolegové z Opole v Národní knihovně 2013 - kolegové z Opole v Národní knihovně 2013 - kolegové z Opole v Praze 2013 - kolegové z Opole v Praze 2014 - SVK Kladno v Koblenzi 2014 - SVK Kladno v Koblenzi 2014 - SVK Kladno v Koblenzi, workshop Knihovny na veřejnosti 2014 - SVK Kladno v Koblenzi, workshop Knihovny na veřejnosti 2014 - SVK Kladno v Opoli 2014 - SVK Kladno v Opoli 2014 - SVK Kladno v Opoli, otevření výstavy o Josefu Čapkovi, p. Kristina Váňová z Památníku Karla Čapka 2014 - SVK Kladno v Opoli, otevření výstavy o Josefu Čapkovi, p. Kristina Váňová z Památníku Karla Čapka 2014 - SVK v Kladně v Opoli na koferenci E-čtenářství 2014 - SVK v Kladně v Opoli na koferenci E-čtenářství 2015 - kolegové z Opole v Kladně, otevření výstava Polští laureáti Nobelovy ceny za literaturu 2015 - kolegové z Opole v Kladně, otevření výstava Polští laureáti Nobelovy ceny za literaturu 2015 - kolegové z Opole v Kladně, Památník A. Dvořáka 2015 - kolegové z Opole v Kladně, Památník A. Dvořáka 2016 - kolegové z Koblenze na návštěvě v Kutné Hoře 2016 - kolegové z Koblenze na návštěvě v Kutné Hoře 2016 - otevření výstavy v MG SVK Kladno - Obraz zahrady z Koblenze 2016 - otevření výstavy v MG SVK Kladno - Obraz zahrady z Koblenze 2016 - Petra Rašková před výstavou Antonína Dvořáka 2016 - Petra Rašková před výstavou Antonína Dvořáka 2016 - prohlídka historických fondů WBP Opole v zámku Rogow 2016 - prohlídka historických fondů WBP Opole v zámku Rogow 2016 - SVK v Kladně v Opoli 2016 - SVK v Kladně v Opoli 2017 - kolegové z Opole v SVK Kladno 2017 - kolegové z Opole v SVK Kladno 2017 - návštěva z Opole v Městské knihovně Praha 2017 - návštěva z Opole v Městské knihovně Praha 2018 - Otevření výstavy B. Hrabal v Opoli 2018 - Otevření výstavy B. Hrabal v Opoli 2018 - SVK Kladno v Opoli 2018 - SVK Kladno v Opoli 2018 - návštěva studentů zdravotnických oborů z regionu Marche, Itálie v SVK 2018 - návštěva studentů zdravotnických oborů z regionu Marche, Itálie v SVK 2018 – SVK Kladno ve Fermu 2018 – SVK Kladno ve Fermu 2018 – SVK v Kladně ve Fermu, před knihovnou Biblioteca Civica – Romolo Spezioli ve Fermu 2018 – SVK v Kladně ve Fermu, před knihovnou Biblioteca Civica – Romolo Spezioli ve Fermu 2018 - SVK v Kladně v Koblenzi, účastníci konference 2018 - SVK v Kladně v Koblenzi, účastníci konference 2018 - SVK v Kladně v Koblenzi - společná fotografie 2018 - SVK v Kladně v Koblenzi - společná fotografie 2019 - kolegové z Opole při návštěvě SVK Kladno 2019 - kolegové z Opole při návštěvě SVK Kladno 2019 - kolegové z Opole v Lidicích 2019 - kolegové z Opole v Lidicích